Māris Linde. Citādā vēsture XI. Kursa.

Citadavesture11kursaMLindefb2

Jūras ne tikai šķir, bet arī vieno. Kurzeme, atrazdamās Dzintarjūras krastā, pasaulei jau ir zināma divus tūkstošus gadu. Vispirms jau saules akmens – dzintara dēļ, pēc kura ieradās arī no Senās Romas un avāri. Pasaulē ir maz vietu, kuras nebūtu daudzkārt pārstaigātas ar zobenu. Ari Kurzemei ir nācies pārdzīvot gan normaņu, gan ordeņu un austrumu kaimiņa uzbrukumus. Bet, kamēr normaņi uzvaroši soļoja pa lielāko Eiropas pilsētu un pat Jeruzalemes ielām, Kurzemē viņi cieta sakāvi. Tieši Kurzemē atdūrās Ordeņa bruņās tērptie karapūļi. Brīvības cīņās Kurzeme bija tas Latvijas zemes pēdējais stūris, no kura sākās atbrīvošanās. Bet lielajā tautu slaktiņā Otrā pasaules kara laikā Kurzemes cietoksnis kā pēdējā cerība uz brīvību vēl turējās tad, kad Berlīne jau bija padevusies. Mēs varam sajūsmināties par savu senču un tēvu varonību, taču tas uzliek arī pienākumus. It sevišķi laikā, kad no visām pusēm uzmācas svešas atziņas, svešas domas un mums nepieņemami tikumi. Tieši zināšanās par savu senču varoņdarbiem, ticība un spēja sekot viņu izraudzītajam nepakļaušanās ceļam ir tā liktens sniegtā iespēja, kura mūs kārtējo reizi ļauj nepakļauties ienaidniekiem.

indexarhīvs    yandex    mega

Māris Linde. Citādā vēsture XIII. Osmaņi

Citadavesture13OsmaniMLindefb2

Katrs laikmets sniedz saviem ļaudīm iespējas veikt gan diženus, gan ļaunus darbus. Divus gadu tūkstošus veca impērija, kuras rīcībā bija laika gaitā uzkrātās zināšanas un maza, tālu Āzijas vidienē klīstoša nomadu tautiņa – kāds gan varēja būt sagaidāms šo abu spēku pretstāves iznākums!? Un tomēr! Divas ticības, bet dažādi cilvēki. Vienāda kāre pēc bagātībām un zemēm, bet divas dažādas rīcības. Divas pasaules, kuru sacensībā uzvar tā, kura vairāk spēj ziedot savu kopējo mērķu, nevis atsevišķu cilvēku vai iedomātu ideālu labā. Zīmīgi, ka tieši par zeltu pirkts kristiešu dižgabals dos nāvējošo triecienu Konstantinopoles mūriem, lai atnestu galu gan Bizantijas impērijai, gan savam izgatavošanas meistaram. Mums, kas dzīvojam šodien, Bizantijas impērijas un Osmaņu impērijas liktenis ir kā spogulis, kurā paraugoties, mēs varam ieraudzīt gan seno laiku vēstures veidotāju greizos viepļus, gan mūsdienu varenos, kuri domājas esam tautas likteņu noteicēji, bet nespēj saskatīt tos spēkus un ceļus, kuri vienīgie sniedz tautām un valstīm Saules mūžu.

indexarhīvs     yandex     mega

Māris Linde. Sāgas I

Sagas1MLindefb2

Paskatoties kartē, redzam, ka no Aizputes Kurzemē līdz Gotlandei Skandināvijas krastā ir tuvāk, nekā līdz Abrenei Latvijas austrumu pusē. Jūra ne tikai šķir, bet arī vieno. Zviedru laikos ziemā Stokholmā latviešu valdodu varēja dzirdēt vairāk nekā citas pa aizsalušo jūru mūsu senči ar vezumiem brīvi mēroja šo ne pārāk lielo attālumu. Mūsu un skandināvu ceļi ir krustojušies gan tirgus laukumos, gan kāzu gultās un kur tad vēl kara laukos! Ne velti Dānijas baznīcas rotāja uzraksts: „Dievs, sargi mūs no mēra un kuršiem!” Taču cik daudz un ko mēs par to zinām? Mēs. kuri nereti nēsājam skandināvu vārdus un uzvārdus. Kā toreizējie sakari atspoguļojas skandināvu svarīgajā pienesumā pasaules kultūrai sāgās? Un tik rūpīgi slēptais mūsu kultūras iespaids Skandināvijā -’arī viņu valdnieki un tauta lieto no mums pasmeltos vārdus un daudz ko citu. Ne tikai zeme un hronikas, bet arī sāgas glabā liecības, kas stāsta par senajiem sakariem, kurus nezinot, mēs atbruņojam paši sevi vēstures viltotāju priekšā. Šī grāmata ir pirmā iecerētajā sāgu izdevumu virknē.

indexarhīvs    yandex    mega

Māris Linde. Sārtais māls

SartaismalsMLindefb2

Jebkurš laikmets ir ļaužu radīts un nosaka mūžus, tos ceļot vai graujot. Tāpēc vienmēr atrodas cilvēki, kuri spēj pārmainīt arī pašu laikmetu, un mūsu paaudze tam ir lieciniece. Darbs radies tālajā 1981. gadā laikā, kas tagadējai jaunatnei šķiet sens un nesaprotams. Tas attēlo notikumus neizskaistinātā veidā, un tieši tādēļ bija nolemts atvilknei. Cerības, darbs, mīlestība katra cilvēka dzīves neatņemamas sastāvdaļas arī toreiz izrādījās tās, kas ļaudis veda uz nākotni, bet laikmetu pretī iznīcībai.

indexarhīvs     yandex    mega