Jānis Mauliņš. Mīlestības infraskaņas

Jāņa Mauliņa romāns vēsta par vidusskolēniem un studentiem. Darbā daudz dažādu delverību un humoristisku Izdarību, taču netrūkst arī filozofēšanas un autoram tik raksturīgās didaktikas. Romānu caurvij galvenā varoņa Alda Ausēja — Ekonomikas fakultātes studenta nerimtīgās alkas un meklējumi pēc īstas, tīras un neparastas mīlestības. Darbs godalgots jaunatnes literatūras konkursā 1981. gadā.

Index   mega   yandex

Jānis Mauliņš. Kājāmgājējs. Pelēkie zīmējumi

Kajamgajejs.Pelekie zimejumi(J.Maulins)

Romāni

«Kājāmgājējā» attēlotas trīs dienas fabrikas juriskonsulta Svārupa — četru bērnu tēva dzīvē, viņa darba Ikdiena. Centrā izvirzīta Svārupa mierīguma, taupības un godīguma filozofija un saticīgās ģimenes atmosfēra.

Romānā «Pelēkie zīmējumi» jaunā divu bērnu ģimene Ir pretstats Svārupa ģimenei. Ik lappuse te vēstī par strīdiem, to atskaņām apkārtējo ļaužu runās un domās. Grāmatas beigās sarežģno dzīves konfliktu sakarības autors uzdod analizēt liel­jaudas elektroniskajam skaitļotājam.

index   yandex    mega

Jānis Mauliņš. Aizvēstures traģēdija

AizvesturestragedijaJMaulinsfb2

Romāns – hipotēze divās daļās. Ir gājusi bojā sieviete. Lai gan sākumā izskatās pēc pašnāvības, prokuratūras izmeklētājam Ivaram Krusam rodas aizdomas par slepkavību. Kas vainīgs? Savukārt Tibetas kalnos pazudis zinātnieks, Ivara brālēns Uģis Miks Kruss. Vai abi notikumi ir saistīti savā starpā? Jāņa Mauliņa romāna sižets, kas sākas ar tradicionālu detektīvintrigu, vēršoties plašumā un dziļumā, aizved lasītāju tūkstošiem gadu tālā pagātnē. Sekojiet rakstniekam! Un jums ir nodrošināts saistošs ceļojums gan laikā un telpā, gan cilvēka apziņas dzīlēs. “Romāna reālistiskais mūsdienīgais sižets balstits uz jaunākām zinātnes atziņām un izskaidro daudzas nesaprotamas parādības vēsturē, aizvēsturē, paleontoloģijā, kā arī politiskos un reliģiskos notikumos un pat nemotivētos šībrīža kriminālos nodarījumos, kam, kā vēlāk izrādās, ir tieša sasaiste ar seno kosmisko cilvēces traģēdiju pirms 20 350 gadiem, kad lielā ledus asteroīda trieciena cunami vilnis un sekojošais ledus lietus iznicināja 97% cilvēces, kā arī daudzas dzīvnieku sugas, tajā skaitā Sibīrijas mamutus, kuru ķermeņi sasalumā labi saglabājušies līdz mūsdienām.”

indexarhīvs    yandex    mega

Jānis Mauliņš. Jo vakar skanēja si mažors

jovakarskanejasi

Romāns. Ar sava romāna galveno varoni Imantu Rameju autors mūs iepazīstina brīdī, kad pie tā nogaidot ieradušies vecie draugi, bet pats varonis ir saguris, cinisks un vienaldzīgs pret visu, ar ko jaunībā aizrāvies. Vai lūzumu Imantā rada tikšanās ar draugiem? Varbūt tā ir jaukā vidusskolniece Daina, varbūt jaunā dziedāšanas skolotāja Iveta, kas atsauc atmiņā senās dienas, vai varbūt Imants pats nonācis pie vērtību pārvērtēšanas un spiests atzīt, ka līdzšinējā mūžā vērtību uz­krājies pavisam maz. Autors parāda viņa maldu un izaugsmes ceļu gan paša, gan draugu vērtējumā. Ģrāmata vieš ticību cilvēka atdzim­šanai pēc morālas krīzes. nav sākums līdz 15 lpp

indexarhīvs    yandex     mega

Jānis Mauliņš. Apakšzemes straumes

Apakszemes straumes(J.Maulins)

Romāns. Rakstnieka romāna centrā — trīs cilvēku dzīve divdesmit gadu ilgā laikposmā. Viens no viņiem uzbūvē sev māju, otrs kļūst par ražošanas apvienības ģenerāldirektoru, trešais sava netikumiskā dzīvesveida dēļ zaudē veselību. J.Mauliņa stiprā puse ir cilvēka sociālās esamības analīzē. Šeit lasītājs atradīs “…tās cilvēka dzīves realitātes un tikumības, kas nodrošina viņam iespēju tikt pie maizes un jumta virs galvas, skubina viņu strādāt vai izvairīties no darba, piešķir jēgu viņa dzīvei vai ārda to” (A.Aļķe).

indexarhīvs    yandex    mega

Jānis Mauliņš. Burve

BurveJMaulinsfb2

Lata romāns. Jūs turat rokās Jāņa Mauliņa romānu “Burve”. Pirms gada rakstnieks negaidīti aizgāja mūžībā. Rakstnieka interese par zinātnes sasniegumiem un meklējumiem, spožiem atradumiem materializējusies aizrautīgā, intīmā mīlas stāstā. Turīgu uzņēmēju no ierastā dzīves ritma izsit sievas nāve. Un viņš nolemj ziedot naudu zinātnei, laboratorijai, kura pēta šķietami neloģiskus nāves gadījumus. Viņa starpnieks un draugs ir dēls. Abiem vīriešiem jāpiedzīvo sastapšanās ar mīlestības būtību patieso burvību. Sievieti burvi… arī zinātnieci.

indexarhīvs   yandex    mega

Jānis Mauliņš. Pēdas

PeedasJMaulinjshfb2

Romānā attēlotie notikumi norisinājušies zviedru—poļa kara (no 1600. gada līdz 1629. gadam) beigās, kad Vidzemē iestājās ilgi gaidītais miers. Septiņpadsmitais gadsimts. Mežmalas mājā bez skursteņa ar apsnigušu salmu jumtu dzirdamas dziesmas. Sievas un meitas sēž ap skala guni, vērpj un dzied. Melodija pazīstama, sprigana un skaidra. Griestu baļķi nokvēpuši. Pie sienas uz plata sola, ar kažoksegām apsegušies, virsdrēbes nenovilkuši, guļ bērni. Uz akmens krāsns lielā, gludā un siltā stūra snauž pelēks kaķis un sapņo par zvirbuļiem, kurus dienā redzējis ielienam rijas salmu jumtā. Kaut kur gaisos top teiksma, bet teiksmas laikabiedri to pat nenojauš. Tā tas bijis vienmēr. Daudzi vēlāk tai ticēs, daudzi neticēs. Tā tas bijis un būs.., Bet ārā, sila tālumos, joprojām gaudo vilki.Un klīst vilkači…

indexarhīvs   yandex   mega

Jānis Mauliņš. Pelnrušķītes stāsts

PelnruskitesstastsJMaulinsfb2

Lata romāns. Romantiski sācies divu jauniešu mīlestības stāsts Jāņa Mauliņa romānā tomēr turpinās uz skumjākas nots, jo skaistajam un gudrajam puisim Ancim nelāgs liktenis neļauj piepildīt sapņus. Tas iedragā arī viņa mātes veselību un pilnīgi pārvērš Melindas dzīvi. Tomēr par spīti visam dzīve turpinās ar savām ikdienas rūpēm un arī jaunu mīlestību.

indexarhīvs     yandex       mega

Jānis Mauliņš. Ragana

RaganaJMaulinsfb2

Interesanti uzrakstītā romāna pamatā ir attiecības ģimenē, atbildība vienam par otru sarežģītās dzīves situācijās, bet galvenais — lasītājam būs iespēja ieskatīties sarežģītajā zinātniskā darba atmosfēra, kas dažkārt piesātināta ar ikdienas grūtībām, pat vilšanos, dažkārt paceļas emocionālā spriegumā, kas vainago panākumus un rada gandarījumu.

indexarhīvs    yandex    mega