Jānis Mauliņš. Tālava

TalavaJMaulinsfb2

Latviešu padomju rakstnieka (dz. 1933. g.) jaunajā romānā attēlota seno Sēļu un Latgaļu dzīve un cīņa pret iebrucējiem 12. un 13. gadsimtā. Tajā redzami gan zemes kopēji un vienkārši karaviri, gan vaideloši, ari pats Tālavas pils Beverīnas valdnieks Tālivaldis un viņa karakungs Rūsiņš. No pagātnes tumsas iznirst slavenais vācietis virsbīskaps Alberts un viņa palīgi, kas ar Dieva vārdu, viltību un zobenu pakļāva savai kundzībai Lībjus, Latgaļus un Igauņus.

indexarhīvs     yandex         mega

Jānis Mauliņš. Vilkaču sila līdumnieks

VilkachusilalidumnieksJMaulinjshfb2

Vēsturisks romāns. šis vēstījums skar vairāk nekā gadsimtu garu laiku Vidzemes zemnieku dzīvē 16. un 17. gadsimtā, kad latviešu bajāri un leimaņi, kara posta un daudzo ienaidnieku tirdīti, zaudēja mantotās privilēģijas un zemes turētāju tiesības Vidzemē. Diezgan daudzi seno latviešu kungu, novadu valdītāju un lielo zemju īpašnieku pēcnācēji savu izcilo stāvokli saglabāja vēl trīs gadsimtus pēc vācu krustnešu atnākuma, tas ir, līdz 16. gadsimta vidum. Vāci šīs tiesības deldēja pakāpeniski un uzmanīgi, lai nesaceltu ļaužu nemierus. Daudzi bajārdēli un pat veselas Tālavas un Jersikas lielļaužu ģimenes 13., 14. un 15. gadsimtā, protestējot pret vācu klātbūtni, devās trimdā uz Pleskavu, Novgorodu un Vitebsku.

indexarhīvs    yandex     mega