Zenta Mauriņa. Uzdrīkstēšanās

Izlase 1929-1944: Pavasara dvēsele ; Lauztā priede ; Sveiciens Lūcijai Garūtai ; Sveiciens prof. J. Endzelīnam ; Baltā latviete — Aija Bertrāne ; Zelta putns ; Divas saules ; Somu nacionālās kultūras simbols ; Ibsena Brands Pērs Gints un Solveiga  ; Liepu lapu laipa  ; Fragmenti no grāmatas «Dante tagadnes cilvēka skatījumā»  ; Fatums ; Kad es ilgojos dzimtenes  ; Kosma pielūdzējs ; Izskaņa ; Sigrijas Unsetes pasaulē  ; Rainers Marija Rilke ; Egotisma filozofija ; Bezgalības alcējs ; Dzīvības un nāves domas Martēns di Gārs — miera dons Kihots . Montēņs — esejas dižmeistars un līdzsvarotais dzīves piepildītājs ; Voltērs — žultainais ideālists ; Gēte un fon Steina kundze ; Traģiskā skaistums

Šī ir latviešu ievērojamās literātes un kultūras darbinieces Zentas Mauriņas (1897—1978) pirmā rakstu izlase, kas tiek izdota dzimtenē. Tajā apkopoti raksti, esejas, kultūrvēsturiskas studijas no 1929. līdz 1944. gadam. Izlase iepazīstina ar Z. Mauriņas plašo garīgo apvārsni, dziļajām zināšanām latviešu un cittautu literatūras vēsturē, sniedz priekšstatu par viņas savdabīgo esejistes stilu.

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Zenta Mauriņa. Pārdomas un ieceres

Eseju krājums:  Sievišķības ideāls pagātnē un tagadnē . Impresionisms un ekspresionisms .Futūrisms un Majakovskis ; Mūsu laikmeta cilvēks;  Sigridas Undsetes pasaule ; Islandietis Gunnars Gunnarsons ; ; Rainers Maria Rilke; Hansis Karoša ; Lauztā priede — E. Dārziņa piemiņai ; Dieviņa velniņš — J. Ezeriņa piemiņai ; Nokvēpušais līdumnieks — A. Saulieša piemiņai . Pavasara dvēsele — Fr. Bārdas piemiņai

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Zenta Mauriņa. Sākumā bija prieks.

Ziemsvētku stāsti un apceres. Saturā: Jēzusbērna smaids ; Jēzusbērns jūras dzelmē ; Ziemsvētku viesis ; Sauja dzimtenes zemes ;  ”„Atmetiet šaubas, aizmirstiet rūpes’ ; Dzimtenes kalns ; Un sākumā bija prieks ; Bēthovena Ziemsvētki ; Nenodzēšamā svece ; „Balts sniedziņš snieg uz skujiņām” Sapnis Ziemsvētku nakti ; Simtu cepu kukulīšu ; Egles krusts

indexarhīvs  /   yandex  /  mega