Santa Mežābele. Uz priekšu, meitenes!

UzprieksumeitenesSMezabelefb2

Lata romāns. Istabas sienas un griesti izzūd. Parādās zvaigznes daudzas sīkas un bālas, bet viena spoža, dažāda lieluma starus kā meitenes matus viļņodama, nāk tnvāk… Zigfrīds dzird savu māti sakām ‘Iestājies robežsargos, dēls, tas atrisinās visas problēmas…” Zvaigzne mirkšķina spožās meitenīgās acis ar garām skropstām… un Laima smejas. Tad spožā zvaigzne attālinās, bet mazās zvaigznītes izveido riņķi un dejo kājiņas mazas kā bērniem un balsis dzied “Tu viņu nekad neredzēsi, tu viņu nekad neredzēsi…”

http://yadi.sk/d/4C5hWLh7NAsWH

Santa Mežābele. Naktī uz svētdienu

naktiuz-svetdienu

Lata romāns. “Romānā es neiztirzāju nevienu no tiesas zālē noklausītajiem gadījumiem. Mani dziļi aizskar mūsu valsts attieksme pret bērnu audzināšanu ģimenē, bērnu tiesību aizsardzība un adopcijas likums. Ļoti daudzas ģimenes iztiek tikai no tiem produktiem, ko iegūst savā naturālajā saimniecībā, un tiem Ls 4,25, ko valsts izmaksā bērna audzināšanai. Vecmāmiņas piesakās uzņemties aizbildniecību, lai ģimene saņemtu vismaz Ls 38, taču likums to nepieļauj. Likums neļauj arī jaunai, godprātīgai un labi atalgotā darbā strādājošai sievietei adoptēt bērnu no bērnu nama, ja viņai nav vīra, un tātad tā nav pilna ģimene. Paliekot bērnu namā, bērnam tā ģimene acīmredzot ir “pilna”.” S.Mežābele

http://yadi.sk/d/M_0cEAG_NtS6W