Aīda Niedra. Kārdinātāja

Jaunības vējš ir traks, nekad nevar zināt, kurp vētra cilvēku aiznesīs. Jā, bet tad vētra aprimst un lielā klusumā izšķiras dzīve — tā īsumā grāmatas autoru varoņu vārdiem var izteikt tās saturu. Beidzies Pirmais pasaules karš, Latvija izpostīta. Romāns vēstī par piecu jaunu cilvēku likteņiem. Centrā ir Aina Lazda — meitene no Vidzemes, kura pēc ģimnāzijas dodas uz Rīgu studēt medicīnu. Viņas draugu pulkā ir Edvarts Dzenis — Ainas pirmā mīlestība, Mārtiņš Griķis — dzīves grūtību rūdīts zemnieks, Jānis Celms — jauneklis no kaimiņu novada, kurš arī studē Rīgā, un universitātes profesors Eriks Vītols. Kuru Izvēlēties par savu dzīves draugu, kurš no viņiem ir sirdij vistuvākais un prātam tīkamākais, par to vēsti Aīdas Niedras romāns.

indexarhīvs / yandex / mega

Aīda Niedra. Grēka ābols

Romānā aprakstīts Rijaskalnu dzimtas dzīves ceļš. Kalpu meitas noslēpumainā, mazliet paskarbā mīlestība pret Rijaskalnu saimnieku nespēj noslāpēt viņa tumšās tieksmes. Ģimene izirst un arī meitas aiziet neceļos. Rakstniece parāda gan postu, kas valda Rijaskalnu sētā, gan ceļu, pa kuru iet Rijaskalna vecākā meita, lai atgūtu tēva mājas un to labo slavu.

indexarhīvs / yandex / mega

 

Aīda Niedra. Vindedze

vindedze

Tautas pašapziņu ceļošais, interesantais romāns par seno latviešu dzīvi Vindedzes novadā netālu no Tālavas; par karstasinīgo un varonīgo karotāju, virsaiti Satekles Rūsiņu.

“Viņa (Rūsiņa) kara cepure zibsnīt zibsnīja pret sauli, kad tas jāja savā varenā, baltā zirgā un kur viņa kumeļa soļi dimdēja, tur ļauži steidzās raudzīties savā mīlulī, cienītā, mirušā virsaiša Druvvalda dēlā.”

“Vindedze. Tāla un savrupa pilsēta Jersikas valsts pavārtē, modri sargādama Tālavas ežas, turēdama kopā savus ļaudis un kopā turēdamās, plaukdama un pieredzēdama labas dienas. Un veltīgi raudzījās svešnieki uz šo tautu, kuras valdniekiem un augstmaņiem bija pazīstama Dieva žēlastība, tā kā viņus vairs par pagāniem nevarēja saukt un ar zobenu iznīdēt. Gadu simtiem svešnieki meta acis uz šo zemi, bet veltīgi. Aizstāvju zobeni cirta karsti un droši, un ne pēda zemes netapa atdota.”

Grāmata nodrukāta uz sliktas kvalitātes(!) papīra, tāpēc teksts pat grāmatā visai nesalasāms (skat djvu failu). Pēc atpazīšanas fb2 failā izlabota lielākā daļa radušos kļūdu.

fb2   indexarhīvs / yandex / mega 

djvu  indexarhīvs / yandex / mega 

 

Aīda Niedra, Miera ielas cepurniece

mieraielascepurniece

Viens no labākajiem, mākslinieciski visizstrādātākajiem Aīdas Niedras ro­māniem ir “Miera ielas cepurniece” (1957). Rakstīts emigrācijā, tas rāda, cik neizdzēšami rakstnieces atmiņā iegravēta Rīga trīsdesmito gadu beigās ar sa­biedrības dzīvi nodrošinātajos, pārticīgajos miera laika apstākļos (bet fonā jau iezīmējas 1940. gads un sarkano briesmu draudi), ar pārpilnajiem veikaliem, spožajiem skatlogiem, elegantajām kafejnīcām, modes namiem un populāra­jām Vecgada vakara ballēm Namsaimnieku klubā un Virsnieku namā, ar to neatkārtojamo smaržu, kas pavada precīzu vides raksturojumu. Vienības lau­kums, Kalpaka bulvāris, Strēlnieku dārzs, Elizabetes un Antonijas ielu krusts, Aizsargu iela, Pulkveža Brieža iela, Marijas iela šie pusaizmirstie, tagad no jauna daļēji apgūtie nosaukumi romāna lappusēs ir apdzīvoti tie ir saistīti ar Miera ielas skaistās cepurnieces Lidijas Meņģeles dzīvi. Tiesa, “Miera ielas cepurniece” ļauj ielūkoties tikai vienā Aīdas Niedras bagātās daiļrades daļā, taču šis romāns ir pietiekoši raksturīgs, lai dotu kaut nelieki priekštatu par šo īpat­nējo, ļoti ražīgo, līdz šim pie mums Latvijā pēckara gados nepublicēto rakst­nieci. 1991

indexarhīvs / yandex / mega

 

Aīda Niedra. Rūžu Kristīne

RuzuKristineANiedrafb2

Romāns. Aīdas Niedras romāns «Rūžu Kristīne» ataino trīsdesmito gadu Latvijas lauku dzīvi. Lauku ļaužu ikdienas darbiem caurvijas jauniešu Kristīnes, Marijas un Jāņa mīlestības samezglojumi. Palsu kalna un Liepu pakalnes lauku sētu saimnieku un kalpu attiecības vieno darba tikums, savstarpēja sapratne un godīgu cilvēcisko vērtību kopums. Tēlaini aprakstītajai dabai līdztekus risinās spraigi, reizēm dramatiski notikumi. Romānā nav politisko problēmu risinājumu, autore notikumus un ļaudis attēlo viena pagasta sadzīves norisēs, kurās galvenais ir krietns darbs un paaudžu tradīcijas. Šis ir romāna trešais izdevums.

indexarhīvs     yandex     mega

Andrievs Niedra. Kad mēness dilst

kadmenessdilst_small

Romāns. Tas ir tāds vēsturisks romāns, kura darbības pamatā izmantots laiks un notikumi ap 1585. gadu. Tas ir laiks ap Livonijas kara beigām. Romāna sākumā kā galvenais tēls ir Krāces pils muižnieks/pilskungs klibais Kaspars, kuru zemnieki uzskatīja par taisnīgu kungu. Tas bija laiks, kad pār Vidzemi valdīja vairāki valdnieki. No rītiem nāca krievi, no dienvidiem poļi, zviedri no jūras, vēl pa Vidzemi šaudījās dāņu princis Magnuss, saukdamies par Vidzemes karali. Zemniekiem bija puslīdz vienalga – kur dzina, tur gāja. Bet muižnieki bija lielā nesaprašanā. Citi klausīja krieviem, citi poļiem, citi zviedriem. Klibais Kaspars mēdza teikt, ka visiem četriem izkalpot nevar, bet negrib arī būt netaisns ne pret vienu, un tātad viņš neklausīja nevienam. Bet ar laiku par īsto kungu palika poļu karalis Stefans, kurš par galveno priekšnieku iecēla Stārastu.

indexarhīvs     yandex      mega