Jūlijs Vanags. Meža dziesma

mezadziesma

Dīvaini valdzinoša ir meža dziesma. Tās skaņu kāpe neaptverami plaša. Tā sniedzas no lakstīgalas svilpiena līdz meža kuiļa rēcienam, no vissīkākā kukainīša sīkšanas līdz staltradža brieža varenajiem auriem, no bikla stirnas pīkstiena līdz šaušalīgām vilka gaudām nakts tumsā, no tikko jaušamas lapu sanoņas klusā vasaras vakarā līdz vētras kaucieniem un aukas dārdiem ziemas putenī vai rudens negaisā. Tik milzīga ir meža balss skaņu un noskaņu kāpe. Tik daudzveidīga un daudzkrāsaina, ik mirkli citāda, ik solī savādāka ir nerimtīgā, nekad neaizmirstamā un mūžam jaunā meža dziesma. To dzird visi, bet īsteni saklausa tikai rets. Tās skaistumu cildina daudzi, bet patiesi izjūt tikai dažs. Stāsti: Klibais vilks ; Pūtin pūta sila mednis ; Riestā ; Melnais gandrs.

indexarhīvs / yandex / mega

Zandis Spuris. Pie pasaules putniem

piepasaulesputniem

Grāmata populārā izklāstā sniegta informācija par pasaules putnu faunas lielo daudzveidību, bagāto sugu un īpatņu skaitu, plašo ģeogrāfisko izplatību visos pasaules kontinentos, okeānos un jūrās. Lasitāji gūs pietiekami plašas, izsmejošas ziņas par to, kāda izskatās mūsu republikas un Padomju Savienības putnu fauna uz pasaules putnu faunas fona. Bagātīgais faktu materiāls zinātniski labi pamatots ar pasaules speciālās un populārzinātniskās literatūras atziņām. (No strausiem līdz dzilnām)

indexarhīvs / yandex / mega

Arturs Mauriņš. Saistošā dendroloģija

saistosadendrologija

Daudzveidīga un krāšņa ir mūsu planētas zaļo augu sega. Bez augiem nevar iztikt ne cilvēki, ne dzīvnieki. Mēs saņemam no augiem pārtiku, skābekli elpošanai, iegūstam koksni, izejvielas dažādām rūpniecības nozarēm, ārstniecības līdzekļus. Bez augiem nebūtu ne kurināmā — akmeņogļu, kūdras, ne degvielas — naftas un deggāzes. Augu valsti kopumā pieņemts saukt seno romiešu pavasara un ziedu dieves Floras vārdā. Augu valsti pēta zinātnes nozare, ko sauc par botāniku. Zinātnieki botāniķi ir aprakstījuši ap pusmiljonu augu sugu, tanī skaitā ap 10 tūkstošu kokaugu (koku un krūmu).

indexarhīvs / yandex / mega

Jūlijs Vanags. Stāsti par Daugavu un Lielupi

stastipardaugavu

Pazīstamais latviešu padomju rakstnieks un dzejnieks ar makšķeri apstaigājis vai visus Latvijas ezerus un upes. Šajā grāmata viņš poētiski stāsta par musu republikas divām lielākajām upēm — Daugavu un Lielupi. Grāmata audzina jauniešos ekoloģisko kultūru, tajā ir bagāts izziņas materiāls par Latvijas dabu un vēsturi.

indexarhīvs / yandex / mega

Guntis Eniņš. Tepat Latvijā

tepatlatvija

Šajā grāmatā autors izjusti runā par mūsu republikas dabas krāšņumu. Pats būdams aktīvs cīnītājs par dabas aizsardzību viņš pastāsta lasītājam par Talsu ezeriem un Dundagas lielajiem mežiem, ieved mūs dziļākajās Latvijas alās un aicina uz Gaujas sākotni. Šajā grāmatā mēs iepazīstamies ar Latvijas augstākajiem ūdenskritumiem, varenākajiem laukakmeņiem, dižākajiem ozoliem uti citiem veciem kokiem un dīvainiem ezeriem, kas pareģo laiku. Grāmata liecina, ka mūsu republikā Ir tik daudz neparastā un skaistā, tā māca saskatīt un izprast dabas skaistumu, māca to kopt, sargāt un aizstāvēt.

indexarhīvs / yandex / mega

Mārtiņš Kalniņš. 1000 vērtīgu padomu

1000-vērtīgu-padomu

Var atrast padomus par to, kā celt, iekārtot un remontēt mājokli, kā sekmīgi veikt mājas darbus, kopt apģērbus, veļu u. c. Autors pēc profesijas ķīmiķis, grāmatā apkopojis savas vairāk nekā 50 gadus ilgas teorētiskās un praktiskās darbības rezultātus. Dotie praktiskie padomi aptver mājokļa celšanu un remontu, daudzus mājsaimniecībā veicamos darbus, kā arī kokapstrādes, metālu un plastmasas apstrādes pamatus, kas jāzina katram amatierim. Grāmata domāta plašam lasītāju lokam. Otrs, pārstrādāts un papildināts izdevums

Viss vienā:(Fb2+Rtf+epub+pdf)  indexarhīvs / yandex / mega

fb2:  yandex

Jānis Kronītis. Mežkopja rokasgrāmata

mezkopjarokasgramata

Otrais pārstrādātais un papildinātais izdevums. Grāmatā apkopoti sasniegumi un analizēta praktiskā pieredze mežsaimniecības un mežizstrādes jautājumos, kuri jāzina katram mežkopim. Sniegti padomi mežkopības, medību saimniecības, meža atjaunošanas un aizsardzības jomās. Grāmata paredzēta mežsaimniecības darbiniekiem.

indexarhīvs / yandex / mega

Jāzeps Sprūdžs. Saldūdens zivju audzēšana. Dīķu ierīkošana

Saldūdens-zivju-audzēšana.-Dīķu-ierīkošana

SIA Baltijas zivsaimniecības informācija. LLU profesors, dr. hab. agr. Jāzeps Sprūžs. Šī grāmata domāta visiem, kas vēlas apsaimniekot dīķus vai ezerus, veidot nelielas ūdens­krātuves savās saimniecībās un audzēt zivis. Grāmata sniedz plašu informāciju par zivju ēdināšanu, barības normu noteikšanu, zivju slimībām un profilaksi. Viena nodaļa grāmatā veltīta perspektīvai nozarei vēžu audzēšanai.

indexarhīvs / yandex / mega