Mārtiņš Kalniņš. 1000 vērtīgu padomu

1000-vērtīgu-padomu

Var atrast padomus par to, kā celt, iekārtot un remontēt mājokli, kā sekmīgi veikt mājas darbus, kopt apģērbus, veļu u. c. Autors pēc profesijas ķīmiķis, grāmatā apkopojis savas vairāk nekā 50 gadus ilgas teorētiskās un praktiskās darbības rezultātus. Dotie praktiskie padomi aptver mājokļa celšanu un remontu, daudzus mājsaimniecībā veicamos darbus, kā arī kokapstrādes, metālu un plastmasas apstrādes pamatus, kas jāzina katram amatierim. Grāmata domāta plašam lasītāju lokam. Otrs, pārstrādāts un papildināts izdevums

Viss vienā:(Fb2+Rtf+epub+pdf)  indexarhīvs / yandex / mega

fb2:  yandex

Jānis Kronītis. Mežkopja rokasgrāmata

mezkopjarokasgramata

Otrais pārstrādātais un papildinātais izdevums. Grāmatā apkopoti sasniegumi un analizēta praktiskā pieredze mežsaimniecības un mežizstrādes jautājumos, kuri jāzina katram mežkopim. Sniegti padomi mežkopības, medību saimniecības, meža atjaunošanas un aizsardzības jomās. Grāmata paredzēta mežsaimniecības darbiniekiem.

indexarhīvs / yandex / mega

Jāzeps Sprūdžs. Saldūdens zivju audzēšana. Dīķu ierīkošana

Saldūdens-zivju-audzēšana.-Dīķu-ierīkošana

SIA Baltijas zivsaimniecības informācija. LLU profesors, dr. hab. agr. Jāzeps Sprūžs. Šī grāmata domāta visiem, kas vēlas apsaimniekot dīķus vai ezerus, veidot nelielas ūdens­krātuves savās saimniecībās un audzēt zivis. Grāmata sniedz plašu informāciju par zivju ēdināšanu, barības normu noteikšanu, zivju slimībām un profilaksi. Viena nodaļa grāmatā veltīta perspektīvai nozarei vēžu audzēšanai.

indexarhīvs / yandex / mega

Simbolu enciklopēdija

simboluenciklopedija

Tekstu atlasīja un sastādīja Sarmīte Pijola.  Būtiskākie pasaules simboli papildināti ar latviešu zīmju atšifrējumiem. Enciklopēdijā apkopoti būtiskākie pasaules simbolu skaidrojumi, kas papildināti ar to latvisko izpratni. Sniegts ieskats arī latviešu rotājošā raksta simbolikā. Latviešu mitoloģiskajos priekšstatos liela nozīme bijusi dievībām — Dievam jeb Debestēvam, Saulei un Mēnesim, Pērkonam, likteņdievēm Laimai, Dēklai un Kārtai, Mārai, Jumim, Ūsiņam —, kuru simboliskais skaidrojums arīdzan atrodams šajā grāmatā. Saistošā valoda un daudzpusīgie skaidrojumi, bagātināti ar 300 zīmējumiem, dara grāmatu par interesantu lasāmvielu plašam lasītāju lokam. Grāmatas noformējumā izmantota Jēkaba Bīnes glezna “Dievs. Māra. Laima” (Latvijas Nacionālā mākslas muzeja īpašums) 2006

indexarhīvs / yandex / mega

Juris Avotiņš. Vai ķīmija ir nesaprotama?

Vaikimijairnesaprotama2009JAvotinsfb2

Autors piemērus ņēmis no daudzām vairākās valodās publicētām dažādu autoru grāmatām. Lai kāds konkrētas mācību grāmatas autors nejustos aizvainots, šeit ķīmijas mācību grāmatas jēdziens ir vispārināts, kautarī katrs piemērs ir citēts no kādas konkrētas grāmatas. Kopš 1987. gada, kad šī grāmata publicēta pirmo reizi, saistībā artajā uzdotajiem jautājumiem ir maz izmaiņu: 1) 104. elementam nomainīts nosaukums un simbols (no Ku uz Rf) 2) jaunatklāto atomu kārtas skaitļi palielinājušies no 110. līdz 118., un 3) neatklātais «robs» elementu rindā pārbīdījies uz 117. pozīciju. Mācību grāmatas ķīmijā arī vēl nav sasniegušas pilnību. Tāpēc autors nolēma grāmatu pārpublicēt praktiski bez izmaiņām, izdarot vienīgi dažus redakcionālus precizējumus sakarā ar laika skalas nobīdi par 22 gadiem starp pirmo un otro publikāciju.

indexarhīvs / yandex / mega

 

Edvīns Spriņģis. 1000 visuma mīklas

1000visumamiklasfb2

Iepazīsim pasauli: Kā izveidojās mūsu Galaktika? Vai cilvēks Visumā ir vientuļš? Cik zvaigžņu pie debesīm? Ar ko atšķiras zvaigzne no planētas? mistifikācijā vai realitate? Kā radās Visums?  Pasaules radīšana ; Lielā Sprādziena atbalss ; Piena ceļa viļņi ; Zvaigznes dzīve un nāve ; Mūsu Saule ; … ari uz Saules ir plankumi… ; Saules dienests ; Kaislības Saules sistēmā ; Pētnieku izgudrojumi ; Planētas tālumā un tuvumā ; Vai Merkurs ir “bēglis”? ; Mīklainā planēta ; Daudzsejainais Mēness ; Mūsu Zeme, vienīgā un neatkārtojamā ; Vai arī uz Marsa reiz ziedēs ābeles? ; Planētu mazākie brāļi ; Kas ir tur – nomalē? ; Neizdevusies zvaigzne ; Kādi jaunumi Eiropā? ; Saturns aplenkumā ; Urāns tikpat kā nav redzams ; Neptūns, Plūtons… Kas vēl? ; Zem Nemesīdas zīmes ; Dzīvības meklējumi Visumā ;Vai esam vienīgie? ; Vai tiešām fiziķi uzspridzinās Zemi? ; Pareizās atbildes uz jautājumiem

indexarhīvs / yandex / mega

Indra Andersone, Arvīds Purviņš. Atklājumi izgudrojumi pieņēmumi mīklas Pirms Mūsu Ēras.

AtklajumiizgudrojumipienemumimiklasPMEfb2

Pētot senos klinšu zīmējumus, apbedījumus un izrakumus, var secināt, ka aizvēsturiskie alu cilvēki nebūt nav pliki mežoņi, kādus tos attēlo multiplikācijas filmās. Jau 15 000 gadu p.m.ē. viņi lietoja daudz dažādu instrumentu (sākot ar kaula adatām līdz lieliski izstrādātiem šķēpu uzgaļiem) un tērpās no ādas darinātos apģērbos. Daļa no viņiem dzīvoja alās, kas bija izgreznotas ar zīmējumiem, daļa teltīs vai pat no mamuta kauliem būvētās mītnēs. Vēl vairāk – cilvēciskās īpašības un attiecības jau ir pastāvējušas pat neandertāliešu laikā. Atrokot 60 000-30 000 gadu vecus neandertāliešu apbedījumus, redzams, ka cilvēki apglabāti rūpīgi izraktos kapos. Divās apbedījuma vietās atrasti arī ziedputekšņi, kas liecina, ka kapā bijuši ziedi. Tā kā daudzi apbedītie ir bijuši salīdzinoši veci un pat fiziski nepilnvērtīgi, Čikāgas universitātes antropoloģijas profesors Ričards Kleins uzskata, ka tieši cilvēciskās sabiedrības evolūcijas sākums – kopējas rūpes par veciem un slimiem -ļāva neandertāliešiem dzīvot ilgāku mūžu nekā viņu priekštečiem. Tiem, kuri domā, ka viss labais un ievērojamais ir izgudrots tikai 18.-19. gs., nāksies vilties – tas nebūt tā nav.

indexarhīvs / yandex / mega

pdf    indexarhīvs / yandex / mega

Ksenija Skulme. Brīnišķīgais cilvēka ķermenī

BriniskigaiscilvekakermeniKSkulmefb2

Grāmata iespiesta 1935.gadā A/S Valters un Rapa populāri zinātnisko grāmata sērijā. Grāmata ir uzrakstīta tēlaini, izjusti un dzīvi. Tas atvieglina satura uztveršanu un rosina jauniešus mācīties. Zināšanas par ķermeņa uzbūvi un norisēm ir vajadzīgas visiem! Bez tām nav iespējama ārsta un pacienta kopējais darbs gan veselības saglabāšanā, gan slimību ārstēšanā. Populāri zinātniskā jomā līdzīgas grāmatas nav.

indexarhīvs / yandex / mega

Arnis Radiņš. Ceļvedis Latvijas senvēsturē

Celvedis Latvijas senvesture(A.Radins)

Grāmatu apgāds Neputns izdevis Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora Dr. hist. Arņa Radiņa grāmatu Arheoloģisks ceļvedis latviešu un Latvijas vēsturē. Tas ir aizraujošs un bagātīgi ilustrēts stāsts par mūsu tautas saknēm vairāk nekā 400 lappušu apjomā. Grāmata ir novitāte, jo ir pirmais šādā aspektā un hronoloģiskā griezumā veidots izdevums par arheoloģiju Latvijā. Astoņās nodaļās mūsdienīgi pievilcīgā formā un izteiksmē, plašai auditorijai saprotamā valodā parādīta Latvijas teritorijā savulaik dzīvojošo cilšu jeb maztautu – latgaļu, zemgaļu, sēļu, kuršu, lībiešu un vendu saplūšana vienā latviešu tautā, uzrādot gan to atšķirības, gan kopīgās raksturojošās iezīmes, kā arī un latviešu un to veidojošo kultūru vietu baltu vēstures kopkontekstā. Tāpat darbā atainota Latvijas teritorijas iedzīvotāju kultūru pārmantotība un pēctecība, izsekojot šim procesam līdz pat mūsdienām. Atsevišķa sadaļa veltīta Latvijas arheoloģijas pētniecības vēsturei, atsedzot zinātnes jaunākās atziņas un demonstrē arheoloģiskās pētniecības iespējas ne tikai senākās, bet arī nesenās vēstures izzināšanā. Pausti arī līdz šim nepubliskoti jauni uzskati. Krāšņajā izdevumā publicēts nozīmīgs ilustratīvais materiāls, kas balstīts uz Latvijas Nacionālā vēstures muzeja unikālo senlietu krājumu. Tas padara šo darbu ne vien vizuāli izsmalcinātu, bet arī sniedz priekšstatu par vizuālās kultūras kodu tapšanu Latvijas teritorijā gadsimtu gaitā.

PDF: indexarhīvs / yandex / mega

Fb2: indexarhīvs / yandex / mega