Imants Eglītis. Psihiatrija

PsihiatrijaIEglitisfb2

Pēdējo reizi profesora Eglīša balss nonāca līdz manīm apmēram 1993.gadā (precīzi neatceros, datumu toreiz diemžēl nenofiksēju, jo man pat prātā nevarēja ienākt, ka dzirdu viņu pēdējo reizi). Tas bija raksts kādā Latvijas avīzē; nupat nesen bija nodibinājusies «atjaunotā brīvā Latvija», un profesors Eglītis rakstīja, ka padomju laikā Latvijas psihiatri NAV nodarbojušies ar disidentu ieslodzīšanu psihiatriskajās slimnīcās politisku motīvu dēļ, ar nozāļošanu un citādu viņu spīdzināšanu, bet gan ir godīgi ārstējuši tos, kas ir bijuši patiešām slimi. Es nešaubījos, ka profesoram ir taisnība, jo vēl pirms tam, lasīdams kliedzošus rakstus (ne tikai Latvijas, bet arī Krievijas un pat ASV) literatūrā par it kā psihiatru izdarītajiem noziegumiem pret pacientiem, es vienmēr viegli varēju uzstādīt šiem bļāvējiem diagnozes, un man nebija nekādu šaubu, ka viņi ir patiešām psihiski slimi.

indexarhīvs / yandex / mega

Andris Grots. Vārda zobens

varda zobens a.grots

A…atjautīgs, G…godīgs, A…atvērts, G…gudrs, A…asprātīgs, G…gādīgs, jūs jau droši vien nojaušat, par ko patiesībā te ir runa, nu, protams, par Siguldas un Allažu evanģēliski-luterisko draudžu Avju Ganu Andri Grotu. Mācītājam Andrim Grotam piemīt gan nemaskēts amerikānisms, gan arīdzan kaut kas no latviskās atturības. Andris ir unikāls cilvēks, kuru tuvāk iepazīstot, atklāju, cik unikālas ir viņa intereses, nu piemēram, kaut vai par kara mākslu. Andrim ir savs redzējums, savs funktieris par visu to, kas notiek apkārt, gan sabiedrībā, gan Baznīcā un viņš prot savas domas, savu redzējumu pārliecinoši pamatot. Andrim piemīt loti izteikta taisnīguma izjūta un neapšaubāmi cīnītāja raksturs. Šīs grāmatas autors ir ļoti drosmīgs cilvēks un vēl neatņemama Andra būtības sastāvdaļa ir viņam pie­mītošā humora izjūta. Tāpēc atļaušos pavisam droši apgalvot to, ka Andris ir okey\ Andris sava būtībā ir un paliek mācītājs un mēs viņu esam iepazinuši, uztvēruši, sadzirdējuši visupirms tieši kā mācītāju. Mācītājam ir kancele, no kuras viņš sludina Dieva Vārdu un uzrunā kopā sanākušo draudzi. Tas nebūs nekas pārsteidzoši jauns, ja sacīšu, ka liela daļa cilvēku uz baznīcu nāk tieši tādēļ, lai kaut ko saklausītu mācītāja sacītajā sprediķī.

indexarhīvs    yandex    mega

Dieva darbi

Reliģijas kritika. Latviešu autoru antireliģiskās satīras krājums. Dadža pielikums. I. Līdums Kaut kur dzirdēts stāsts ; V. Artavs Ziemsvētku leģenda ; A. Zemzars Tā kunga dzimšanas dienā ; J. Dimants Svētais vīrs ; V. Vējš Piespiedu atturība ; J. Jaunzems Desmit rubļu ; A. Auziņš Krusta zirneklis ; A. Skailis Uzmanies no miroņiem! ; V. Mihailovs Dieva darbi ; O. Mauriņš Kā tas kungs Jānīti ieveda kārdināšanā ; J. Dimants Lūgšana ; P. Ēteris Tev teikšu ; H. Uldvars Ar dievpalīgu ; M. Cālis Viltīgais Pīrāgs ; O. Mauriņš Ceļazīme uz debesu valstību ; L. Jēruma Bībeli — citreiz! ; J. Osmanis Nabaga velns ; H. Heislers Ko tu gudram padarīsi! ; P. Ēteris Šurī, Murī ; V. Alks Kikeriku! ; A. Skailis Piesardzība ; A. Skailis Astroloģija ; J. Belce-BullĪtis Tā zintnieka Jonasa Belco Bullīša priecas mācība ; F. Lēvijs Ticības apliecinājums

indexarhīvs     yandex     mega

Jānis Dāvis. Rabīns Pāvils kā kristietības pāržīdotājs

rabinspauls

Reliģijas kritika. Aprakstīti daži kristīgās ticības rašanās aspekti un ebreju tautas vētures un ticības nozīme kristietības attīstībā, kā arī ebreju rabīna Saula vēlāk Pāvila ietekme veidojot un attīstot kristietību. Autora uzskati reizēm šķiet visai radikāli un pat antisemītiski, tomēr iedziļinoties un uzmanīgi izlasot tekstu  daudzām tēzēm nākas piekrist.

indexarhīvs     yandex    mega

Boļeslavs Zvejsalnieks. Zaudētie gadi

zaudetie-gadi

Reliģijas kritika. Viena lieta bija manas 9. klases laikā, kad Zvejsalnieka grāmatiņa gāja kā padomju propagandas sastāvdaļa. Toreiz es to neizlasīju, kaut gan man tā bija obligāti jāizlasa. Bet tagad ir otrādi: tagad visur rīb un skan reliģiskā propaganda – un nesastop praktiski nekādu pretdarbību no (tā sauktajiem) Latvijas «zinātniekiem». Bet propaganda man nepatīk tagad tāpat kā jaunībā, un rada vēlēšanos darboties tai pretī. Tā ka es tagad ievietoju Zvejsalnieka grāmatiņu Internetā faktiski to pašu iemeslu dēļ, kādēļ, būdams skolnieks, viņu neizlasīju.

indexarhīvs    yandex     mega

Inese Bērzkalne. Cilvēks – viņa redzamais un neredzamais sastāvs

Cilveksvinaredzamaisunneredzamaissastavsfb2

Šeit iekļautajos divos apcerējumos, kas tulkoti no 1918. gadā Petrogradā un 1915. gadā Kalugā iznākušajiem izdevumiem, populārā, viegli uztveramā izklāstā sniegts dažu to psihisko un garīgo likumu skaidrojums, kuriem Teozofijas mācībās tiek piešķirta pirmšķirīga nozīme. Proti, nāve ir tikai viena no epizodēm cilvēka mūžīgajā dzīvē, kuras gaitā viņam pamazām paveras pilnīgākas un gaišākas eksistences iespēja un viņš saprot, ka galvenais ir viņa gara būtībā, bet viņa ķermenis un prāts – tikai šīs būtības kalpi. Nav iepriekšnolemtības. Cilvēks pats ar savām domām, vēlmēm un rīcību kaldina savu likteni jeb karmu.

Cilvēks – viņa redzamais un neredzamais sastāvs: indexarhīvs     yandex      mega

Cēloņu un seku likums kas izskaidro cilvēka likteni (Karma): indexarhīvs     yandex        mega

Prof. Pēteris Šmits. Latviešu tautas ticējumi

latviesutautasticejumi

Prof. P. Šmits apkopojis pavisam 36 790 latviešu tautas ticējumus, kuri pirmoreiz izdoti 1940. – 1941.g. grāmatā ” Latviešu tautas ticējumi ” 4 sējumos. Ticējumi sakārtoti pa tēmām, bet tēmas alfabēta kārtībā. Šāds pats sakārtojums paturēts, arī ievadot tos datorā. Tā kā laika gaitā ir mazliet mainījusies latviešu valodas pareizrakstība un grāmatu teksts tiek saglabāts oriģinālrakstībā (izņemot burtu “ŗ” nelielai daļai ticējumu, kuri ierakstīti datorā pirms vairākiem gadiem), tad šeit ir atrodamas arī formas, kādas mūsdienu rakstībā nelieto (piem., vajaga, bij u. c.). Daļa ticējumu pierakstīti izlokšņu formā. Lai tos atšķirtu no pārējiem, to numuriņš iezīmēts zaļā krāsā.

indexarhīvs      yandex    mega