Jānis Dāvis. Rabīns Pāvils kā kristietības pāržīdotājs

rabinspauls

Reliģijas kritika. Aprakstīti daži kristīgās ticības rašanās aspekti un ebreju tautas vētures un ticības nozīme kristietības attīstībā, kā arī ebreju rabīna Saula vēlāk Pāvila ietekme veidojot un attīstot kristietību. Autora uzskati reizēm šķiet visai radikāli un pat antisemītiski, tomēr iedziļinoties un uzmanīgi izlasot tekstu  daudzām tēzēm nākas piekrist.

indexarhīvs     yandex    mega

Boļeslavs Zvejsalnieks. Zaudētie gadi

zaudetie-gadi

Reliģijas kritika. Viena lieta bija manas 9. klases laikā, kad Zvejsalnieka grāmatiņa gāja kā padomju propagandas sastāvdaļa. Toreiz es to neizlasīju, kaut gan man tā bija obligāti jāizlasa. Bet tagad ir otrādi: tagad visur rīb un skan reliģiskā propaganda – un nesastop praktiski nekādu pretdarbību no (tā sauktajiem) Latvijas «zinātniekiem». Bet propaganda man nepatīk tagad tāpat kā jaunībā, un rada vēlēšanos darboties tai pretī. Tā ka es tagad ievietoju Zvejsalnieka grāmatiņu Internetā faktiski to pašu iemeslu dēļ, kādēļ, būdams skolnieks, viņu neizlasīju.

indexarhīvs    yandex     mega

Inese Bērzkalne. Cilvēks – viņa redzamais un neredzamais sastāvs

Cilveksvinaredzamaisunneredzamaissastavsfb2

Šeit iekļautajos divos apcerējumos, kas tulkoti no 1918. gadā Petrogradā un 1915. gadā Kalugā iznākušajiem izdevumiem, populārā, viegli uztveramā izklāstā sniegts dažu to psihisko un garīgo likumu skaidrojums, kuriem Teozofijas mācībās tiek piešķirta pirmšķirīga nozīme. Proti, nāve ir tikai viena no epizodēm cilvēka mūžīgajā dzīvē, kuras gaitā viņam pamazām paveras pilnīgākas un gaišākas eksistences iespēja un viņš saprot, ka galvenais ir viņa gara būtībā, bet viņa ķermenis un prāts – tikai šīs būtības kalpi. Nav iepriekšnolemtības. Cilvēks pats ar savām domām, vēlmēm un rīcību kaldina savu likteni jeb karmu.

Cilvēks – viņa redzamais un neredzamais sastāvs: indexarhīvs     yandex      mega

Cēloņu un seku likums kas izskaidro cilvēka likteni (Karma): indexarhīvs     yandex        mega

Prof. Pēteris Šmits. Latviešu tautas ticējumi

latviesutautasticejumi

Prof. P. Šmits apkopojis pavisam 36 790 latviešu tautas ticējumus, kuri pirmoreiz izdoti 1940. – 1941.g. grāmatā ” Latviešu tautas ticējumi ” 4 sējumos. Ticējumi sakārtoti pa tēmām, bet tēmas alfabēta kārtībā. Šāds pats sakārtojums paturēts, arī ievadot tos datorā. Tā kā laika gaitā ir mazliet mainījusies latviešu valodas pareizrakstība un grāmatu teksts tiek saglabāts oriģinālrakstībā (izņemot burtu “ŗ” nelielai daļai ticējumu, kuri ierakstīti datorā pirms vairākiem gadiem), tad šeit ir atrodamas arī formas, kādas mūsdienu rakstībā nelieto (piem., vajaga, bij u. c.). Daļa ticējumu pierakstīti izlokšņu formā. Lai tos atšķirtu no pārējiem, to numuriņš iezīmēts zaļā krāsā.

indexarhīvs      yandex    mega

Daila Rotbaha. Latvijas svētvietas un to ļaudis

LatvijassvetvietasuntolaudisDRotbahafb2

Stāsti par Latvijas zemi un tautu. Latvijas svētvietu pētniece Daila Rotbaha savā jaunajā grāmatā vēsta par nozīmīgas latviešu kultūras sakrālās bagātības- svētvietu vienreizigumuun krāšņumu. ‘Izdevumā lasītāji var iepazīties ar svētvietu būtību svētvietu iekārtošanas principiem  svētvietās veicamajiem rituāliem. Gaišā grāmatas noskaņa rosina dabā meklēt dzīves harmoniju un smelties pozitīvo enerģiju. Grāmata papildināta ar Latvijas karti, kurā atzīmētas izdevumā minētās svētvietas.

indexarhīvs     yandex     mega

Imants Lešinskis. Kalpības gadi

KalpibasGadiILescinskisfb2

Politika. Bijušā VDK virsnieka (pārbēga uz ASV 1978.gadā, mira mīklainos apstākļos 80-ajos gados) autobiogrāfisks darbs. Aprakstītas LPSR VDK darbības metodes, tai skaitā darbā ar trimdas tautiešiem, nosaukti daudzi pazīstami uzvārdi. Imants Lešinskis savā laikā bija uzrakstījis grāmatuKalpības gadi,kurā ir šāds vēl šodien aktuāls atzinums: „Krieviskajam padomju režīmam vadītajos amatos jau sen vairs nav vajadzīgipārliecināti komunisti,bet gan absolūti ciniķi, kas, zinot patiesos faktus, jebkurā laikā, pretēji savai sirdsapziņai, ir gatavi kalpot un iztapt Kremļa oligarhijai.“ Kā jau viens no partiju apvienībasPar labu Latvijuvadītājiem agrāk bija teicis – ieņemamam amatam jāatrodlielākais kretīns.

indexarhīvs     yandex      mega

Jānis Kučinskis. No interešu kariem uz interešu harmoniju

nointeresukariemuzinteresuharmoniju

Šī grāmata domāta visiem – visdažādāko pārliecību pārstāvjiem. Tās mērķis: rosināt domāšanu, vingrināt stratēģisku skatienu uz dzīvi, kas sniedzas tālāk un augstāk par acīm redzamo; par to, kas mums tiek no augšas piespēlēts, lai novērstu uzmanību no galvenā. Tā nav izklaidējoša lasāmviela, bet varbūt mums palīdzēs kopīgiem spēkiem nonākt pie slēdzieniem, kas var mūs vienot svētīgai, tālejošai rīcībai Latvijas un nākotnes labā. Grāmata domāta visiem, kas savu nākotni nolēmuši saistīt ar Latviju, kuriem nav vienalga, kas šeit notiek. Tie, kas savā dzīvē rēķinās tikai ar acīm redzamo, paļaujas tikai uz acīm redzamo vai no augšas piespēlēto, līdz ar to atsakās no plašāka skatījuma, pašiniciatīvas un visām pārējām iespējām, kuras mums bagātīgi dāvājis Dievs un glabā reālā dzīve. Tāds cilvēks neredz tālāk par savām savtīgajām interesēm un neviļus pakļauj sevi svešu spēku manipulācijām. Ja tāda ir tauta savā vairākumā, tad savās vēlmēs tā var palikt tukšu cerību līmenī, un tad pati meklēt, kam pakļauties.

indexarhīvs    yandex    mega

Jānis Kučinskis. Jaunā pasaules kārtība un mēs paši

Jaunpasauleskrtbaunmspai

Kad pirms 10 gadiem tika pasludināta Latvijas valstiskā neatkarība, pilnīgi dabiski būtu gaidīt uz vispārēju pacēlumu un dinamisku jaunās valsts attīstību, bet drīz vien daudzu cilvēku dzīve pārvērtās par ļaunu murgu. Latvija, kas padomju laikā bija viens no attīstītākajiem PSRS un visas Viduseiropas reģioniem ar augstu tautas labklājības un kultūras līmeni, 10 gados ir pārvērsta par nožēlojamu Rietumu koloniju. Mūsu sabiedrība ir iedzīta lielā nabadzībā, sašķelta, sadrumstalota, nospiesta apātijā un zaudējusi ticību nākotnei. Daudzi cilvēki kļuvuši savstarpēji ļauni, nodevīgi, egoistiski un gļēvi. Latvijas inteliģence, kas agrāk uzticīgi kalpoja kompartijas nomenklatūrai, tagad pārdevusies visādiem sorosiem un strādā smadzeņu skalošanas industrijā. Rietumiem verdziski paklausīgā valdība ir izvērsusi mērķtiecīgu genocīdu un ekonomisko teroru pret savu tautu, tā iznīcina gan tautas pastāvēšanas materiālos, gan garīgos pamatus. Valdošo aprindu korupcija, amoralitāte un pat perversijas saindē visu sabiedrību un kalpo par pastāvīgu Latvijas vizītkarti pasaulē. Sabojātas attiecības gandrīz ar visām kaimiņvalstīm. Latvija, kuras materiālie un cilvēciskie zaudējumi t.s. neatkarības 10 gados ir pārsnieguši zaudējumus pasaules karā, ir visstraujāk izmirstošā valsts visā pasaulē. Sabrūk ceļi, atmirst dzelzceļi, sabrūk veselības aprūpes un izglītības sistēma. Neviens vairs nav drošs par savu nākotni.

indexarhīvs     yandex     mega