Indriķis Lēmanis. Izlase-1. Pa dzīves ceļiem

Romāns. Vispirms stāsti par 1905. gadu — par muižas kalpiem, kas saceļas pret saviem paverdzinātājiem, par revolūcijas vilni, kas rada bailes un nemieru pasaules varenajos — un par mazu meitēnu Anniņu, kas agri iesaistījusies revolucionārajā cīņā.

Tieši ar 1905. gada kaujiniekiem aizsākas tā cīnītāju plejāde, kas iet tautas priekšgalā padomju varas mēnešos Latvijā 1919. gadā, cīnās Krievijas plašumos par Lielā Oktobra ideāliem un komunistiskajā pagrīdē par padomju varas atjaunošanu, bet vēlāk izcīna uzvaru Tēvijas karā. Ļoti zīmīgs ir stāsts «Trīs sastapšanās». Tā varonis nemaz nav saukts vārdā, viņš ir tikai Draugs un laikam arī tāpēc it kā simbolizē to nenogurstošo cīnītāju, kurš, nežēlodams sevi, svarīgos vēstures brīžos vienmēr atrodas pašās priekšējās līnijās kaujā par tautas laimi.

No kurienes nāk šie cīnītāji, kas viņus mudina stāties ierindā un kādi viņi paši? Uz šiem jautājumiem atbild visa Lēmaņa daiļrade, kuru kopumā var īsi nosaukt par tautas cīņu vēstures māksliniecisku atspoguļojumu

Index   Mega  yandex

Mārtiņš Rozentāls. Cietuma dienasgrāmata (1929—1939)

Buržuāziskās Latvijas politieslodzītā piezīmes. Autors veltī šo grāmatu savu kritušo biedru piemiņai, tiem, kuri gājuši bojā cīņā par padomju varas atjaunošanu Latvijā. Līdz ar to grāmata ir velte 35. gadadienai, kopš Latvijā atjaunota padomju vara. M. Rozentāls vairākkārt sēdējis buržuāziskās Latvijas cietumos un rakstījis tur dienasgrāmatu. Tās ir politieslodzītā piezīmes, kurās atspoguļota drūmā cietuma ikdiena, kas tomēr nespēja nomākt revolucionāru cīņas garu un možumu. Tas ir dokuments, kas runā pats par sevi un var interesēt jebkuru lasītāju.

Index   Mega  yandex

Ausma Gavare. Mantojums

Lata romāns. – Es saņēmu mantojumu! – ar kādu sajūsmu tiek izteikti šie vār­di un ar kādu skaudību uzklausīti. Bet, vai kāds ir dzirdējis sajūsmā saucam: – Man pieder bērnībā gūtais un dzīves laikā sakrātais garīgais mantojums!

Abi vajadzīgi mums, abiem noteikta vieta mūsu dzīvē, bet cilvēks tos revidē un pārceno, dodot vaļu noderīgajam un pabīdot malā sev nevēlamo.

Katrs pats izlemj, vai mainīt jūtas pret naudu, vai smaržojošu puķu dārzu pret lielpilsētas smakojošo pelēcību, vai guļbaļķu māju pret bezpersoniska dižnama vēsumu. Bet varbūt mēs katrs ar savu nodzīvoto dzīvi, attieksmi pret lietām un dzīvību paši nosakām saņemtā mantojuma lielumu un nozīmi.

Index   Mega   Yandex

Lilija Dzene. Aktieris pret savu gribu

Dokumentāls stāstījums par Eduardu Pāvulu. Latvijas PSR Tautas skatuves mākslinieka, PSRS un LPSR Valsts premiju laureāta Eduarda Pāvula māksla ir dzīves skarbuma un arī skaistuma piesātināta, tā māca palikt cilvēkam jebkuros likteņa pavērsienos. Latvijas PSR Nopelniem bagātā kultūras darbiniece, mākslās zinātņu kandidāte Lilija Dzene nodod lasītajiem monogrāfiju par savas paaudzes aktieri, kura devums teātrī un kino cieši sabalsots ar sabiedrības un mākslas attīstības procesiem.

Index   Mega  yandex

Imants Ziedonis. Tik un tā. Grāmata par Madlienu

Grāmata par vienas lauku saimniecības — sovhoza «Madliena» — direktoru Jūliju Beļavnieku, un reizē grāmata par veselu novadu — šodien un vēsturē, šodien un nākotnē. Apbrīnojama ir tautas dzejnieka dokumentālās grāmatas spēja pārvarēt vienaldzību arī tajos, kuri nav tieši saistīti ar lauksaimniecības ražošanu. «Patērētājs, kas neko nedara, vēl nav tik bīstams kā patērētājs, kas neko nedomā…» raksta autors. «Cilvēks neieprogrammē ne savā ciemā, ne savā laikā domu, plāno tikai darbību, bet domāšanu gaida no otra.»

Index   Mega   Yandex

Mudīte Šneidere. Antra

Šis ir stāsts par aktrisi Antru Liedskalniņu un sievieti Antru, par likteņa izredzētību un dzīves nežēlību. Tas rakstīts dienasgrāmatas formā, viena gada laikā.

Sākts Antras Liedskalniņas 70. dzimšanas dienā 2000. gada 22. oktobrī un pabeigts 2001. gada 22. oktobrī.

Index   Mega  yandex 

Eduards Freimanis. Mantojums. Cildenais

Noveles «Mantojums» darbība risinās divos plānos. Sākuma autors ieskātās Latvijas neatkarības gadu lauku dzīvē un rāda, kā starp saimnieku un kalpu rodas naids, kas laiku maiņās sagandē abu dzīvi. Otraja plānā E. Freimanis stāstā par latviešu jaunekļa traģēdiju, kurš, lai saglabātu dzimtās majas, atsakas no mūzikas studijām. Taču smagajos laikmeta griežos nebūtībā aiziet gan māja, gan māksla.

Romāns «Cildenais» ironiskā noskaņā stāsta par jauna cilvēka cēlajiem mērķiem, par atteikšanos no mīlestības, ģimenes, dabas uzlikta pienākuma. Vecāku ieaudzināta «smalkuma» mocīts, jaunais varonis nereti nokļūst neparastās mīlas situācijās. Romāns ir labdabīga satīra par latviešiem raksturīgo pārspīlēto tieksmi «pēc kaut ka cēla, nezināma», kas nereti rada sarežģījumus gan atsevišķā cilvēkā, gan sabiedrībā kopumā.

Index  mega  yandex