Mudīte Šneidere. Antra

Šis ir stāsts par aktrisi Antru Liedskalniņu un sievieti Antru, par likteņa izredzētību un dzīves nežēlību. Tas rakstīts dienasgrāmatas formā, viena gada laikā.

Sākts Antras Liedskalniņas 70. dzimšanas dienā 2000. gada 22. oktobrī un pabeigts 2001. gada 22. oktobrī.

Index   Mega  yandex 

Eduards Freimanis. Mantojums. Cildenais

Noveles «Mantojums» darbība risinās divos plānos. Sākuma autors ieskātās Latvijas neatkarības gadu lauku dzīvē un rāda, kā starp saimnieku un kalpu rodas naids, kas laiku maiņās sagandē abu dzīvi. Otraja plānā E. Freimanis stāstā par latviešu jaunekļa traģēdiju, kurš, lai saglabātu dzimtās majas, atsakas no mūzikas studijām. Taču smagajos laikmeta griežos nebūtībā aiziet gan māja, gan māksla.

Romāns «Cildenais» ironiskā noskaņā stāsta par jauna cilvēka cēlajiem mērķiem, par atteikšanos no mīlestības, ģimenes, dabas uzlikta pienākuma. Vecāku ieaudzināta «smalkuma» mocīts, jaunais varonis nereti nokļūst neparastās mīlas situācijās. Romāns ir labdabīga satīra par latviešiem raksturīgo pārspīlēto tieksmi «pēc kaut ka cēla, nezināma», kas nereti rada sarežģījumus gan atsevišķā cilvēkā, gan sabiedrībā kopumā.

Index  mega  yandex

Ēriks Hānbergs. Kartupeļu stāsti

Publicistisks romāns. Prozaiķis un publicists jaunajā grāmatā turpina savu tēmu literatūrā — rāda mūsu republikas laukus mainībā. Visos stāstos, kas kopumā veido šķietami dokumentālu romānu, lasīsim par kartupeļiem — mūsu otro maizi. Precīzāk par cilvēkiem, kuru likteņi saistīti ar kartupeļu audzēšanu mūsdienās un vēsturiskā atskatā.

Index  mega  yandex

Māris Druva. Vidusskola

Romāns. «Vidusskola» sākas ar pirmo dienu devītajā klasē un beidzas ar vienpadsmitās klases izlaidumu. Visus šos trīs gadus Guna Aizkalne pa savas klases logu var vērot būvlaukumu, kur tiek celta jaunā skola. Visi šie trīs gadi Gunas dzīvē ir ļoti nozīmīgi, jo tajos veidojas izpratne par mīlestību. Tās ir sāpes, zūdot draudzībai ar Gati, tas ir līdzpārdzīvojums, vērojot skolotājas Žannas un Rūdolfa attiecības, tā ir atklāsme, iepazīstoties ar būvdarbu vadītāju Aināru. Bet pats galvenais — vidusskolas gados Gunai veidojas pozitīvs pasaules uzskats un Dzimtenes izjūta.

Index  mega  yandex

Žanis Grīva. Stāsti par Spāniju:

Estremaduras avju gans ; Kalējs Deviņvīruspēks ; Maksiļo ; Dieva tā kunga kalps ; Mazais vīna pārdevējs ; Brīvprātīgie ; Zēns ar stiklu ; Palamosas ciema zvejnieki ; Marks Santjago meklē šauteni ; Don Kichota dzimtenē ; Asturijas kalnrači ; Cilvēki aiz dzeloņstiepļu žogiem ; Uguns lokā ; Slepenais brauciens ; Pie Baltās akas ; Viņpus Pirenejiem

Index  mega  yandex

Lida Pakraste. Aivars Kalve. Ēriks Kūlis. Stāsti jaunatnei:

Kalve Aivars Sūri ; Pakraste Lida Milzu kāpa ; Kūlis Eriks Bākas tētis

Krājumā ievietoti jaunatnes literatūras konkursā (1981) apbalvotie un atzītie darbi. Autori parāda mūsdienu lauku un pilsētu vidusskolēnus, vakarskolu audzēkņus, arodskolu absolventus un studentus. Jaunietis praksē, pirmie darba soļi, mīlestība uz tuvu cilvēku, dzimto novadu, atbildība par līdzcilvēku — tāda ir stāstu galvenā tematika.

Index  mega  yandex

Vera Volkeviča. Pļauka

Romāns 1 grāmata, 2 grāmata, 3 grāmata, 4. grāmata. Vai kāds varēja iedomāties, ka sētnieces dzīvoklī uz balkona noslēpts romāns, kurš paceļas pāri visiem laikiem un nav nostājies ne vācu, ne krievu pusē? Tikai rakstāmmašīnas mūžīgā klaboņa darījusi uzmanīgus dažus modros kaimiņus. Dažādu darbu strādnieces mūžs palicis latviešu tautas vēsturē un latviešu literatūrā.

Index  mega  yandex

Alberts Bels. Slēptuve

Romāns. Zane drīz beigs vidusskolu. Viņa cerību pilna lūkojas nākotnē. Taču Zanes kaimiņš Voldemārs negaidīti un rupji iejaucas viņas dzīvē. Nē, skaidrā prātā Voldemārs tā nebūtu rīkojies. Grāmata nav tikai apsūdzība alkoholam, tā uzdod arī citus jautājumus. Kā Zane tiks galā ar savu sapostīto dzīvi? Kas notiks ar Voldemāru? Un kā mēs varam palīdzēt?

Index  mega  yandex

Valdis Klīvers. Sirdsapziņa spogulī

Stāsti un noveles: Patiesības pārsteigtais ; Upe meklē ceļu ; Un jūra tālu  ; Vecā laiva ; Suņa sirds ; Meitens Lilīte ; Nav laimes ; Nokavēts ; Pieaugušie ; Trīs zaļas lapiņas ; Augstienes meklējot ; Mīļie radiņi ; Principiāls cilvēks ; Mans vīrs ; Žēl pātagas ; Pie dzeloņstieplēm ; Partizāņa dēls ; Notikums uz klāja ; Cilvēki un garāmgājējs ; Pēcvārdā vietā  

Index  mega  yandex