Mārtiņš Kalndruva. Pēdas gar krastu

Atmiņu grāmata. Rāmi un nesteidzīgi, it kā lasītāju pie rokas vezdams, rakstnieks izstaigā savas bērnības takas Kurzemes pusē, izrāda dzimto māju, pirmo skolu, jaukā, tēlainā valodā, kur paspīd pa sulīgam salīdzinājumam, pa tāmnieku dialektam raksturīgam vārdam, atceras savus tuviniekus, kaimiņus, pirmos skolotājus, tālaika lauku tirgotājus — Ulpi, Niski, Zeltazobu.

Index  mega  yandex

Eduards Salenieks. Roberts Zalāns

Romāns. Liels sapnis ir Robertam Zalānam – latviešu rakstnieka Eduarda Salenieka autobiogrāfiskā romāna varonim. Viņš grib kļūt tāds pats kā Lomonosovs vai Mikluho-Maklajs, bet viņam nākas ganīt svešas aitas, nēsāt ūdeni… Neizsīkstošā energija un dzīves mīlestība palīdzēja nabadzīga zemnieka dēlam pārciest trūkumu un nelaimes, iegūt izglītību…

Index  mega  yandex

Aivars Kalve. Sarkans āboliņa lauks

Stāsti: Zāģa spēle ; Ullīte ; 1. Kā bezdelīga ligzdu ; 2. Zem putna spārna ; Sens stāsts par kulšanu ; Ugunsdancis ; Sarkans āboliņa lauks ; Zirgupīte ; Trompete pusnaktī ; Meitenes un dziesma par Miķeļbāku ; 1. Stundā, kad priede zied ; 2. Atslēgas ; 3. Un mūsu dēls Rihards ; 4. Saules brītiņš ; 5. Tiesnesis ; 6. Kā krītošs akmens ; 7. Devona māls ; 8. Lukādija un jūra ; 9. Tu un kaija

Index  mega  yandex

Jānis Sārts. Mežmalas paēnā

Stāsti: IZEJAM PAGALMĀ: Baltīte ; Vecene ; Pats, pats ; Čabata ; Sētiņa ; Asā rīkste ; Sirmbārdis ; Novērotājs ; Dailes kalvē ; Neapmierinātie ; BLAKUS CILVĒKAM:  Pērkona rati ; Vecie muzikanti ; Čalotāja ; Muša ; Slazds ; Līdz reizei ; Divi gudrinieki ; APMIRDZĒTS ŪDENS: Rasas mirdzumā ; Cilvēks neiztur ; Niknā valdniece ; Mailīte ; Skaudība ; MEŽMALAS PAĒNĀ: Lielās neziņas glabātāja ; Milži ;  Mīļā dzīve ; Namdari ; Cita dzīvē ; Til-til-til ; Raga adatas ; Bērzlape ; Gaismu nest ; Pēdas putenī ; Ziemas skaistulis

Index  mega  yandex

Augusts Baltpurviņš. Klusumam

Dzejas un prozas izlase: I. Dzeja: Sniedziņš sniga, putināja ; Mans dievs ir bargs un dusmīgs dievs! ; Punkts ; Atkal ; Klusumam ; Švīts ; Mani ieroči ; II. Proza paša rakstnieka sakārtojumā:  Sirdsdraugi ; Pirmie zaļumu svētki ; Mazie pravieši ; Kā labi iet? ; Jocīgais mūrnieks ; Rotaļu biedri ; Skaistums ; Saša ; Līgava ; Vērtības ; Kļuvusi nevajadzīga ; Pirmie soļi ; Izstumtā ; Pie robežas ; Vientuļie ceļotāji ; Par savu godu ; III. Pārējie prozas darbi: Atsvabinātājs ; Starp diviem krastiem ; Piedzīvotājs ; Ripša stāsts ; Neatlaidīgais ; Meklētāji ; Vakar un šodien ; Kad klusums kliedza ; Tuvāk sev pašam ; Iekaisumā ; Pēdīgais cēliens ; Nemīlētais ; Dieva zaimotāji ; Uzvara

Index  mega  yandex

Visvaldis Lāms. Bāleliņi

Romāna darbība risinās kāda Rīgas kultūras nama astoņdesmito gadu sākumā. Galvenie varoņi — ierindas kultūras darbinieki, kuru dzīves aicinājums— tiekties pēc brīnuma ikdienā. Darbība risinās kā pilsētā, tā laukos, stāstījums veidots dažādās intonācijās, bet autora koncepcija saglabājas kā ironiskajā, ta teiksmainajā skatījumā: cilvēka ikdienas dzīvei tikai tad ir īstā jēga, ja to piepilda tiekšanās pēc lieluma, skaidrības, tīrības.

Index  mega  yandex

Ingrīda Sokolova. Septiņas šķautnes

  • Pazīstamās rakstnieces, filoloģijas zinātņu doktores jubilejas krājumā pārstāvēti septiņi žanri, kuros viņa darbojas: stāsti, apraksts, literatūrzinātnieks raksts, kritikas raksti, publicistisks raksts, luga, kinoscenārijs.
  • Pirmā šķautne — stāsti: Vēstule jaunības draudzenei ;’Kaija un Kaspars  ; Sāncense ; Viens mēnesis gadā ; Bebra jubileja ; Mīļā Karina ; Mazliet par Dinu Zauri
  • Otrā šķautne — apraksts:  Benilukss
  • Trešā šķautne — literatūrzinātne: Zigmunds Skujiņš
  • Ceturtā šķautne — kritika: Par teātra šodienu domājot ; Ar un bez pozīcijas
  • Piektā šķautne — publicistika:  Nemierīgas domas
  • Sestā šķautne — luga: Precību sludinājums
  • Septītā šķautne — kinoscenārijs: Garāmskrējiens

Index  mega  yandex