Jānis Poruks. Raksti 1. sējums

poruks-2

Dzeja:  Mūžīgais dzejnieks  ; Dziedi jel! ; Bēglis ; Zvejnieces kaps  ; Atmiņas ; Ce]a jūtīs   ; Akmens tēls ; Aklais dzejnieks ; Draugam ; Sāpju spītēs ; Lilijas ; Rudens sapnis  ;  Kas ir sāpes, kas ir prieki ;  Veca gada vakarā ; Vēlējumies ; Bērnu dzejas ; —Sāk attīstīties  ; —  Lauva padebešos  ; —     Vājība ; Šaubas  ; Nolādētais ; Mīlestībai ; Klusi mīlēju ; Savāds avots ; Noslēpumainā   ; Nerunā par mīlestību ; Kad būs asras izraudātas  ; Alpos  ; Mīlestība ; Ticība ;  Gluži nabags esmu dzimis  ; Vivos voco!  ; Vētra  ; Tā ir mīlestība  ; Rudens vakarā  ; Kāds esi, jel palieci tāds  ; Ziedoņa naktī  ; Kad kokle tevim pieglaužas  ; Jaunajam gadam  ; Pelnurušķīte  ; Pavasaras simfonija  ; Latviešu teātra māksliniecei Dacei Akmentiņ jaunkundzei   ; Pasaules cietumā  ; Dzērāja dziesma  ; Sieviete   ; Venusai  ; Tev sirdī mājo klusa laime  ; Es zinu  ; Dzeja — mana līgava   ; Nesaprotami  ; Kontrasti H ; Pļāvēja  ; Tu vītu vēl sārtus vaiņagus  ; Kā sapnis tu nāci uz mani  ; Jaunajam gadam     ; Pesimists  ; Zīd manu krūti  ; Krusts  ; Kaut reizi vien  ; Iz cietuma  ; Mīlestības pavasars  ; Nu atkal vakars  ; Es nīkstu   ; Ziedoņa nakts  ; Ak, ko tas mežs par manu mīlestību! ,     ; Kad pavasara vēsmas pūš  ; Ubagu mīlestība  ; Kas tevi apmierinās?  ; Jaunam gadam   ; Balāde  ; Dziesmu gars  ; Mātes dziesmiņas  ; —Sāpes  ; —  Dēla bilde  ; Rožu pārdevēja  ; Izskani, mana dziesma!  ; Ceļinieks  ; Kolēģiem   ; Pie loga ziemas naktī  ; Vakar — šodien  ; Tev pieder manas karstās jūtas  ; Fie bērna zārka  ; Kad sirdī nāks man pavasara  ; Jaunajā gadā  ; Un ja tu mani tiešām mīlē  ; Pie līduma  ; Pie tava augstā baltā loga  ; Trīs motīvi «Pour la symphonie comique»     ; Kāzu nakts  ; Lietus vakarā  ; Virs mirušām vītušām rozēm   ; Tie vārdi  ; Vēl sirdī man ir spēka mazumiņš  ; Gētes jājiens uz Zezenheimu  ; Paula Verlēna piemiņai  ; Kāpēc domās uz zvaigznēm skriet?  ; Zīžu sagšā zelta skarām  ; Pie jūras  ; Jaunajā gadā  ; Līst klusi  ; Biķeris miroņu salā  ; Kronvalda Ata piemiņai  ; Mīlestības dziesmas  ; Pie loga balts balodīts klauvē  ; Daiļuma mājvietas  ; Ikviens sev rauga līgaviņu  ; Ziedonis nāca  ; Pie akas bērnu dienās  ; Karš  ; Nāvei  ; Pa ziedoņa lejām esi gājis  ; Pa šauru, šauru celiņu  ; Tā vasara pēc vasaras  ; Kāpēc es tev pakaļ eju  ; Rudens dziesma  ; Pie maniem sāniem tu nīksti  ; Teici to stundu, to brīdi  ; Būru māte  ; Bez atpūtas iet laika gais  ; Iz ciema meža vidū  ;  Pa celmiem gar līduma malu  ; — Man vienalga  ; —   Vecā Andrieva dziesma   ; —   Pie balta mūra, aiz zaļām apiņu stīgām    ; Pie vakara, kad krēsla tumst  ; Tu tagad manis nesaproti  ; No baznīcas braucot Ziemas svētku vakarā     ; Cik teiksmaini, cik vēsmīgi  ; Kāpēc tu manim pārmet?  ; Reāla vasara  ; Ziedonī  ; Es zinu, cik tam debess dārga  ; Nav ārienei priekš tevis dailes  ; Laulības osta   ; Jaunajam gadu simtenim Harona laivā   ; Dzejas liktenis Rītu sagaidot   ; Atskatīties, pasmaidīt  ; Neticīgā Toma dziesmas   ; Pie tavas acs mirdz asru pērle  ; Vienreiz tomēr satiksimies  ; Vienu šausmīgu dziesmu ,  ; Laiku daba <  ; Teātrī — dzīvē  ; Tu mani atstāsi  ; Nav līksma sirds  ; Pazudušais dēls  ; Laime ; Atkal zaļais pavasars   ; Nobeigta un izmocīta sirds ; Neziņā ; Ceļš ; Ar baltu balodīti  Lai zied rozes, lai zied liljas Iesim zaļā lapenē Nātre aug uz viņa kapa  Kad es kliboju  Lotospuķe Vasara Napoleons Nāve  ; Ar drebošu roku Šķelmis ; Vecais kareivis Rakstnieks Nakts dziesmas Bēthovens Ceļojums  Adagio ; No lauka, kur strādā  ; Nebijušais un divi vientuļi Fragrn ; Ziema visapkārt ; Tur nav ko uzvarēt   ; Ziedonis   ; —  Idille ; — No sliekšņa perspektīves  ; —    Tracis ; —   Sveša valoda  ; —  Zila, zaļa vasara  ; —    Sen jau cerība man zuda ; Jūtas ; Daugava Fragments Ko es ar rozi darīšu?  Vakars ;  Pa nakti uz mieru  ; Nekas netīk  ; Vēsture  ; Augša, dzidrā debesī  ; Brīnuma lāsts  ; Nāc sirdī, pavasars  ; Es tevi piespiedīšu   ; Zvaigznes  ; Tu prasi, ko pārnesu  ; Darbs  ; Vientulība  ; Karmenītes dziesmas  ; Kas manim prātā stāv    ; Lulliņa, una, tita un minka  ; Trīs rozes     ; Diānas medības   ; Pūš sēras vēsmas   ; Mazā viešņa pie vismazākās    ; Izgāja dvēsele   ; Ar sudraba skrūvēm  ; Karstām ilgām viņa nāca   ; Tēvijai  ; Pa ziedu un smilgu jūru  ; Jau atkal viltīgie ziedi  ; Vairāk nevaru, vairāk nespēju   ; Ak, kā galvu spiež  ; Tur otra nama logā  ; Renesanse  ; Zilizana sirdsdedze    ; Kaislība ; Rudens (Debess tāļumā)    ; Es ilgas tev sirdī cēlu  ; Vīrs ar tulznām rokā  ; Paralēlas  ; Atcerībā    ; Ikdienība, šaipus un viņpus tās  ; Ģēnijs   ; Talants  ; Sila galā puķe zied  ; Dzīrās  ; Reiz laime nāks  ; Pavasars    ; Vecs padoms  ; Iz zēna gadiem  ; Nāc ziedus strēbt  ; Neviena zaļa lapiņa   ; Vecā dziesma  ; Cerē un gaidi  ; Ziedoņa rīts   ; Puķe un putniņš  ; Rudenis (Savāc labību un graudusj  ; Iz manas dzīves Fragments  ; Pavasaras rīts  ; — Civulīts  ; — Es domāju, ka tāļumā  ; Skatos, veros  ; Rīts (Kur tagad vakars, tur lai iededz sveci)    ; Dzejols (Kad tu man, daiļā, pretī skumsti)   ; Rīts (Spirgts un vesels atkal ceļos)  ; Rudens (Ar bēru zvaniem nezvaniet)  ; Trīs lietas manim sirdī  ; Nelaime!  ; Man tas gluži viena alga  ; Dzejoļi  ; Es labprāt mazu dzejolīti  ; Latviešu vakars  ; Zelta putniņš pie loga laidās  ; Uz puķēm tevi nesīšu  ; Ogu laikā mežā snaust  ; Maldu ugunis  ; Karmenītei  ; Rudens (Nāk dzeltenais rudens sētā)  ; Ozols pie Gaujas  ; No senām, jaukām bērnu dienām  ; Rīts  ;  Drāma: Hernhūtieši ; Proza: Perpetuum mobile ; Pērļu zvejnieks

indexarhīvs    yandex     mega

Jānis Poruks. Raksti 2. sējums

poruks-2

Atmiņas iz bērnu dienām  ; I    Lauvas audzēknis  ; II    Vientulis  ; Sapnis vasaras nakti Fantāzija  ; Sirdsšķīsti ļaudis  ; Dzīves miklas  ; Vecais mūzikants Fantāzija  ; Maldu pils Parabela  ; Nāves eņģelis Stāstiņš  ; Gari un īsi mati Humoreska  ; Klusētājs Līdzība  ; Kauja pie Knipskas – Stāsts iz skolnieku dzīves   ; Mīlestības romāns  ; Nervi  ; Asaras Stāstiņš  ; Kā Runcis kļuva par Runcē  ; Gulētāja  ; Divas balles  ; Krusttēvs   ; Dzejnieks Skice  ; Rīta zvaigzne Stāstiņš  ; Vagonā Skats iz dzīves  ; Mājās un ceļā Skati, iz dzīves zīmēti    ; I    Kukažiņa  ; II   Baltā puķe  ; III   Pār drupām un gruvešiem  ; Zuzīte Tēlojums iz dzīves  ; Vientulīgā nomalē Jaungada stāstiņš     ; Krusttēvs Dāvis Tēlojums  ; Studenta Domiņa sapnis Teika iz studentu ; dzīves   ; Romas atjaunotāji – Stāsts iz skolnieku dzīves   ; Slavas dziesma – Iz kāda veca dzejnieka dienasgrāmatas    ; Iz maniem bērnības laikiem – Tēlojumi iz tautas dzīves  ; I Misionārs  ; II Raiba diena  ; Ragainis Tēlojums  ; Krustmātes kāzas Tēlojums iz dzīves    ; Atkalredzēšanās Tēlojums  ; Mākslenieks Zīmējums no impresionista  ; Mežinieks Romantiska teika  ; Hērakla iesvētīšana Eleusīnas mistērijas Fantāzija   ; Hamlets Novele  ; Stipra mīlestība Pēc patiesa gadījiena   ; Uz laukiem  ; Aristokrāta meita  ; Kad lapas plaukst  ; Kā izceļas partijas  ; Kā ļaudis precas  ; Rudeņa lapiņas  ; Bibliogrāfiskas piezīmes

indexarhīvs    yandex    mega

Jānis Poruks. Raksti 3. sējums

poruks-3

Babans un viņa meita – Pasaka iz modernās dzīves  ; Sieva – Tēlojums ;Nervus rerum – Skice; Rakstnieka liktenis – Iz kāda rakstnieka papīriem  ; Kāpēc Sinepits nodeva savu balsi Šekspīram – Tēlojums  ; Tie skaistie rubuļi – Tēlojums  ; Vakars – Stāsts; Bērnu izvēle Rožu miestā – Tēlojums ;Mīlestība un draudzība – Studija  ; Laimīgais; Kodes un rūsa – Stāsts;Cavalleria Rusticana – Tēlojums; Veseli ļaudis Tēlojums iz ciema meža vidū;Ķēkšu akadēmija Tēlojums  ; Ubagi gada tirgū Tēlojums  ; Pīļu medībasTēlojums  ; Sīmanis Gaigals Novele  ; Brūtgāna zirgs Tēlojums iz tautas dzīves  ; Ciema lakstīgala Tēlojums iz artistu dzīves  ; Frīda Tēlojums  ;Izstumtā Tēlojums  ; Skauģi Tēlojums; Jūtas Tēlojums ; Klavieru spēlētājaTēlojums  ; Šiliņu Pētera piedzīvojumi azejas laukā Pēc viņa paša stāstiem  ;Bērnu simfonija  ;Allegro;Adagio  ;Scherčo  ; Kundzes Tēlojums ; Baltas drānas Stāsts ; Viņš gribēja tapt vīrs Tēlojums  ; Dvēseles kumēdiņi Bildes un refleksijas; Diks Turpins Tēlojums; Ērģelnieks Stāsts  ; Pašiem savs teātris Homo rumulēska,; Žanete ; Simts rubļu; Brūklenāju vaiņags; Dzimtas plaisa Stāsts  ; Vectēva stāsti  ;Pašnīdējs  ;Baltais zvirbulis ; Druvienas Sila ezera nolaišana un svētceļojums uz Linteni ,; Ideālā sieviete ; Nepraša Romāna studija  ; Odžinkas purvs ; ReportersTēlojums; Vecās Margrietas testaments

indexarhīvs    yandex    mega

Jānis Poruks. Kāpēc Sinepīts nodeva savu balsi Šekspīram

KapecSinepitsnodevasavubalsiShekspiramJPoruksfb2

Komiska proza: Slavas dziesma. Iz kada veca dzejnieka dienasgrāmatas  ;Zvaniņu Krancis. Uzzīmējums  ; Ienaidnieks. Gabaliņš iz kāda rakstnieka dzīves apraksta  ; Kāpēc Sinepīts nodeva savu balsi Šekspīram. Tēlojums  ;Šiliņu Pētera piedzīvojumi dzejas laukā. Pēc viņa paša stāstiem  ;Rakstnieka liktenis. Iz kāda rakstnieka papīriem  ; Laika gars. Uzzīmējums  ;Reporters. Tēlojums  ; Kundzes. Tēlojums  ; Viņš gribēja tapt vīrs.Tēlojums   ; Sieva. Tēlojums  ; Nervi  ; Kā ļaudis precas. Tēlojums  ; Ķēkšu akadēmija. Tēlojums  ; Amors, stārķis Sarkanstilbis un runcis Sņuris . Fantastiska pasaka  ; C av a l e r i a Rusticana. Tēlojums   ; Krustmātes kāzas. Tēlojums iz dzīves    ; Kā Runcis kļuva par Runcē  ; Tie skaistie rubuļi. Tēlojums  ; Mūsu īpašības. Tēlojumi

indexarhīvs    yandex    mega