Dace Priede. Mēnesstars pār ezeru

MenesstarsparezeruDPriedefb2

Romāna “Mēnesstars pār jūru” turpinājums. Maza pasaka lielām meitenēm turpinās. Turpinās romānā Mēnesstars pār jūru” iesāktais pārvarīgās mīlas stāsts. Mare sastop savu par mirušu uzskatīto Keitu. viņas pārdzīvojumi un piedzīvojumi ieguvuši jaunus dziļumus (protams, arī šķēršļus), romantisko jūtu blīvums un kaisme šķiet neizmērojami, jo ilgojas, eieš, cīnās un uzvar dzīvē daudz sista un arī mīlēta sieviete, kas prot un vēlas izprast sevi un sev tuvos cilvēkus. Sižetiski romāna „Mēnesstars pār ezeru” darbība norisinās gan strauju pārmaiņu plosītajā Latvijā, gan pārticības zemē ASV, kur savu pasauli veido Elīza. gan mežonīgajā prērijā, indiāņu rezervātā. Turpinās ne vien Mares un Keita mīlestības pārsteidzošie un neticamie līkloči, turpinās un padziļinās arī pētījumi par latviešu un indiāņu kultūras kopīgajiem motīviem, kā arī publicistiski asā un vispārinājumiem bagātā dažādu tautu iekarošanas un vardarbīgas asimilācijas tēma. Jāpiebilst, ka iedvesmojošā pasaka, kuras fonu veido skarba realitāte, vēl nav galā. Mares un viņas mazās meitiņas turpmākais liktenis nebūt nešķiet rāms un gluds, vēl daudzi sarežģījumi, sāpes un laime gaida lasītājus iecerētajā trešajā Daces Priedes grāmatā par mīlestības nepārvaramo spēku „Mēnesstars debesīs”

indexarhīvs    yandex     mega

Dace Priede. Mēnesstars pār jūru

MenesstarsparjuruDPriedefb2

Maza pasaka lielām meitenēm tā šo romānu raksturojusi pati autore. Lielās meitenes tīnītes, viņu māmiņas un vecmāmiņas, ikviena romantiska sapņotāja šajā mūsdienu latviešu pelnrušķītes variantā, kur prinču lomās ir īsts indiānis un indiāņu kultūras pētnieks no ASV, atradīs savdabīgu un reizē mūžīgu mīlestības mistērijas tēlojumu. Dzīves konkrētības un pasakas mirdzuma apvienojums, kas raksturīgs ari iepriekšējām Daces Priedes grāmatām «Saule špagas asmenī» un «Kamenes uz stigām», ieguvis gluži negaidītu burvību, atklājot latviešu un indiāņu dzīvesziņas vienotību.

indexarhīvs    yandex    mega

Dace Priede. Saule špagas asmenī.

saulespagasasmeni

Pirmā un otrā grāmata.  Tikko konservatoriju beigušas aktrises Artas dažādiem kontrastainiem pavērsieniem pilnā dzīve 70. gadu ikdienas pelēcīgumā, un pretstatā tai — viņas otra, varbūt īstākā, dzīve pašas fantāzijas — Artas sacerētajā romānā par jaunā barona Zaķa gaitam, par labo un ļauno spēku sadursmēm, divkaujām, paša un dzimtas godu un, protams, par mīlestību.

indexarhīvs    yandex    mega

Dace Priede. Snieg purpura sniegs

SniegpurpurasniegsDPriedefb2

…viens no gaišākajiem D.Priedes darbiem No grāmatas lappusēm ceļas senie tēli un padara dzīvus un aizraujošus 13.gadsimta notikumus Latvijas vēsturē. Katrīna, cēla un skaista, iziet cauri dzīvei un tāda arī aiziet debesīs. Grāmatas atziņas palīdzēs rast atbildi arī mūsdienu latvietim. kurš dažreiz jūtas apmulsis starp kristīgo ticību un savas tautas saknēm folklorā

indexarhīvs    yandex    mega

Dace Priede. Taurenis vientuļās debesīs

taurenisvienjtulasdebesis

Šīs grāmatas rūgti saldo vēstījumu ievada skaudri, urdoši jautājumi: par mīlestības deficītu un alkām pēc tās, par to, kā vientulība saārda cilvēka dvēseli; par atbildību un šīs nastas nepanesamo smagumu; par brīvību un atkarību; par cilvēka esmes vērību; par Dieva mīlestību un tās izpratni. Rakstniece apzinās, ka Dārtas liktenī ieprogrammētajām sāpīgajām problēmām reālajā dzīvē šobrīd nav pilnvērtīga atrisinājuma, bet viņas romantiķes dvēsele un cīnītājas reālistes gars ar to nespēj samierināties, tādēļ… palīgā nāk sapnis, pasaka lielā, pārvarīgā mīlestība: tauriņi traucas debesīs, kuģis ar miglas austām burām aizpeld pasaulē, kur viss notiek skaisti, tīri un reizē tik jutekliski pilnasinīgi, ka lasītājs nevar palikt vienaldzīgs un vismaz uz mirkli jūtas apbalvots un gandarīts.”

indexarhīvs   yandex   mega