Laimonis Purs. Karuselis

Romāns. Vai tā ir mīlestība vai veca vīra pielūgsme, ko Arnolds Pakalnietis jūt pret Ingu? Kādēļ pat radniecīgas dvēseles bieži vien nerod saskaņu? Vai tāpēc vien drīkst nosodīt otru cilvēku, ja viņa rīcība, viņa spriedumi neatbilst paša priekšstatiem par pareizo un nepareizo? Cik sūra ir vienaldzība! Rakstnieks iesaista lasītāju pārdomās par šiem un ari citiem jautājumiem.

Index   mega   yandex

Laimonis Purs. Daugav’s vienu malu

DaugavsvienumaluLPursfb2

Lata romāns.
Uz ežiņas galvu liku
Sargāj’ savu tēvuzemi.
Gadu tūkstošus mūsu senči kopa un sargāja dižupes Daugavas, rāmules Lielupes, straujteces Gaujas un kurzemnieciskās Ventas ielīkumotos tīrumus, plēsumus, atmatas, ganības, pļavas un mežus. Sviedri un asinis simtiem gadu barojuši zemi. Tagad pēkšņi sākam katrai tautai visdārgāko atdot par santīmiem, jo kā uzradušies iestāstītāji apgalvo tad izdevīgāk esot uzmest plecos nabaga kulīti un doties plašajā pasaulē meklēt laimi. Kriminālpolicista piezīmes romānam
indexarhīvs     yandex   mega

Laimonis Purs. Apsūdzēto sols

Apsūdzēto-sols

Romāns. Otro romānu „Apsūdzēto sols”(1959) pat Rietumos literatūrkritiķis Jānis Grīns novērtējis atzinīgi, jo „neviens „padomju latviešu” rakstnieks neesot pat mēģinājis patēlot mazos ļautiņus, ko trūkums spiež zagt” un „ar to viņš (Purs) apsūdz arī pašu komunistisko sistēmu.”

indexarhīvs   yandex     mega

Laimonis Purs. Degošais pilskalns

2aDegosaispilskalnsLPursfb2

Vēsturisks romāns. Laimoņa Pura (Laimonis Jāņa d. Strazdiņš)romāns «Degošais pilskalns» aizved mūs 13. gadsimta Zemgalē. Tas ir ļoti svarīgs laikmets latviešu tautas vēsturē. Vācu kolonizatori — krustneši, kam dzīvo spēku ar pāvesta atbalstu un svētību piegādāja visa tā laika Eiropa, ar uguni un zobenu iebruka Baltijas zemēs un lauzās uz austrumiem — centās sagrābt savā varā krievu zemes, turienes tirgus. Lielā kaujā, kas 1242. gadā notika uz Peipusa ezera ledus, krievu karapulki Aleksandra Ņevska vadībā sakāva krustnešus un apturēja viņu ekspansiju uz austrumiem. Baltijā — Latvijā un Igaunijā — krustneši tomēr nostiprinājās. Šeit senlatviešu ciltis vēl nebija saliedētas valsti, aizstāvējās pret iebrucējiem katra atsevišķi, bez vienotas vadības, tās bija arī sliktāk apbruņotas par krustnešiem. Brīvību zaudēja lībieši, latgaļi, sēļi, kurši; visilgāk iebrucējiem pretojās Zemgale.

indexarhīvs   yandex   mega

Laimonis Purs. Krusts virs pilskalna

2bKrustsvirspilskalnaLPursfb2

Vēsturisks romāns. «Krusts virs pilskalna» (romāna «Degošais pilskalns» otrā grāmata) attēlo četrus gadus senas Zemgales dzīvē pirms 1272. gada miera līguma ar krustnešiem. Parādīta seno zemgaļu sadzīve un darba ikdiena, senā Rīga, ordeņa un virsbīskapa savstarpējās nesaskaņas un intrigas.

indexarhīvs   yandex   mega

Laimonis Purs. Tālajos pilskalnos

2cTalajospilskalnosLPursfb2

Vēsturisks romāns Trešā grāmata. Latviešu padomju rakstnieka romāns risina vēstījumu, kas aizsākts vēsturiskajos romānos «Degošais pilskalns» un «Krusts virs pilskalna». 13. gadsimta septiņdesmito un astoņdesmito gadu mijā zemgaļiem izdodas uz laiku padzīt vācu krustnešus no Tērvetes. Namejs, zemgaļu virsaitis, cenšas tuvoties žemalšiem un augstaišiem, dodas sirojumā uz senprūšu zemēm, lai tur cīnītos pret vāciešiem

indexarhīvs    yandex    mega