Valdis Rūmnieks. Atnācēju noslēpums

atnacejunoslepums

Trīs ziņkāri pusaudži, pavadot vasaru tepat Kurzemē, Ugāles pusē, nokļūst uz pēdām dīvainiem, fantastiskiem atradumiem liecībām par saprātīgu kosmosa būtņu klātbūtni. Izrādās, ka šie atklājumi ir ne vien interesanti, bet arī bīstami… Un nu notikumos jāiesaistās gan pašmāju, gan amerikāņu pētniekiem. Kā gan tas viss beigsies?zvabc

indexarhīvs    yandex     mega

Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla. Kuršu vikingi

kursuvikingi

Kas ir “Kuršu vikingi”? Vēsturisks romāns ar piedzīvojumu elementiem? Sāga? Senlatviešu detektīvs? Autori nevēlas novilkt precizu robežlīniju starp šiem žanriem, un jāatzīst, ka to apvienojums radijis darbu, kura aizraujošo sižetu bagātina ne mazāk aizraujoši tēli un plašs izziņas materiāls par mazzināmām mūsu vēstures lappusēm. Romānā attēlotas 9. gs. kuršu cīņas ar dāņiem, zviedriem, žemaišiem u. c. Pārsteidzoša ir detalizēti atveidotā sadzīve, neiedomājami augstu attīstītā amatniecība, zintniecība. Kā tālas nākotnes apjausma ar vēsturisko Ziemeļu svētā Ansgara tēlu romānā ienāk problēma par kristietības pirmsākumiem Latvijā. Šis unikālais romāns balstīts rūpīgā vēstures liecību izpētē, bet autori necenšas sevi aprakt pagātnē, un tieši divu pasaules izjūtu apvienojums rada “Kuršu vikingu” vienreizējo iespaidīgumu.zvabc

indexarhīvs    yandex    mega

Valdis Rūmnieks. Lāčplēsis – atgriešanās

LacplesisAtgriesanasVRumnieksfb2

Visiem kas kaut reizi mūžā lasījuši Andreja Pumpura eposu Lāčplēsis, droši vien atmiņā ir fināla aina, kur Lāčplēsis cīnoties ar Melno Bruņinieku iegāžas dzelmē. Jādomā noslīkst. Rakstnieks Valdis Rūmnieks tā nedomā. Viņaprāt Lāčplēsis pārvarot daugavas spēcīgo straumi, tomēr izglābjas. Taču viņš ir zaudējis savās lāča ausīs slēpto burvju spēku. To neatguvis Lāčplēsis nevar uzvarēt Kangaru un aizstāvēt Lielvārdi. Bet kā spēku atdabūt? Lācplēsis savā ceļā sastop pusaugu zēnu Rūsiņu. Izrādās abi stāv uz dzīvības un nāves robežas. Plecu pie pleca, viņi pārvar šķēršļus, gan ejot pie purva burves gan uz viltīgā Līkcepures mitekli, gan dodoties izšķirošajā kaujā ar Kangaru.zvabc`2013

indexarhīvs    yandex     mega

Valdis Rūmnieks. Ozola grāmata

OzolagramataVRumnieksfb2

Fantastisks detektīvs ar pakaļdzīšanos. Ozola gramata – kas tā par dīvainu un noslēpumainu grāmatu? Kārtīga briesmu gabala saturu neviens iepriekš nestāstā. Pateikšu vienīgi. ka te darbojas trīs detektīvi Jānis, Pēcis un Aija, kuri mācās 7. klasē, Janča tētis un mamma, policijas vīri un muzeja darbinieki, ļoti svarīgi valdības vīri, kāds vecs kungs, kura īsto vārdu zina retais, jo viņu dēvē par Samta Ūsu. Un vēl bariņš ļoti šaubīgu tipu… Pačukstu arī, ka grāmatā notiek fantastiskas kosmosa izraisītas pārvērtības, ka dīvainie un noslēpumainie notikumi atgadās tepat Rīgā un pie Murjāņu sporta skolas, trolejbusā un pie datora ekrāna, utenī un dažādās sIēptuvēs.  Jūtīgi iasītāji lai grāmatu neņem rokās, jo dažas epizodesir bīstami uztraucošas. Pilnīgi iespējams, ķa šodien, rīt vai vēlākais, parīt tu, tāpat grāmatas varoņi  nejauši nopirksi gluži vecu un apķepušu…zvabc

indexarhīvs    yandex     mega

Valdis Rūmnieks, Kristīne Ducmane. Piecpadsmit stāsti par naudu

piecpadssmitstastiparnaudu

Šajos piecpadsmit nelielajos stāstiņos, protams, neizstāstījām visu naudas rašanās un attīstības gaitu. Blakus monētām, kurām ir gara un sena vēsture, pastāv arī papīra nauda, dažādi vērtspapīri utt. Arī par tiem varētu pastāstīt daudz interesanta, bet lai šī grāmatiņa paliek kā pamudinājums tālāk pētīt, lasīt citas grāmatas par naudas rašanos un attīstību. Notikumiem bagāta ir numismātikas vēsture. Taču bagātība pati rokā nedodas. Nezinātājam zaļas nosūbējušas ripiņas tā arī paliks nekam nederīgi nieki, viņš nemācēs izlasīt tur apslēpto. Bet apslēpts tur ir daudz — gan seno valdnieku dzimšanas un miršanas gadi, viņu valdīšanas laiks, attēlotas senas celtnes, kādas bieži vien nekur citur vairs neatrodam ne uzzīmētas, ne aprakstītas. Monētas pastāsta par seniem mākslas darbiem, kas nav saglabājušies līdz mūsdienām. Tā, piemēram, lielākā daļa izdaudzinātā sengrieķu skulptora Feidija (starp 500. un 490. g. p. m. ē.—431. g. p. m. ē.) darbu mūsdienu zinātniekiem zināmi vienīgi pēc senajām monētām. Monētas sniedz mums priekšstatu par tērpiem, frizūrām, ieročiem un sadzīves priekšmetiem, kas nav attēloti gleznās un zīmējumos. Šādas ziņas ir ļoti svarīgas senlaiku materiālās kultūras pētniekiem. Reizēm svarīgs ir pat viens pusizdzisis burtiņš uz apsūbējušas monētas — tas palīdz noteikt senu rakstības veidu. Tātad monētas, kas nokļuvušas nopietna zinātnieka rokās, var sniegt ļoti bagātīgu informāciju: tās palīdz datēt vēstures notikumus; attēli uz monētām palīdz etnogrāfiem, arheologiem, mākslas vēsturniekiem un valodniekiem; dažas īpatnības (monētu bojājumi, pārkalšanas pēdas un citas pārmaiņas ārējā izskatā) liecina par naudas reformām, politiskiem un saimnieciskiem sarežģījumiem.

indexarhīvs    yandex    mega

Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla. Sveiks jautrais Rodžer!

sveiksjautraisrodzer

vēsturiskais romāns “Sveiks, jautrais Rodžer!”, tāpat kā populārā senlatviešu detektīvsāga Kuršu vikingi”, ieved lasītāju Kurzemes pagātnē, un tajā netrūkst draiskas mīlas, politiska teātra un aizkustinošu cilvēcisku pārdzīvojumu. Abi galvenie romāna varoņi Saksijas grāfs Morics un pirāts Jēkabs, kura dzimtene ir tālā sala Tobago, ir piedzīvojumu meklētāji, un liktenis viņiem nejauši liek satikties kādā krogū, sasaistot turpmākās gaitas cieši kopā ilgāk nekā gadu. Kāpēc dižciltīgajam un godkārīgajam Moricam ir vajadzīgs vienkāršais, bet lepnais kuršu pēctecis? Izrādās abiem ir veicams savs uzdevums, no kura atkarīgas viņu nākotnes izredzes, un tas iespējams tikai Kurzemē, kas tolaik 18. gadsimta pirmajā pusē vēl saucās par hercogisti.zvabc

indexarhīvs     yandex      mega

Valdis Rūmnieks. Vakariņa pasakas

VakarinapasakasVRumnieksfb2

No kurienes nāk rūķi? Protams, no Rūķu zemes. Bet kur ir Rūķu zeme? Ceļu taču zināt! Nezināt? Tas taču pavisam vienkārši trejdeviņas reizes pa labi, trejdeviņas reizes pa kreisi, zem kuplākās egles Rūķu zemē iekšā! Bet dažreiz rūķi parādās arī pie mums, un laimīgi tie brīži, kad izdodas viņus skatīt vaigā. Ja man kaut mazliet tas izdevies, tad bezgalliela pateicība pienākas Andim Zūzenam Valfrīdam Tarkšķim, Diānai Zandei Dorotejai, Zanei Krastiņai Rasiņai, Ievai Gusārei Ziedītei, Jurģim Petrim Jurģim, Gunāram Placēnam Čammam un arī Mēnestiņam, Indrai Tilakai Čemurītei, Rūdolfam Plēpim Murkšķim, Jānim Skanim Skolotājam Gudriķim, Aīdai Ozoliņai Ciepstītei, Ilzei Vazdikai Emmastantei, Kārlim Golubovam Ansim Vakariņam, Silvijai Silavai Saules Kripatiņai un, protams, režisorei Inārai Čakstei. Ar viņu palīdzību četrus gadus svētdienas vakaros pie Latvijas bērniem nāca “Vakariņa pasaku” varoņi. Bet! Ja arī jūs paši kaut mazliet esat rūķiem rada, laidieties Rūķu zemē līdz pašam viducim!

indexarhīvs     yandex     mega

Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla. Viestura Zobens

ViesturaZobensVRumnieksAMiglafb2

Uz Latvijas augstākā militārā apbalvojuma Viestura ordeņa iekalts gadaskaitlis 1219. Kālab tieši šis gads lasiet romānā «Viestura zobens” Romāns „Viestura zobens” ir aizrautīgs, piedzīvojumiem un traģiskiem pavērsieniem bagāts vēstījums par dižā Viestura Zemgales valdnieka dzīvi vienā, ļoti izšķirīgā gadā. Kā allaž Valda Rūmnieka un Andreja Miglas vēsturiskajos romānos, stingra dokumentalitāte savienojas ar māksliniecisku izdomu, tautas ticējumiem un nostāstiem, atklājot seno zemgaļu godaprātu un varonību. Vel pēc daudziem gadiem tavs zobens, Viestur, būs zīme, ko pelnījuši īsti, drosmīgi vīri!zvabc

indexarhīvs     yandex     mega