Latviešu rakstnieku stāsti 1983

Stasti1983fb2

Sakārtojusi Zina Līce. stāstu krājumi(gadagājumi). Jānis Kalniņš. Zemnieka saruna Juglas krastā jaunāko dēlu un sievu ; Olafs Gūtmanis. Uguns pielūdzējs ; Alberts Caune. Labestības lokā ; Mārtiņš Kalndruva. Ulpis . ; Jānis Lapsa. Baltās kaijas melnais spārns ; Ēriks Kūlis. Mākoņi ir atmiņu kalni ; Māra Svīre. Laupītājs .; Aivars Kļavis. Tēva aka pagalmā; Jānis Liepiņš. Izgāšanās ; Jānis Ķēcis. Ak, esi žēlīgs! ; Arvis Grods. Savās mājās.; Jānis Mauliņš. Autotrasē .; Valda Melgalve. Marija ,; Aivars Kalve.Bildinājums ,; Imants Lastovskis. Filipa .; Egils Lukjanskis. Gandrīz nomirt ; Valentīns Jakobsons. Laimes bērns; Andris Gaspersons.Kaleidoskopā . ; Andris Jakubāns. Hallo! Jūs traucē 3.b klase! ; Miervaldis Birze. Prestiža jautājums ; Dagnija Zigmonte. Teofīla pēdējā mīlestība ; Vladis Spāre. Divas biļetes balkonā

indexarhīvs    yandex   mega

Latviešu rakstnieku stāsti 1985

Stasti1985fb2

Sakārtojusi Zina Līce. stāstu krājumi(gadagājumi). Kalniņš Jānis. Ifigēnija Aulīdā ; Zariņš Marģeris. Izrāviens ; Birze Miervaldis. Viņš atdeva borsalino ; Grods Arvis. Mežulis ; Jakubāns Andris. Mūžīgā roze ; BeIs Alberts. Cik varētu būt pulkstenis? ; Kūlis Ēriks. Mežragu duets ; Kļavis Aivars. Kas viņš tāds un kāpēc raud? ; Zigmonte Dagnija. Nozāģētā bērza blūzs ; Kalve Aivars. Vīķu kalna sargs ; Rubene Eva Anglis ; Kalpiņa Rudīte. Upuri ; Kosteņecka Marina. Atļaujiet, cienīta ; Gaspersons Andris. Bēgšana ; Rokpelnis Jānis. Tas skuķis komunālā dzīvokļa gaitenī ; Ozoliņa Aina. Ceļa gals ; Strauss Augusts. Vētras garie zobi ; Kaijalts Vladimirs. Vecis   

indexarhīvs     yandex    mega

Latviešu rakstnieku stāsti 1986

Stasti1986fb2

Sakārtojusi Smite Aina. stāstu krājumi(gadagājumi). Kalndruva Mārtiņš.Atkusnī ; Neiburga Andra. «Spīdēja saule ; Ozoliņa Aina. Kā akmeņi lauka malā ; Kalniņš Jānis. Portrets troņa zālē ; Skujiņš Zigmunds. Ar puķi pie cepures ; Jakubāns Andris. Samvanlēdijas pilsētas ainavas ; Zariņš Marģeris. Ceļojums uz mirušo pilsētu ; Lapsa Jānis. Pulkstenis ar dziesmiņu ; Grods Arvis. Kad viņi divatā ; Kūlis Ēriks. Mantojums ; Tarvids Aivars. Nelāga diena ; Spāre Vladis. Meitene ar ezi ; Mauliņš Jānis. Dieviete ; Liepiņš Jānis. Laucinieciska sarunāšanās ; Freimanis Aivars. Papagaiļi

indexarhīvs     yandex      mega

Latviešu rakstnieku stāsti 1988

Stasti1988fb2

Sakārtojusi Smite Aina. stāstu krājumi(gadagājumi). Tradicionālajā gadagrāmatā šoreiz ievietoti pavisam netradicionāli stāsti, kuros atklājas mūsdienu dzīve visā tās sarežģītībā un daudzšķautņainibā, cilvēka lielums un zemiskums, nodevība un varonība vēstures gaitā un mūsdienās. Kalve Aivars.Staba galā ; Elsbergs Klāvs. Piedzīvojumi uz salas ; Liliju lauki ; Vālodze Aija. Ko neviens nedrīkst zināt .; Zigmonle Dagnija. Gājputnu blūzs ; Lapsa Jānis. Notikums uz sauszemes ; Jakubāns Andris. Lāču mednieka pēdējā sieva ; Jaunzeme Zenta. Mantojums ; Tarvids Aivars. Veterāni ; Pelēcis Aleksandrs. Vezuma maize ; Birze Miervaldis. Viņas pils ; Snips Arlūrs. Garš ceļš ; Zelmenis Mārtiņš. Princis atnāca ; Kūlis Ēriks.Arodslimība ; Zvirgzdiņš Juris. Pūķis ; Kalniņš Jānis, Lielais Cilvēces Attīstības Likums    

indexarhīvs    yandex     mega

Latviešu rakstnieku stāsti 1990

Stasti1990fb2

Sakārtojusi Smite Aina. stāstu krājumi(gadagājumi). Ikgadējā latviešu rakstnieku kopkrājuma stāstos mēģināts atspoguļot mūsu dzīves jaunās tendences, tas sarežģītais, pretrunīgais pārkārtošanās process, kurā atklājas cilvēku domas un rīcība, nokļūstot ikdienas norišu mutulī. Zigmonte Dagnija.Dūksts ; Neiburga Andra. Peles nāve ; Repše Gundega. Sveiks, Janci! ; Lukjanskis Egils. Nr. 93 ; Skailis Andrejs Akmentiņš ; Grods Arvis.Vīteņaugi ; Zīle Monika. Nolādētais ; Jakubāns Andris. Šarlote ; Broks Antons. Mazi monologi Dominīka gaumē ; Šulce Dzintra. Mednieks ; Kalve Aivars. Galda dancošana ; Kļavis Aivars Jūs gribējāt kaut ko teikt par karogiem ; Kūlis Ēriks. Rolanda Mūra pazušana ; Tauriņš Edvīns.Kaučuka deguns jeb Saprašanās sākums ; Ziedonis Rimants. Ola ; Kaijaks Vladimirs. Kaste    

indexarhīvs    yandex    mega

Didzis Lībietis, Lauma Lancmane. Kurzemes hercogu kaprars

Rundāles pils muzejs 1995. Izdevums tapis ar Jelgavas Domes atbalstu. Jelgavas pils atrodas 40 Kilometru uz dien­vidrietumiem no Rīgas. Slavenā arhitekta Frančesko Bartolomeo Rastrelli projektētā celtne ir ne tikai Jelgavas pilsētas lepnums un galvenā dominante, bet arī izcils Latvijas arhitektūras un vēstures piemineklis. Hercogu kapenes atrodas pils dienvidaus­trumu stūra cokolstāvā. Kapeņu vēsture, kas nav mazāk traģiska kā pašas pils vēsture, aizsākās 1583. gadā, kad pirmais Kurzemes hercogs Gothards lika uzbū­vēt nelielu baznīciņu ar pagraba telpu sarkofā- gu novietošanai. Baznīciņa atradās vecās Jel­gavas pils dienvidu pusē, netālu no pašreizējās kapeņu vietas. Mucas velves segtā pagraba telpa bija apmēram 9 metrus plata, ar brīvu eju vidū. 1587.gadā tajā pirmais apbedīts hercogs Gothards, bet viņa agrāk mirušie mazgadīgie dēli uz Jelgavu tika pārvesti no Kuldīgas.

indexarhīvs     yandex    mega