Viks. Bīstamvieta

BistamvietaViksfb2

Stāsti par Latvijas zemi un tautu. stāsti un (p)asakas: Kauns 56 ; Inga grib mācīties angleni ; 19. maija rīts Imantā ; ON/OFF ; Tas, kas jums nepieder ; Adata ; Pīļu medības Grizlikrīkas krastos ; Apliecības cilvēks ; Demokrātija ; Laikmeta gars ; Atā ; Pleskavas šoseja, LPSR ; Garāmgājēju dejas ; No ērenpreisa līdz luksa žigulim ;  Ragana-Valmiera ; Taizela versija ; Ak šis Bērts ; X FILES ; Asaka ; Augstāk un tālāk ; No sirds ; Astoņkājis ; Blondais grēks ; VIKAPULKII ; Ik ; Likteņa molekula

indexarhīvs    yandex    mega

Jānis Miezītis. Būt Latvietim

ButLatvietimJMiezitisfb2

Stāsti par Latvijas zemi un tautu. Atsakoties no savas tautības, mēs zaudējam savas saknes. Ja esi piedzimis par latvieti, tu vari savā garā augt liels tikai kā latvietis. Tu nevari būt lielāks krievs par pašiem krieviem vai lielāks anglis par pašiem angļiem. Tev ir dota iespēja pārņemt mūsu senās tautas garīgo mantojumu un attīstīt to tālāk. Savas tautības apziņa nav vajadzīga tikai vergam.

indexarhīvs    yandex    mega

Laimdota Sēle. Cērt zibens Marmalē

CertzibensmarmaleLSelefb2

Stāsti par Latvijas zemi un tautu. Šis romāns par Livonijas ordeņa laikmetu (konkrēti 14. gadsimta beigas) senajā Kursā un tikko dibinātajā Ventspils pilsētā ir romantisma pilns. Tā varoņi ir bruņinieki un ļaundari, daiļas kuršu jaunavas un zāļu sievas, vienlaikus’tajā ir daudz laikmetam atbilstošu reāliju un trāpīgu detaļu. Atzinīgi vērtējama romāna valoda. Viss tas, ko rakstniece meklējusi un atradusi gan kuršu valodas fiksējumos, gan senprūšu vārdnīcās, ir caurcaurēm organiski ievijies senum senā Pasiekstes ciema ļaužu valodā…

indexarhīvs     yandex    mega

Dr. phil. Kārlis Polis. Dievs un dvēsele kā reliģiozs priekšstats aizkristietisko latviešu tradīcijās

Stāsti par Latvijas zemi un tautu. Šis pētījums kā tautas paaudžu tūkstošgadīgas garīgās piepūles rezultāts dibinājās sevišķi uz latviešu ģenuīno tautas dziesmu ideoloģijas.Līdzšinējie latviešu reliģijas pētījumi neguva pelnītās ievērības kultūraprindās. Tamdēļ centos atrast jaunus pamatus, idejas, metodes un pētīt bez dogmatiskajiem aizspriedumiem. Apceres pamatdoma balstās uz folkloras materiāla reālas izpratnes un tautas dziesmu ideoloģijas. Darbā atturējos grozīt latviešu tautas tūkstošgadīgos uzskatus un folkloras mītiskajiem priekšstatiem uzspiest svešu tautu mītu elementus, kā to pasākuši darīt daži pētnieki. Nav nebūt zinātniski, ja pētot ignorē senlatviešu reliģijas un tautas dziesmu radītās garamantas un to vietā uzticas gadījuma novērotāju un sveštautiešu pētnieku uszkatiem: viņu vairums nepazina vai nemaz nevēlējās pazīt ne latviešu tautas mentalitātes, ne pasaules, ne pārpasaules priekšstatīšanās veida.

indexarhīvs    yandex    mega

Ivars Vīks. Ilze Jansone. Dziedināšana ar ūdeni

DziedinasanaarudeniIViksIJansonefb2

Stāsti par Latvijas zemi un tautu. Gribat kļūt moži un veseli? Šī grāmata Jums palīdzēs. No Ivara Vīka rakstītā uzzināsiet par brīnumiem un neparastām parādībām Latvijas ūdeņos, kur, ko un kā skatīt, lai atgūtu spēku un možumu. Ilze JANSONE atklās noslēpumus kā dziedināšana ar ūdeni, zāļu tējām, novilkumiem, kompresēm u.c. procedūras, kā arī mūsu pašu Latvijas augus saturoši dzērieni un ēdieni var palīdzēt atgūt un saglabāt veselību. Varēsiet iztikt bez tām dārgajām ārzemju zāļu un ķimikāliju tabletēm, kuras ārstējot vienu kaiti, dod divas citas vietā. Daudz prieka šī grāmata dos tiem, kuri mīl Latvijas dabu, interesējas par tās izcilo senatni un senču zināšanām.

indexarhīvs     yandex     mega

Ivars Vīks. Mūsu dižā senatne

MusudizhasenatneIViksfb2

Stāsti par Latvijas zemi un tautu. Gan mūsu garamantu saturs, gan materiāla rakstura atradumi liek būtiski pārvērtēt līdzšinējos uzskatus par mūsu zemes un tautas vēsturi. Mūsu senči ne tikai dzīvojuši šajā zemē pirms pēdējā ledus laikmeta, bet tiem bijušas izcilas zināšanas, kas daudzās jomās pārsniedz mūsdienu zinātnes sasniegumus. Vēl arvien lielu daļu no viņu zināšanām mēs nespējam saprast, tāpat kā nespējam atkārtot viņu darbus. Mēs varam kaut ko nesaprast, bet nedrīkstam to iznīcināt…

indexarhīvs    yandex    mega

Sigurds Rusmanis. Neiepazītā Latvija

NeiepazitaLatvijaSRusmanisfb2

Stāsti par Latvijas zemi un tautu. Grāmata “Neiepazītā Latvija” tapusi gan autora izpētes braucienu rezultātā, gan arī apkopojot savākto kultūrvēsturisko materiālu. Tā nozīmīga ar to, ka pievērš uzmanību parasti nepamanītiem faktiem, tautas celtniecības un citiem objektiem Grāmata dod lasītājam vērtējuma pieredzi un iespēju saskatīt ko ievērības cienīgu arī ikdienā tuvumā esošajā un pierastajā un tāpēc pienācīgi nenovērtētajā,  šāda izpratne veicinātu Latvijas kultūrvides saglabāšanu un sakopšanu

indexarhīvs     yandex      mega

Juris Urtāns. Pēdakmeņi. Robežakmeņi. Muldakmeņi.

pedakmenirobezakmenimuldakmeniJUrtansfb2

Stāsti par Latvijas zemi un tautu. Patlaban valsts aizsardzībā kā republikas vai vietējās nozīmes arheoloģijas, vēstures vai mākslas pieminekli ir vairāk nekā 80 kultūrvēsturisko akmeņu. Taču ari vēl tagad iespējams atklāt kādu jaunu, vēl nezināmu kultūrvēsturisku akmeni. Uzmanīgi aplūkojiet akmeņu kaudzes, lielākus un mazākus akmeņus ceļmalas, grāvmalās, tīrumos, pļavās un mežos, ieklausieties ļaužu nostāstos. Ja izdodas ko atrast, nepaturiet guvumu tikai sev vien. Rakstiet par to: Rīga 226050, Klostera ielā 5, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības jnspekcijai, kas savāc un apkopovisas ziņas par Latvijas vēstures un kultūras pieminekļiem.

indexarhīvs   yandex      mega

Ilze Jansone un Ivars Vīks. Pokaiņi

PokainiIJansoneIViksfb2

Stāsti par Latvijas zemi un tautu. Pokaiņi — tā ir izcila Zemeslodes vieta, kas atspīd un atskan debesīs gan šī vārda vistiešākajā, gan arī pārnestā nozīmē. Mākoņu vāli, kas tuvojas Pokaiņu trejdeviņu svētvietu vainagam, pagriežas un apiet to, lai Pokaiņu ielejas “kausā” spīdētu Saule.

indexarhīvs     yandex      mega