Saulcerīte Viese. Raganiezis

RaganiezisSViesefb2

Stāsti par Latvijas zemi un tautu. Poēma manam dēlam. Raganiezis nav vis kāda slavena klints kā Zvārtas iezis pie Gaujas vai noslīcinātais Staburags pie Daugavas, bet gan vārds un jēdziens, kas radies laivas izbraukumā agrā, mazliet miglainā vasaras rītā.

indexarhīvs     yandex    mega

Edgars Šēnbergs. Rīga sen pirms Alberta

RigasenpirmsAlbertaEShenbergsfb2

Stāsti par Latvijas zemi un tautu. Pirms 800 gadiem Latvijā sākās sakšu un brēmeniešu invāzija, kura tika piesegta ar kristietības priecas mācības masku. Šajā laikā Vatikānā “Dieva vietniekam” paredzētajā tronī kāpa pāvests Inokentijs  (1198.) – kāds ar pasaules kundzības ideju apsēsts katolis, fanātisks “pagānu atgriezējs krusta karu kūdītājs. Par naudu uzpirkti un ar priekšlaicīgu “grēka piedošanu” nodrošināti un aplaimoti svešzemju algotņi gandrīz vienlaicīgi izcēlās Daugavas un Vislas upju grīvās, lai ar uguni un zobenu piespiestu turienes tautas attiekties no saviem “elku” dieviem.

Saturs: Rīga jau pirms Alberta. Opozīcija gaidāmajām 800 gadu svinībām. Rīga – senīru citadele. Daugava un bretaņi. Sensakšu, korņu un sēļu valodās darinātas nozīmīgas. Rīgas vietu iesaukas. Ķelti – vai brēmenieši un Vatikāns? Mīklainie Lietuvas dižkungaišķi.

indexarhīvs    yandex     mega

Ivars Vīks. Sarunas ar putniem un kokiem

SarunasarputniemunkokiemIViksfb2

Stāsti par Latvijas zemi un tautu. Svētvietu pētnieka Ivara Vīka grāmata vēsta par latviešu senču gadu tūkstošiem krāto pieredzi. Tā rosina domāt par Dabu, putniem, tautas garīgo mantojumu, šodienu un senatni. Zintnieka redzējums piedāvā no dabaszinātniekiem un folkloristiem atšķirīgu skatījumu, . ir hipotētisks un aicina analizēt: kā augi reaģē uz laika pārmaiņām un cilvēku;  kā skaidrot koku enerģētisko starojumu;  vai tautasdziesmās apdziedātie putni bija senie latviešu zintnieki

indexarhīvs    yandex    mega

Ivars Vīks. Trejdeviņi Latvijas brīnumi

TrejdeviniLatvijasbrinumi1IViksfb2

1.daļa. Stāsti par Latvijas zemi un tautu. Latvija ir brīnumu pilna zeme ar neparasti spēcīgu bioenerģētisku starojumu. Pāri tai kā milzu sagša klājas blīvs senu svētvietu tīkls. Šeit ir pārsteidzoši daudz ļoti spēcīgu svētavotu, kas tālu pārspēj dziednieciskos avotus citās zemēs. Patiesi apbrīnojamas lietas notiek mūsu debesīs un ūdeņos. Mums ir tādas izcilas zemeslodes vietas kā Pokaiņi, trejdeviņi Ķeveles avoti, Skaņais kalns. Un par to visu var pārliecināties ikviens no mums, kas redz, dzird, jūt un saprot.

indexarhīvs    yandex   mega

TrejdeviniLatvijasbrinumi2JViksfb2 (1)

2. daļa. Stāsti par Latvijas zemi un tautu. Rīga • Daugava • Beverīna Kur meklēt Grāla kausu? Turpinot “Trejdeviņu Latvijas brīnumu” pirmās daļas tēmas (2001), šai grāmatā būs stāsts par trim Rīgām pavisam citā skatījumā, nekā to pierasts lasīt un dzirdēt. Tas būs stāstījums par senču svētvietu sistēmām Baltijā, par to, cik tautas teikas ir ne vien teiksmainas, bet arī patiesas. Kas to saprot un pieņem, tam paveras pavisam cita pasaule — brīnumaina un plaša.

indexarhīvs    yandex   mega

Edgars Šēnbergs. Mitoloģija

MitologijaEShenbergsfb2

No teiksmainās Grieķzemes Baltiju šķir kilometru tūkstoši. Vienlaikus — mūsdienu Grieķijas teritorijā ieceļojušo grieķu etnosu no Baltijas klaida paleogrieķu etnosa šķir gadu tūkstoši. Maz ticams, ka vēsturiski reliģiskie mīti un procesijas Grieķijā un Baltijā būtu bijuši absolūti vienveidīgi, taču no senajiem vietvārdiem uzzinām, ka tiem piemitusi uzkrītoša tuvība.

indexarhīvs    yandex     mega

Ernests Brastiņš. Mūsu dievestības tūkstošgadīgā apkarošana

MusudievestibastukstosgadigaapkarosanaEBrastinsfb2

Šis būs stāsts par dīvainu notikumu, kas sava neparastuma dēļ pilnā mērā pelnījis šādu apzīmējumu. Vai tas nav dīvaini, ka kāda maza tauta, kas mīt pašā Eiropas vidū, tūkstoš gadus bez apstājas cīnās neba slavas, mantas vai dzīvības dēļ, bet gan savas dievticības labad? Šai cīņā pret svešas ticības uzmācību viņa zaudē ne vien milzumu asiņu, asaru un sviedru, bet arī savu brīvību, valsti, zemi un turību, taču savu dievestību nepamet. Šis būs baigs stāsts. No šaušalām mūs paglābs tikai stāsta īsumā sarauktais veids. Neviens taču neizturētu, ja tam būtu jāredz, kā cieš, mokās un mirst tie neskaitāmi daudzie ļaudis, kurus sadragā tūkstoš gadu cietsirdīgā cīņa. Bet katru latviski jūtošu un domājošu cilvēku arī šī īsā stāstījuma saceltie pārdzīvojumi un pārdomas grib aicināt uz īpašu nostāšanos attiecībā uz reliģiskām lietām mūsu zemē. Jel ļaujieties šim aicinājumam, krietnie latvieši!

indexarhīvs    yandex    mega

Aleksandrs Platbārzdis. Latvijas nauda

naudalatvija

Šī darba galvenais nolūks ir dokumentēt visus tos maksāšanas līdzekļus, kādi bijuši apgrozībā Latvijā kopš neatkarības proklamēšanas 1918. gada .l8. novembri līdz 1941. gada 25. martam, kad Padomju vara pasludināja Latvijas naudu par nederīgu. Šim darbam ir vēl otrs mērķis: būt par rokas grāmatu tiem tautiešiem- numizmatiem kas krāj un pēti šos kādreizējos maksāšanas līdzekļus.

Fb2: indexarhīvs     yandex    mega

Pdf:  indexarhīvs     yandex     mega

Kristīne Ducmane. Ēvalds Vēciņš. Nauda Latvijā

naudalatvija-

Tā Latvijas vēstures mantojuma daļa, kas saglabājusies monētu un papira naudas zīmju veidā, tagad pirmoreiz apkopota tās attīstībā un daudzveidībā, aptverot gandriz 2 000 gadu ilgu laikposmu – no romiešu monētām līdz mūsdienu latam. Latvija atrodas nedaudz sāņus no senajiem Rietumu civilizācijas attīstības un izplatības centriem, tomēr tās vēsture ir bijusi notikumiem bagāta un harmoniski iekļaujas Eiropas dažādo laikmetu kopainā. Daudzkrāsainais tālākās un nesenās pagātnes mantojums, kas uzkrājies, gan svešinieku varā atrodoties, gan pašiem esot kungiem savā zemē, saglabāts un no paaudzes paaudzē nodots, jo senatne latviešiem aizvien ir bijusi dzīvotspējas apliecinājums un gudrības avots.

Grāmata noskanēta no jauna, lai uzlabotu attēlu kvalitāti.

Pdf ar bookmarks(10,2mb): indexarhīvs     yandex    mega

Fb2 ar saspiestiem web attēliem(16 mb): indexarhīvs     yandex    mega

Fb2 ar vidēji lielu izšķirtspēju attēliem(39,5 mb): indexarhīvs     yandex    mega

Sigurds Rusmanis. Pa vecajiem Latvijas ceļiem

PavecajiemLatvijasceliemSRusmanisfb2

Pirmo reizi grāmatā izdots aizraujošs kultūrvēsturisks pētījums par senajiem Latvijas ceļiem! Autors aizved lasītāju savdabīgā ekskursijā pa galvenajiem Latvijas satiksmes ceļiem no vēstures līdz mūsdienām, apskatot nozīmīgākos pieturas punktus un pastāstot par galvenajiem vēsturiskajiem notikumiem, kas uz šiem ceļiem ir risinājušies. Tāpat arī minot galvenās vēsturiskās personas, kas dzīvojušas šo ceļu apkaimē. Stāstot par veco Bauskas ceļu, autors raksta: “Mazajā namiņā Bauskas ielā 101, atgriezies no izsūtījuma Sibīrijā, 50. gados dzīvojis gaišreģis Eižens Finks.” Grāmata papildināta ar bagātīgu ilustratīvo materiālu, attēlojot gan mūsdienās celtās laicīgās ēkas, gan laika zoba sagrauztos vēstures monumentus un ceļmalās skatāmos dabas skatus.

indexarhīvs    yandex    mega