Pētījumi Zemgaļu senatnē

PetijumiZemgaluSenatneLatpdf

Sastādījis Ritvars Ritums. Konferencē nolasītie referāti skāra plašu problēmu loku – zemgaļu kultūras izplatības areāls, reģionālās atšķirības un īpatnības, zemgaļu saimniecība un ekonomiskie sakari, ornamentika, pasaules redzējums, zemgaļu paleodemogrāfija. Ņemot vērā šīs jaunākās informācijas aktualitāti, radās doma konferencē nolasītos referātus apvienot vienā izdevumā, lai fiksētu šī brīža jaunākās atziņas, kā ari ļautu ar tām iepazīties plašākam interesentu lokam gan Latvijā, gan citās zemēs. Šajā krājumā iekļauti 12 autoru trīspadsmit raksti.

indexarhīvs     yandex     mega

Pirmais gads. 1934. 15. V — 1935. 15. V

pirmais-gads

LETА izdevums par Kārļa Ulmaņa valdīšanas pirmo gadu. Grāmatā ietvertas visas Ulmaņa valdības darbības īsā, hronoloģiskā formā + svarīgākie starptautiskie notikumi, kā arī svarīgāko likumu un rīkojumu pilni teksti. Šī grāmata, lai gan ir Ulmaņa propogandas izdevums, var būt noderīga gan vēstures interesentiem, gan arī tiem, kuri vēlas pamācīties kā jāorganizē valsts apvērsums. Ņemot vērā Latvijā valdošo neliešu bandu sastrādāto pēdējo 20 gadu laikā, šī ir ļoti aktuāla grāmata.

indexarhīvs    yandex    mega

Andris Caune. Riņķa krusti Latvijā

RinkakrustiLatvijaACaunefb2

Latvijas laukos un ārēs, senās kapsētās un ceļa malās var uziet gan vecus apsūnojušus akmens krustus, gan laukakmeņus ar iekaltiem krustiem. Šīs senās akmens piemiņas zīmes ir viduslaiku arheoloģiskie pieminekļi, būtisks Latvijas vēstures avots. Dažādas akmens krusta zīmes sastopamas ari citās Eiropas zemēs. Daudzās Rietumeiropas valstīs viduslaiku akmens krusti ir inventarizēti, to saraksti un attēli publicēti, tie ņemti valsts aizsardzībā. Diemžēl Latvijā viduslaiku akmens krusti nav pat pilnībā apzināti un uzskaitīti, šī grāmatiņa ir pirmais mēģinājums inventarizēt un aprakstīt vienu no seno akmens krustu veidiem – riņķa krustus.

indexarhīvs     yandex    mega

Jānis Apals. Arheoloģiskie pieminekļi Gaujas nacionālajā parkā

Gaujas nacionālajā parka ir koncentrēti daudzi kultūrvēsturiskie, ori arheoloģiskie pieminekli, kas te veidojusies no 7.-5. gadu tūkstoša pirms mūsu eras. Grāmatā raksturoti arheoloģisko pieminekļu veidi, cilvēka ietekme uz apkārtējo vidi, minēti svarīgākie vēsturiskie notikumi, kas ir saistīti ar lielākajiem pieminekļu kompleksiem. Pēdējos gadu desmitos Sraišu arheoloģiskaja kompleksa, Cēsu un Turaidas pili izvērsti plaši izpētes, konservā­cijas un rekonstrukcijas darbi, lai šos pieminekļus izveidotu par masu tūrisma objektiem ar audzi­nošu un izglītojošu nozīmi.

indexarhīvs     yandex    mega

 

Juris Barkāns. Atmiņas par maniem dienesta laikiem

no 1943. gada 18. maija līdz 1946. gada 1. Aprīlim. Motto: Gaidi mani atkal mājas, tad, kad ievas ziedos plauks

Juris Barkans bija daudzu mūsu vecās aizejošās paaudzes – laika un likteņa biedrs. Ari cīnu biedrs. Viens no mūsu lielā pulka, it kā tāds pats kā visi un tomēr arī atšķirīgāks, citādāks. Indivi­duālists labā nozīmē. Godīgs, apzinīgs, mērķtiecīgs. Gudrs savā jaunībā. Beidzis Franču liceju, runāja franču, vācu un krievu valodā, arī latgaliski. Jaunības skurbumā apvaldīgāks, rāmāks. Varbūt vina nosvērtība bija tā, kādēļ viņam uzticējās, ticēja un cienīja. Viņš bija labs puika, taisnīgs un patiess, un taisnīgi arī viņa rakstītie vārdi.

indexarhīvs     yandex    mega

Elza Plaude, Jānis Kripēns, Eiženija Lielā. Latvijas PSR vēture vidusskolām. 1961. g. izdevums

1961.gada Latvijas PSR vēsture vidusskolām. Pēc vairāk kā 20 gadu dzīves “brīvā”, kapitālistiskā Latvijā šī vēsture rādās pavisam citā gaismā, jo īpaši vācu baronu, Latvijas buržuāzijas un  pirmās kapitālistiskās republikas apraksti, kas jo skaudri atgādina pašreiz Latvijā uzdzīvojošās (pie varas esošās)  neliešu bandas.

indexarhīvs     yandex    mega

Andris Jakubāns. Cita tūkstošgade

Andra Jakubāna teksti un 2000. gada pašatmaskojošie komentāri.  Grāmatā biežāk minētās personas:Andris Šķēle 57 Guntis Ulmanis 49 Ēriks Honbergs 33 Raimonds Pauls 22 Alfrēds Rubiks 22.  Šī grāmata ir pateicība liktenim. Arī rokas spiediens liktens biedriem Ērikam Hānbergam un Mihailam Soiferam.   Tā ir pateicība Aivaram Lembergam, Andrim Sķēlem un Valērijam Karginam, kā arī visiem pārējiem, kas bieži nebija sliktāki par šo trijotni.   Pateicamies Parekss bankai par atbalstu grāmatas tapšanā

indexarhīvs     yandex    mega

Arnis Lozins, Uldis Ozols. Izdzīvošanas ABC sievietēm

Cienījamās dāmas! Šajā grāmatā Jūs neatradīsiet sižetu par mīlas intrigām, nevarēsiet just līdzi grā­matas galvenajai varonei. Nevarēsiet tādēļ, ka gal­venā varone būsiet Jūs pati. Ne vienmēr var iedo­māties, kā rīkoties, ja Jums vai Jūsu tuviniekiem uz­brūk varmāka. Lai nekļūtu par izvarotāju, zagļu, bandītu vai, nedod Dievs, slepkavas upuri, grāmatas autori pacentīsies saprotamā valodā iemācīt Jums izvairīties no šīm draudīgajām situācijām. Grāmatā ir nodaļas par piesardzību, pašaizsardzību un pirmo medicīnisko palīdzību. Tāpat grāmatā ir nodaļa par ieroču mācību – tajā aprakstīts, kāds ierocis Jums noderētu, kādi dokumenti nepieciešami tā iegādei. Grāmatā atradīsiet arī citus vērtīgus padomus, kas varētu noderēt Jūsu turpmākajā dzīvē. Autori tādēļ iesaka apgūt šīs grāmatas saturu.

indexarhīvs     yandex    mega

Latvijas brīvības cīņas un sasniegumi 1918—1928.

Izglītības ministrijas izdevums 1928. Mēs daudzkārt sajūsminājāmies par citu tautu varoņiem un viņu darbiem savas tautas labā. Pie tam nereti žēlojamies, ka mūsu senatne nevar uzrādīt šādu gaišu un cēlu personu, kas mūs līdzīgi sajūsminātu un būtu mums par krietniem paraugiem mūsu dzīvē un darbos mūsu tautas un valsts labā. Vai tad tiešām mums nava varoņu! Noteikti jāatbild, ka mums viņi ir, ka mums arī savs varoņu laikmets, tikai mēs kaunamies saukt šos varoņus vārdā, tikai mēs maz pazīstam savu varoņu laikmetu, Neapstrīdāms varoņu laikmets ir mūsu valsts — Latvijas tapšanas un izveidošanas laiks. Ne­apšaubāmi varoņi bij tie vīri, kam netrūka drosmes un ener­ģijas valsts domu domāt un valsts darbu strādāt, pie tam tādā laikā un tādos apstākļos, kad nebija gandrīz nekādas izredzes uz labu izdošanos. Viņi nebaidījās likt savu dzī­vību ķīlā.

indexarhīvs     yandex    mega