Andrejs Upīts. Laikmetu griežos

Andreja Upīša darbā „Laikmetu griežos” darbība norisinās septiņpadsmitajā gadsimtā, kad Latvijā valdīja vācu baroni, zviedri. Grāmatā “Laikmetu griežos” galvenokārt attēloti latviešu zemnieku dzīve, klaušas baronu laikos Priedaines pagastā. Ļoti spilgti attēlotas zemnieku savstarpējās attiecības – nenovīdība, skaudība, sūdzēšanās baronam, bet arī izpalīdzība, draudzība. Galvenais varonis grāmatā ir Ataugu Mārtiņš- kalējs. Visi notikumi lielākā vai mazākā mērā skar viņu.

Fb2: indexarhīvs  mega   yandex   pdf:  indexarhīvs mega   yandex

Andrejs Upīts. Zelts

Romāns. Andreja Upīša romāna “Zelts” uzmanības centrā ir Augusts Sveilis un vecākais dēls no nabaga mazpilsētas drēbnieka dzimtas. Viņa un visas ģimenes pārbaudījums sākas pēkšņi un negaidīti. Mantojums (zelts) tiek it kā iesviests Sveiļa pakalpot radušajās sulaiņa rokās un ieceļ viņu pavisam nepazīstamā, pirms tam – tikai no tālienes redzētā vidē…

indexarhīvs / yandex / mega / 4shared

 

Andrejs Upīts. Ziemeļa vējš

Ziemela vejs(A.Upits)

“Robežnieku” 4. romāns “Ziemeļa vējš” (1921). Pirmās daļas – “Vecas ēnas”(1902)  “Jauni avoti”(1909) un “Zīda tīklā”(1912)

Romāns

Rakstnieks, literatūras zinātnieks, kritiķis. Dzimis 1877.4.XII Rīgas apriņķa Skrīveru pagasta Kalniņos rentnieka ģimenē. Beidzis pagastskolu, pēc tam pašmācības ceļā sagatavojies skolotāja eksāmenam Rīgā, Nikolaja ģimnāzijā (1896). 1897 strādāja par palīgskolotāju Mangaļu pagastskolā. 1901 nolika mājskolotāja eksāmenu un 1902 dabūja darbu Rīgā. Šai laikā A.Upīts pievērsās rakstniecībai…

fb2   indexarhīvs / yandex / mega 

pdf   indexarhīvs / yandex / mega 

 

Andrejs Upīts. Robežnieki

Robeznieki(A.Upits)

Vecas ēnas ; Jauni avoti ; Zīda tīklā ; Ziemeļa vējš

Reālisma stilā smagnēji uzrakstīto romānu virkne atspoguļo zemnieku dzīvi pagājušā gadsimta sākumā. Romāni uzrakstīti laikā no 1902 līdz 1921 gadam. Pēc romānu motīviem 1987. gadā uzņemta arī filma “Ja mēs visu to pārcietīsim”

Andrejs Upīts – LVU Latviešu literatūras katedras vadītājs (1944-1948) un profesors (1945-1951), Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūta dibinātājs un tā direktors (1946-1951), Rakstnieku savienības priekšsēdētājs (1944-1954). Padomju vara glorificēja A. Upīti gan viņa reālistiskā dzīves tvēruma, gan sociālistiskās pagātnes (īpaši 1919. gadā) dēļ. Pretrunīgi vērtēts A. Upīša veikums padomju okupācijas gados.

fb2  indexarhīvs / yandex / mega 

pdf   indexarhīvs / yandex / mega 

 

Andrejs Upīts. Spartaks un citi stāsti

spartaksupits

Kopoti raksti 19 sējums. Tēvijas kara gadu darbi. NOVELES UN STĀSTI Varonis un viņa sieva (1941.) Speck, Butter und Eier (1941.) Vilnīša brauciens uz austrumiem (1941.) . Viesnīca pie Slinicas (1942.) Klāvs Brūnis (1942.) Rolanda pēctecis (1942.) Darba dienests (1943.) DRAMA Latviešu partizaņi (1941 ) Spartaks (1943.) Vārnas eglē (1943.) Atsvabinātāji (1943.) Dziesmotā jūgā (1943.) Darba dienests (1944.) PUBLICISTIKA 1. Ļeņina piemiņas diena (1942.) 2. Kara kalvē (1942.) 3. Varoņu laiks (1942.) 4. Glabājiet cilvēcību! (1943.) 5. Ceļa jūtīs (1943.) 6. Padomju Latvijas skolas pirmie uzdevumi (1944.) . 7. Latvju tautas vienība (1944.) 8. Pelavas (1942.) 9. Atjaunosim «Karogu» (1942.) 10. Oktobra revolūcija un literatūra (1942.) 11. Atskats un izredzes (I943.)_ 12. Latvijas padomju literatūra un māksla evakuacijā (1944.) . DZEJA. TĀRAVAS ANNIŅAS DZEJA UN PROZA Mani brāļi (1941.) Septiņpadsmitais jūnijs (1942.)\ Pirmā Maija karogs (1942.) Padomju Latvija (1944.) Latviešu strēlnieki (1944.) Dziesma par totālo mobilizāciju (1943.) Otto Vursta pēdējā stunda (1943.) Kā mums izgāja Rostovā pie Donas (1942.) Traģisks notikums Hungersdorfā (1943.) , . Cēzars numur otrais (1943.) Vācu galvenā štaba ziņojumi (1943.) … Skaidra valoda (1944.) …. Saule uz kartiņām (1942.) «Tēvijas» sludinājumi (1943.) .

indexarhīvs    yandex    mega