Andrejs Upīts. Glabājiet cilvēcību

Grāmatā apkopoti 15 latviešu Tautas rakstnieka stāsti un noveles. Visus šos darbus vieno kopēja pamatdoma — sargāt cilvēcību, cīnīties par augstiem morāles principiem, ētisko skaidrību, atmaskot liekulību un divkosību, nekad nezaudēt dveseles atsaucību.

Romantiķis ; Maize ; Sirdsapziņa ; Austra un brālītis ; Kailā dzīvība ; Trāķietis Kilons ; Ēnas mēnesnīcā ; Rožu slepkava ; Klemansa Perjē nāve ; Jūrā ; Stāsts par mācītāju ; Bezdievis ; Dvēseles izvadītāji ; Dieva vietnieks ; Pērle no gredzena

Index   mega   yandex

Andrejs Upīts. Smaidoša lapa

Oļģerta Kurmja dzīves stāsts divās grāmatās. Dažas romāna epizodes attēlotas latviešu filmā „Pie bagātās kundzes” Upīša romāns “Smaidoša lapa” ir psiholoģisks romāns, kas vēsta par kāda jauna cilvēka ikdienas dzīves gaitām, sākot no visai agras bērnības un līdz pat brieduma gadiem. Romāna kompozīcija veidota pēc ietvara principa – tas sākas ar galvenā varoņa pārdomām, atrodoties slimnīcas gultā, vēlēšanos pievērsties literāram darbam un ārsta pierunāšanu ļaut nodarboties ar rakstniecību. Tālākās nodaļas jau lasāmas kā topošā romāna daļas, kur katra vēsta par kādu epizodi rakstītāja atmiņās.

Atsevišķās epizodes kopā saauž vairāki elementi, un viens no tiem ir māsas Ģertrūdes tēls. Viņa ir tā, kas palīdz slimniekam pierunāt ārstu ļaut rakstīt, un viņai arī tiek uzticēta kontrole pār rakstīto, proti, lai pierakstītās atmiņas būtu pietiekami jautras un neuzjundītu nelāgas domas. Tāpēc vietām starp atmiņām iespraucas galvenā varoņa īsas sarunas ar Ģertrūdi, kurās lielākoties viņa kritizē uzrakstīto, savukārt varonis skaidro, ka ārēji šķietami drūmais notikums patiesībā par tādu nav uzskatāms, jo līdzi nes, piemēram, kādu svarīgu atziņu vai arī piedzīvotais vēlāk kalpo par pamatu kādam būtiskam dzīves pavērsienam. Romāna beigās kļūst skaidrs, ka ar sākotnēji šķietami nedziedināmā pacienta izrakstīšanos no slimnīcas viņa un māsas Ģertrūdes attiecības vēl nebeidzas – viņi paliks kopā arī turpmāk dzīvē. Acīmredzot par viņu tālākajām attiecībām vēsta nākamais A.Upīša romāns “Māsas Ģertrūdes noslēpums”, kas tiek sarakstīts 1939.gadā. Par šo romānu saistību vēl varu piebilst vien tik daudz, ka “Smaidošajā lapā” tiek aizskarta cilvēku pagātnes noslēpumu tēma.…

Fb2: indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Pdf: indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Andrejs Upīts. Laikmetu griežos

Andreja Upīša darbā „Laikmetu griežos” darbība norisinās septiņpadsmitajā gadsimtā, kad Latvijā valdīja vācu baroni, zviedri. Grāmatā “Laikmetu griežos” galvenokārt attēloti latviešu zemnieku dzīve, klaušas baronu laikos Priedaines pagastā. Ļoti spilgti attēlotas zemnieku savstarpējās attiecības – nenovīdība, skaudība, sūdzēšanās baronam, bet arī izpalīdzība, draudzība. Galvenais varonis grāmatā ir Ataugu Mārtiņš- kalējs. Visi notikumi lielākā vai mazākā mērā skar viņu.

Fb2: indexarhīvs  mega   yandex   pdf:  indexarhīvs mega   yandex

Andrejs Upīts. Zelts

Romāns. Andreja Upīša romāna “Zelts” uzmanības centrā ir Augusts Sveilis un vecākais dēls no nabaga mazpilsētas drēbnieka dzimtas. Viņa un visas ģimenes pārbaudījums sākas pēkšņi un negaidīti. Mantojums (zelts) tiek it kā iesviests Sveiļa pakalpot radušajās sulaiņa rokās un ieceļ viņu pavisam nepazīstamā, pirms tam – tikai no tālienes redzētā vidē…

indexarhīvs / yandex / mega / 4shared

 

Andrejs Upīts. Ziemeļa vējš

Ziemela vejs(A.Upits)

“Robežnieku” 4. romāns “Ziemeļa vējš” (1921). Pirmās daļas – “Vecas ēnas”(1902)  “Jauni avoti”(1909) un “Zīda tīklā”(1912)

Romāns

Rakstnieks, literatūras zinātnieks, kritiķis. Dzimis 1877.4.XII Rīgas apriņķa Skrīveru pagasta Kalniņos rentnieka ģimenē. Beidzis pagastskolu, pēc tam pašmācības ceļā sagatavojies skolotāja eksāmenam Rīgā, Nikolaja ģimnāzijā (1896). 1897 strādāja par palīgskolotāju Mangaļu pagastskolā. 1901 nolika mājskolotāja eksāmenu un 1902 dabūja darbu Rīgā. Šai laikā A.Upīts pievērsās rakstniecībai…

fb2   indexarhīvs / yandex / mega 

pdf   indexarhīvs / yandex / mega 

 

Andrejs Upīts. Robežnieki

Robeznieki(A.Upits)

Vecas ēnas ; Jauni avoti ; Zīda tīklā ; Ziemeļa vējš

Reālisma stilā smagnēji uzrakstīto romānu virkne atspoguļo zemnieku dzīvi pagājušā gadsimta sākumā. Romāni uzrakstīti laikā no 1902 līdz 1921 gadam. Pēc romānu motīviem 1987. gadā uzņemta arī filma “Ja mēs visu to pārcietīsim”

Andrejs Upīts – LVU Latviešu literatūras katedras vadītājs (1944-1948) un profesors (1945-1951), Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūta dibinātājs un tā direktors (1946-1951), Rakstnieku savienības priekšsēdētājs (1944-1954). Padomju vara glorificēja A. Upīti gan viņa reālistiskā dzīves tvēruma, gan sociālistiskās pagātnes (īpaši 1919. gadā) dēļ. Pretrunīgi vērtēts A. Upīša veikums padomju okupācijas gados.

fb2  indexarhīvs / yandex / mega 

pdf   indexarhīvs / yandex / mega