Andrejs Upīts. Spartaks un citi stāsti

spartaksupits

Kopoti raksti 19 sējums. Tēvijas kara gadu darbi. NOVELES UN STĀSTI Varonis un viņa sieva (1941.) Speck, Butter und Eier (1941.) Vilnīša brauciens uz austrumiem (1941.) . Viesnīca pie Slinicas (1942.) Klāvs Brūnis (1942.) Rolanda pēctecis (1942.) Darba dienests (1943.) DRAMA Latviešu partizaņi (1941 ) Spartaks (1943.) Vārnas eglē (1943.) Atsvabinātāji (1943.) Dziesmotā jūgā (1943.) Darba dienests (1944.) PUBLICISTIKA 1. Ļeņina piemiņas diena (1942.) 2. Kara kalvē (1942.) 3. Varoņu laiks (1942.) 4. Glabājiet cilvēcību! (1943.) 5. Ceļa jūtīs (1943.) 6. Padomju Latvijas skolas pirmie uzdevumi (1944.) . 7. Latvju tautas vienība (1944.) 8. Pelavas (1942.) 9. Atjaunosim «Karogu» (1942.) 10. Oktobra revolūcija un literatūra (1942.) 11. Atskats un izredzes (I943.)_ 12. Latvijas padomju literatūra un māksla evakuacijā (1944.) . DZEJA. TĀRAVAS ANNIŅAS DZEJA UN PROZA Mani brāļi (1941.) Septiņpadsmitais jūnijs (1942.)\ Pirmā Maija karogs (1942.) Padomju Latvija (1944.) Latviešu strēlnieki (1944.) Dziesma par totālo mobilizāciju (1943.) Otto Vursta pēdējā stunda (1943.) Kā mums izgāja Rostovā pie Donas (1942.) Traģisks notikums Hungersdorfā (1943.) , . Cēzars numur otrais (1943.) Vācu galvenā štaba ziņojumi (1943.) … Skaidra valoda (1944.) …. Saule uz kartiņām (1942.) «Tēvijas» sludinājumi (1943.) .

indexarhīvs    yandex    mega