Aleksandrs Jakovļevs . Roalds Amundsens

Lasītājs saņem norvēģu polārpētnieka Roalda Amundsena dzīves stāstu. Viņš dzimis 1872. gadā nelie­lajā Borges pilsētiņā Norvēģijā un neatlaidīgā darbā kļuvis par vienu no visizcilākajiem 19. un 20. gs. polārpētniekiem. 30 gadu laikā, spītē­dams visām briesmām un pārvarē­dams milzu grūtības, Amundsens sa­sniedza tos mērķus, pēc kuriem visu zemju polārpētnieki bija tiekušies vairāk nekā 300 gadu: izbrauca pa ziemeļrietumu jūras ceļu gar Ame­rikas ziemeļu krastiem; pirmais sa­sniedza dienvidpolu; izbrauca pa ziemeļaustrumu jūras ceļu gar Eiropas un Āzijas ziemeļu krastiem un ilgi dreifēja Ziemeļu Ledus okeāna Iedos; devās Arktikas plašumos ar lidmašīnu un dirižabli, pārlidojot ziemeļpolu. Lielais polārpētnieks gāja bojā 1928. gada jūnijā, piedalī­damies Nobiles ekspedīcijas glāb­šanā.

Daži vārdi par šās saistošas grā­matas autoru. Aleksandrs Jakovļevs dzimis 1880, gadā krāsotāja ģimene. Pēc  pilsētas skolas beigšanas viņš strā­dāja par telegrāfistu un tai pašā laikā gatavojās eksāmeniem eksternātā. Ieguvis gatavības apliecību, Aleksandrs Jakovļevs 1907. gadā iestājās Pēterburgas universitātes Filoloģijas fakultātē. No otrā kursa viņu par revoluci­onāru darbību izsūtīja uz Sibīriju. Pēc soda izciešanas, nometināts Jekaterinodarā, Jakovļevs sāka darbo­ties par līdzstrādnieku laikrakstos «Kubaņas Kurjers» un «Dienvidu Rīts». Publicēt savus darbus Aleksandrs Jakovļevs sācis 1921. gadā. Viņš uz­rakstījis daudz romānu un stāstu. Ievērojamākie no tiem ir «Oktob­ris», «Ērkšķu vainags», «Vienkāršās sirds ceļi», «Pakāpieni», «Cilvēks un tuksnesis» un «Ugunis laukā». 1928. gadā Aleksandrs Jakovļevs piedalījās Nobiles glābšanas ekspe­dīcijā. Pēc tam viņš uzrakstīja stās­tus par ziemeļiem un grāmatu «Roalds Amundsens». Aleksandrs Jakovļevs miris 1953. gadā.

https://yadi.sk/i/BoQi9SOU3RRXJK

https://yadi.sk/i/pPWhWFuY3M3Gpu

download

Jurijs Senkevičs. “Tigris” okeānā

Tigris okeana(J.Senkevics)

Piedzīvojumi, fantastika, ceļojumi. Pazīstamais ārsts, žurnālists un ceļotājs Jurijs Senkevičs stāsta par starptautisko ekspedīciju, ko vadīja ievērojamais norvēģu zinātnieks Tūrs Heijerdāls. Ekspedīcijas uzdevums bija noskaidrot, cik tālu un cik ilgi var burāt okeānā meldru laiva. Autors pastāsta, kā pēc seno šumeru parauga tika būvēta meldru laiva «Tigris», un kā sakomplektēta internacionālā komanda, kurā ietilpa deviņu valstu pārstāvji. Lielu interesi rada stāsts par mūsdienu Irāku, Bahreinu, Omānu, Pakistānu un Džibuti, par dramatisku notikumu pilno ceļojumu Indijas okeānā pa seno jūrnieku ceļu.

https://yadi.sk/i/s3MRUOLl3RSQHK

https://yadi.sk/d/tmBYvsL0uEmvy

Boriss Piļackins. Zimbabves leģendārais putns

Zimbabves legendarais putns(B.Pilackis)

Valstis un tautas. Autors, žurnālists starptautībnieks stāsta par Zimbabves vēsturi gadsimtu gaitā, tās bagāto dabu, savdabīgajām pilsētām. Autors parāda to jauno, kas ienācis šīs zemes dzīvē pēc neatkarības iegū­šanas: mēs uzzinām par pirmajiem kooperatīviem, pirmajām sko­lām, bet pats galvenais — par jaunās Zimbabves ļaudīm.
Fb2:1  https://yadi.sk/i/-z2CK84T3RSiHw  2 https://yadi.sk/i/Aqm8FfODpwfUu

Aleksandrs Miņejevs. Bambusa cietoksnis

Bambusa cietoksnis(A.Minejevs)

Valstis un tautas. Autors daudzus gadus nostrādājis Vjetnamā. Pamatojoties uz personiskajiem Iespaidiem un literārajiem avotiem, stāsta par vjet­namiešu tautas dzīvi, darbu, kultūru, sniedz vēsturiskas un ģeogrāfiskas ziņas, ataino zemnieku kopienu struktūru, Vjetnamas lauku savdabīgumu, runā par senču kultu un konfūcismu, raksturo Vjet­namas lielās pilsētas (vēsture, arhitektūra, dzīves ritms). Grāmata domāta plašam lasītāju lokam.

Fb2:1 https://yadi.sk/i/Q1cp3AO93RSiMT    2 https://yadi.sk/i/5S5dK_ojpwfTi

Vadims Listovs. Zelta tumi zemē

Zelta Tumi zeme(V.Listovs)

Sērija “Valstis un tautas”. Kopš senseniem laikiem rituāla nazis — tumi, kas iz­greznots ar mītiskas dievības attēlu, kalpo par peruāņu gal­veno nacionālo simbolu. Pārdzīvojis spāņu konkistadoru un imperiālistisko neokolonizatoru valdīšanas laiku, tumi arī šodien simbolizē peruāņu tautas centienus pēc brīvības un neatkarības. Žurnālista starptautībnieka V. Ļistova grāmatā stāstīts par šīs Latīņainerikas zemes dabu, tās ļaudīm, tau­tas vēsturi un kultūru, par sociālajām un ekonomiskajām pārmaiņām, kas pēdējos gadu desmitos notikušas Peru sa­biedrības dzīvē. Grāmata paredzēta plašam lasītāju lokam.

Fb2:1 https://yadi.sk/i/n3NdITSN3RSkSh   2  https://yadi.sk/i/05Y0zdngpY3u3

 

Arturs Lielais. Karību jūras smaragds

karibjur_small

Šī grāmata veltīta Kubai, pirmajai sociālistiskās revolūcijas zemei rietumu puslodē, un stāsta par Brīvības salas vēsturi un ģeogrāfiju, tautas cīņām un jauncelsmes darbu. Autors 1964. gada vasarā apmeklējis Čehoslovakiju un no turienes devies uz Kubu, apbraukājis gandrīz visu salu, iegriezies lielākajās pilsētās, ticies ar strādniekiem, zemniekiem, zvejniekiem, skolu audzēkņiem, iepazīstoties ar kubiešu dzīvi un mierīgo darbu. Jaunie uzņēmumi, ciemati un dzīvokļu rajoni, tautas muižas un kooperatīvi, skolu pilsētiņas, universitātes, revolucionāro cīņu vietas, muzeji, vēstures pieminekļi, Sapatas purvi ar kroko- diliem, stalaktītu alas, koraļļu rifi, palmu mežiem klātie kalni un plašie līdzenumi ar bezgalīgām cukurniedru plantācijām, mangru biezokņi zilgmainā okeāna piekrastē, kūrorti, senlaicīgās pilsētas un modernā Havanna — tas viss devis bagātus iespaidus un vērojumus, kā arī ierosmi tuvāk iepazīstināt lasītājus ar sociālistiskās revolūcijas jaunības zemi.

http://yadi.sk/d/5Ak5cG-yP35ui

Džo Keins. Amazone no iztekas līdz jūrai.

amazone

Grāmatu sērija “Tik un tā”. Amerikāņu žurnālists Džo Keins pieņēma neparasto darba piedāvā­jumu un veica šķietami neiespē­jamo uzdevumu. Ceļojums kopa ar pilnīgi svešiem dažādu valstu pil­soņiem sakas Peru Andu vienmu­ļajā apvidu, kur vienīgās zāles pret kalnu slimību ir kokas lapas. Pēc tam ekspedīcijas dalībnieki pārva­rēja negantas krāces, kas draudēja aprīt jebkādu peldlīdzekli sekun­des desmitdaļa. Ceļojums beidzas pēc sešiem menešiem un 4200 jūdzēm (aptuveni 6700 kilo­metriem) tur, kur Amazone rāmi ietek Atlantijas okeānā. No vienpadsmit ekspedīcijas sākotnējiem dalībniekiem v’iņi bija palikuši tikai četri.

Džo Keina stāstījums par pirmo ekspedīciju, kas izbrau­kusi pasaules garāko upi, ir aizraujošs piedzīvojums Džozefa Konrāda tradīciju garā, grāmatas varoņi nemitīgi spite nāvei, sastopot gan narkotiku kontrabandistus un Sendero Luminoso geriljas, gan dabu tās nesaudzīgākajās izpausmēs. Tikpat būtiski ir tas, ka daudzās valodās runājošie, pilsētas uzaugušie ceļotāji grāmata atklāj savu nepieradināto pusi bailes un egoismu, pašaizliedzību un drosmi. AGB 2005

https://yadi.sk/i/HoR1LmkPfZgNb