Vladimirs Sņegirjovs, Dmitrijs Šparo. Ceļš uz ziemeļiem

CelsuzziemeliemVSnegirjovsDSparofb2

Šās grāmatas autori — žurnālists V. Sņegirjovs un ekspedicijas priekšnieks, fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts D. Sparo stāsta par laikraksta «Komsomoļskaja pravda» polārās zinātniski sportiskas ekspedīcijas pārgājieniem Arktikā 1970.—1976. gadā. Tās dalībnieki uz slēpēm šķērsoja pašus bargākos Padomju zemes rajonus aiz polārā loka gan Taimiras pussalā, gan Severnaja Zemlā, gan pa dreifējošiem lediem un no Vrangeļa salas pāri okeāna lediem sasniedza staciju «Ziemelpols-23». Grāmatā spilgti tēlota gan Arktikas daba, gan varoņdarbi, ko padomju jaunieši-sportisti veica par godu Dzimtenei, gan Arktikas izpētes spilgtākās lappuses.

indexarhīvs    yandex    mega

Žanis Grīva. Džungļu upe – Mellakore

DzungluupeMellakoreZGrivafb2

(Āfrikas dienasgrāmata) Braucienā ar tirdzniecības kuģi uz Āfriku autors atceras savus cīņas ceļus gan Spānijas pilsoņkara laikā, gan Dzimtenē Lielā Tēvijas kara dienās. Optimisma pilns viņš vēro jaunās Āfrikas valstis, kas atbrīvotas no koloniālisma jūga un cīnās par savu neatkarību. Grāmatā poētiski skatīta šī kontinenta eksotiskā daba un cilvēki, kā arī skartas jauno valstu ekonomiskās un politiskās problēmas.

indexarhīvs    yandex    mega

Nikolajs Čukovskis. Fregašu komandieri

FregasukomandieriNCukovskisfb2

Fregate — tas ir koka kuģis, kas pilnīgi atkarīgs no burāšanas mākslas. Ar šiem kuģiem, ar fregatēm, kuras salīdzinājumā ar modernajiem jūras kuģiem mums tagad liekas trauslas riekstu čaumalas, izdarīti pasaulvēsturiski atklājumi, kas pārveidoja tautu likteņus. Un šos atklājumus izdarīja neparasti drošsirdīgi, gudri un neatlaidīgi vīri, kurus Nikolajs Čukovskis nosaucis par fregašu komandieriem. Viņa grāmata par Džeimsu Kuku, Krūzenšternu, Laperūzu un citiem jūras braucējiem ir laba ne tikai tāpēc, ka labi uzrakstīta. Šī grāmata rosina prātu, satrauc un iekvēlina iztēli. Rakstnieks spilgti attēlojis lielo jūras braucēju raksturu un apbrīnojami skaidri parādījis viņu atklājumu nozīmi. Lai to izdarītu, bija vajadzīgas zināšanas ne tikai astoņpadsmitā gadsimta vēsturē — šajā gadsimtā dzīvoja grāmatas varoņi —, bet arī dziļas zināšanas par mūsu dienām, mūsu dienu dziļa, izpratne. Tomēr arī šo ārkārtīgi vērtīgo īpašību nepietiktu, lai uzrakstītu «Fregašu komandierus». Nikolajs Čukovskis bija apveltīts ar interesanta, aizraujoša stāstnieka talantu, un šis talants atspoguļojas šajā darbā ar neaizmirstamu spēku. Nav nemaz tik daudz grāmatu, no kurām grūti atrauties. «Fregašu komandieri» ir viens no tādiem darbiem.

indexarhīvs   yandex    mega

Lennarts Meri. Kāvu vārtos

KavuvartosLMerifb2

Šajā grāmatā lielā mērā esmu izmantojis Kuka, Forstera, Vrangeļa, Dāla, Zauera, Bilingsa, Midendorfa, Kokrena, Millera, Bēra, Bogoraza, Māzika, Johelsoria un Ehina darbus, kā arī savas ceļojumu piezīmes. Tomēr mana grāmata ne tuvu nav uzlūkojama par Ziemeļu jūrasceļa atklāšanas gaitas atstāstu.

indexarhīvs    yandex    mega

Arturs Lielais. Konkistadori

KonkistadoriALielaisfb2

Šajā grāmatā pastāstīts par spāniešu iekarotājiem — konkistadoriem, kuri, sekodami lielā jūras braucēja Kristofora Kolumba pēdās, burāja uz Jauno Pasauli, pastāstīts par viņu atklājumiem un karagājieniem Antiļu salās, Centrālajā Amerikā, Meksikā un Jukatānā, attēlota Lielās Dienvidu jūras — Klusā okeāna atklāšana, acteku un maiju zemju iekarošana, indiāņu cilšu civilizācijas un kultūras iznīcināšana. Dokumenti, hronikas, vēsturnieku liecības, tā laika ļaužu vēstules un dienasgrāmatas, vēlāku laiku zinātniski pētījumi palīdzējuši populārā izklāstā atainot tālo dienu asiņainos notikumus, Balvojas, Velaskesa, Kordovas, Grihalvas, Kortesa, Monteho un citu konkistadoru ekspedīcijas un kaujas, kurās acteki un maiji pūlējās dot pretsparu nodevīgajiem iebrucējiem. Spilgtus, neaizmirstamus iespaidus un ierosmi šīs grāmatas pilnveidošanai deva arī ceļojums uz Meksiku 1968. gada oktobrī, kad savām acīm varēju vērot Meksikas kalnus un ielejas, seno kauju vietas, izstaigāt atraktos tempļus, uzkāpt grandiozajā Saules piramīdā, iepazīties ar bagātajām muzeju ekspozīcijām, jūsmot par meksikāņu mākslinieku brīnišķīgajām, vēsturei veltītajām freskām un brīnīties, cik cieši saaudies senais, aizgājušais ar jauno, mūsdienīgo. Kristolors Kolumbs, Lielo un Mazo Antiļu salu, Dienvidamerikas un Centrālās Amerikas piekrastes atklājējs, ar saviem grandiozajiem braucieniem pāri Atlantijas okeānam ievadīja lielo ģeogrāfisko atklājumu laikmetu.

indexarhīvs   yandex   mega

Arturs Lielais. Lejup pa Amazoņu upi

LejuppaAmazonuupiALielaisfb2

Darbā pie šīs grāmatas izmantotas ekspedīcijas dalībnieka mūka Gaspara de Karvahala piezīmes un Spānijas vēsturnieka Gonsalo Fernandesa de Ovjedo i Valdesa darbs — pirmās hronikas par Jauno pasauli «Indiju, okeāna jūras salu un kontinenta zemes vispārējā un patiesā vēsture». Lieti noderēja ari Garsilaso de la Vegas un Bartolomē Laskasasa, Pedro Sjesas de Leona, Pedro Pizarro darbi, tāpat arī vēlāku laiku vēsturnieku, dabzinātnieku, ģeogrāfu, ce|otāju (Reilija, Kondamina, Pepigā, Beitsa, Vollesa, Humbolta, Darvina, Preskota, Spiksa, Marciusa, Fiskes, Reklī, Beikera, Džcimsa, Uāgena, Moraesa, Lukašovas, Alagidoviča, Vainšteina, Bašilova, Kinžalova, Muranova, Sarevskas un citu) grāmatas un raksti — ceļojumu apraksti, dienasgrāmatas, pētījumi, apcerējumi. Ceļojuma gaita, konkistadoru piedzīvojumi, Andu un Amazonijas ainavas, ūdeņi, meži, indiāņi, viņu dzīve, selvas un Amazones dzīvās radības tēlotas kāda vārdā nenosaukta ekspedīcijas dalībnieka skatījumā. Tāpēc šo to vēl paskaidroju un precizēju zemsvītras piezīmēs, pārvērtu mūsu dienu izteiksmē tā laika mērus, izteicu šaubas par dažu leģendu. Tomēr jāpiebilst — arī pats stāstītājs, notikumu dalībnieks un vērotājs, pret tā laika pretrunīgajām hronikām, ko rūpīgi studējis, un iezemiešu sniegtajām neskaidrajām ziņām, dažādām leģendām bijis pietiekami kritisks un aizvien izcēlis patieso

indexarhīvs   yandex    mega

Arturs Lielais. Nīlas izteku meklējot

NilasiztekumeklejotALielaisfb2

Dāvida Livingstona pēdējie ceļojumi 1865.—1873. gadā. Lielajam jau pazīstamas grāmatas «Pāri Melnajam kontinentam» un «Pie Zambezi un Njasa ezera». Tām tagad pievienojas šis darbs, Uiiri turpina aizsākto tematiku, stāsta par slavenā ceļotāja — Āfrikas pftnleka, afrikāņu drauga Dāvida Livingstona pēdējām ekspedīcijām Melnajā kontinentā 1865.—1873. gadā līdz pat viņa nāvei. īsumā pastāstīts ari par Austrumāfrikas izpētes vēsturi, par Nīlas Iztekas meklējumiem, ko veikuši citi ceļotāji un pētnieki.

indexarhīvs   yandex   mega