Arturs Lielais. Pie Zambezi un Njasa ezera

PieZambeziunNjasaezeraALielaisfb2

Autors — latviešu padomju ģeogrāfs un rakstnieks šajā grāmatā (darba «Pāri Melnajam kontinentam» turpinājums) attēlojis slavenā angļu ceļotāja Dāvida Livingstona ceļojumus Āfrikā no 1858. gada līdz 1864. gadam. Sajā laika, vadīdams ang|u valdības organizētu ekspedīciju. Livingstons pētīja Zambezi, Sires un Ruvumas upi, atkfāja Sirvas un Njasa ezeru, iepazina vēl tuvāk Melnā kontinenta dabas apstākļus, afrikāņu cilšu dzīvi un parašas, pūlējās apkarot vergu tirdzniecību

indexarhīvs    yandex     mega

Andris Tidriķis. Tālskatī Austrālija

TalskatiAustralijaATidrikisfb2

Latviešu padomju ģeogrāfs Andris Tidriķis pēc brauciena 1971 1975. gadā pa Austrāliju, izstudējis plašu materiālu par tās atklāšanu un apgūšanu, sniedz visai izsmeļošas ziņas un savus iespaidus par tālo kontinentu. Grāmatā stāstīts par spāņiem meklētājiem un holandiešiem atklājējiem, angļu jūrasbraucējiem kopš Dampira un Kuka laikiem lidz pat pēdējiem zemesgājējiem XIX gs. beigas, par aborigēnu, balto katordznieku, zelta meklētāju un līdumnieku likteņiem, par Austrālijas dzīļu bagātībām un unikālo dabu (ar autora fotouzņēmumiem).

indexarhīvs    yandex    mega

Ivans Maiskis. Tuvu un tālu

TuvuuntaluIMaiskisfb2

Kopā ar šī stāsta trim varoņiem lasītāji dosies tālā, bīstamiem piedzīvojumiem pilnā ceļā pa Arābu Austrumu zemēm, pāri visam lielajam Āfrikas kontinentam, Atlantikai un Anglijai. Stāsta pamatā likts īstenībā noticis padomju ļaužu grupas ceļojums no Maskavas uz Stokholmu otrā pasaules kura laikā. Lasītājs iepazīsies ar Mazāzijas un Ēģiptes pilsētām, pirmatnējiem džungļiem un trokšņaino Keiptaunu, ar vientuļu saliņu Atlantikā un milzīgo Londonu

indexarhīvs    yandex    mega

Arkādijs Fīdlers. Ukajali dzelmēs zivis dzied

UkajalidzelmeszivisdziedAFidlersfb2

“Mana zooloģiskā ekspedīcija uz Amazones baseinu 1933. un 1934. gadā. Es turp devos kā aizrautīgs dabas pētnieks, un varenā tropu meža bezgalīgais krāšņums un pasakainā bagātība mani tā apskurbināja un tik dziļi pārsteidza, ka es nekam citam daudz nepievērsu vērību. Cilvēku dzīves apstākļu, to savstarpējo attieksmju vērojums atvirzījās otrajā plānā, bet diemžēl arī dabas aprakstos šajā grāmatā netika iekļauti visi mani novērojumi.” A.Fīdlers

indexarhīvs    yandex    mega

Arturs Lielais. Uz musonu krastiem

UzmusonukrastiemALielaisfb2

Tematikas un aplūkotā laikmeta ziņā šī grāmata visai cieši piekļaujas darbam «Karavelas iziet okeānā», kas bija veltīts Kristoforam Kolumbam un viņa vēsturiskajiem jūras braucieniem. Arī šoreiz grāmatas temats ir lielie ģeogrāfiskie atklājumi, taču galvenokārt stāstīts par portugāļu jūrasbraucējiem un konkistadoriem — Enriki Jūrasbraucēju, Diogu Kānu, Bartolomeu Diašu, Vasko da Gamu, Kabralu, Almeidu, Albukerki un citiem vairāk vai mazāk pazīstamiem ceļotājiem, jaunu zemju un jūras ceļu atklājējiem, koloniju iekarotājiem un pārvaldītājiem.

indexarhīvs    yandex   mega

Jurijs Senkevičs. Uz Ra pāri Atlantijas okeanam

uzrapariatlantija

Grāmata «Uz «Ra» pāri Atlantijas okeānam» adresēta ļoti plašam lasītāju lokam. Autors Jurijs Senkevičs, kuģa ārsts uz «Ra I» un pēc tam uz «Ra II», grāmatas veidošanā izmantojis braucienos rakstītās dienasgrāmatas. Darbs «Uz «Ra» pāri Atlantijas okeānam» pirmām kārtām ir hronika, kas sīki jo sīki vēstī par ekspedīciju, ko organizēja nenogurdināmais ceļotājs Tūrs Heijerdāls. Ekspedīcijas mērķis bija pierādīt, ka ceļojumi pāri Atlantijas okeānam bijuši iespējami jau senos laikos. Jurijs Senkevičs ne vien dzīvi un valdzinoši apraksta notikumus — viņš spriež par šiem notikumiem, balstoties uz faktiem, izdara vispārinājumus, viņu it sevišķi interesē psiholoģijas problēmas, uzvedības normas un savstarpējās attiecības nelielā internacionālā kolektīvā, kas sarežģītos apstākļos veic kopēju uzdevumu. Jurija Senkeviča novērojumi vērtīgi arī tāpēc, ka, iespējams, drīz vien lidojumos dosies starpplanētu kuģi ar internacionālām komandām. Šajā ziņā «Ra» eksperimenta nozīmi grūti pārvērtēt.

indexarhīvs    yandex     mega

Tūrs Heijerdāls. Septītajā dienā zeme bija zaļa

septitadienazale

Mūža nogalē ievērojamais norvēģu ceļotājs, rakst­nieks un zinātnieks Tūrs Heijerdāls atskatās uz savu pir­mo ekspedīciju 1937. gadā. Tās laikā fiksētās pārdomas vēlāk rosināja Heijerdālu doties ceļojumā ar “Kon-Tiki”ceļojumā, ar kuru viņš ieguva pasaules slavu.

Jauns norvēģu zinātnieku pāris Tūrs un Līva Heijerdāli uzsāk savu sapņu ceļojumu, lai apmestos tālā, civilizācijas nesamaitātā salā un dzīvotu, pārtiekot no dabas dāvanām, kā to darījuši mūsu senči. Savu paradīzi viņi atrod Fatuhivā mazā saliņā Klusā okeāna dienvidu nostūrī. Heijerdāls siltos toņos aizrautīgi attēlo savus un Līvas piedzīvojumus, pirmoreiz sastopoties ar iezemiešiem, mācoties uzsliet bambusniedru namiņu, meklējot džungļos pārtiku. Ik rītu viņiem atklājas pa­sakaina ainavu, smaržu un skaņu pasaule…

“Mana mūža ceļojumi un atmiņas. Tiklab vēsturiska un filozofiska eseja, kā ceļojuma apraksts, fantāzija un mīlas stāsts. Tas lasītāju saistīs un iedvesmos vēl ilgi pēc tam, kad būs aizšķirta pēdējā lappuse.”

Latviešu lasītāji iecienījuši arī Tūra Heijerdāla grāmatas “Ceļojums ar Kon-Tiki”, “Paradīzi meklējot”, “Ra”,”Tigris ekspedīcija” un citas. 2009

indexarhīvs / yandex / mega