Anja Snellmane. Balkonu dievi

BaIkonu dievi (2010) ir grāmata, kas, nemoralizējot un nenostājoties vienas sabiedrības grupas pusē, ieved lasītāju multikulturālisma problēmu un vērtību sadursmes epicentrā. Ziņās un sarunu tematos pavīdošās tēmas – nesalīdzināmi atšķirīgu kultūru pārstāvju, musulmaņu imigrantu iekļaušanos Rietumu vērtību ietekmētā sabiedrībā – rakstniece notvērusi stāstījumā un skaudri atklājusi divu pusauga meiteņu – somāļu meitenes Anīsas un somu meitenes Allas – dzīves skatījumu un identitātes meklējumu paralēlēs, pretrunīgos, aizraujošos un traģiskos jauno vērtību laikmeta sieviešu likteņos. “Mansards”, izdevums, 2013

Index  Mega  Yandex

Lida Pakraste. Aivars Kalve. Ēriks Kūlis. Stāsti jaunatnei:

Kalve Aivars Sūri ; Pakraste Lida Milzu kāpa ; Kūlis Eriks Bākas tētis

Krājumā ievietoti jaunatnes literatūras konkursā (1981) apbalvotie un atzītie darbi. Autori parāda mūsdienu lauku un pilsētu vidusskolēnus, vakarskolu audzēkņus, arodskolu absolventus un studentus. Jaunietis praksē, pirmie darba soļi, mīlestība uz tuvu cilvēku, dzimto novadu, atbildība par līdzcilvēku — tāda ir stāstu galvenā tematika.

Index  mega  yandex

Jiri Tūliks. Jūras būšana

Ciema nostāsti: Ievadam ; Jūras būšana ; Aprīļa sivēns ; Dziesmsvētk ; Tās jaukās vasars diens ; Ar juku peic doršam ; Reņģ ir maz, jauk zivtiņ ; Timms Lalaluks, drīvmeistars ;Benjamins pāržogulēcejs stūrmanis  ; Apse ; Draugs Jāgup sveicināts ; Vis ir tik jauk ; Bacīlijs ; Izspūrušais «Hamlets» ; Ciema traģiķis

Igauņu rakstnieka J. Tūlika (dz. 1940. g.) stāstu darbība risinās autora dzimtajā Abrukas salā; tur viņš saticies ar savu darbu varoņiem — zvejniekiem, jūrniekiem, zemniekiem, kuriem patīk asprātīgi pasmieties par sevi un citiem; stāstīdami par savām ikdienas gaitām, viņi ļauj ieskatīties tautas smagajā pagātnē un pauž šodienas dzīves optimismu. Attēlotajos gandrīz neticamos notikumos izpaužas vienkāršo laužu veselīgā pasaules uztvere, sirsnīgais, labsirdīgais humors, kas palīdz pārvarēt likstas un nedienas.

Index  mega  yandex

Teodors Fontāne. Efija Brīsta

izcils un populārs psiholoģisks romāns un vācu 19. gadsimta literatūras šedevrs. 17 gadu vecumā Efiju Brīstu vecāki izdod par sievu pie labi situētā barona fon Inštetena, kas nozīmē sabiedrisko karjeru. Laulības dzīve nenorit gluži saskaņā ar vitālās meitenes vēlmēm: Kesina, kur viņa dzīvo kopā ar dzīvesbiedru, ir pārāk garlaicīga, pārāk cēla un patriarhāla ir vīra izturēšanās pret viņu. Viņa uzsāk kaislīgu mīlas sakaru ar kavalieri un sieviešu pielūgsmes objektu Krampu, kas atklājas pēc sešiem gadiem. Inštetens izsauc laulības pārkāpēju uz divkauju.

Index  mega  yandex

Leonhards Franks. Laupītāju banda. Oksenfurtas vīru kvartets. No trim miljoniem trīs.

Pirmais lielākais Franka autobiogrāfiskais romāns “Laupītāju banda” («Die Räuberbande») iznāca pirmā pasaules kara priekšvakarā un saņēmis Fontāne prēmiju. Paaudžu konflikts, kas ir romāna pamatā, izceļ sabiedrības sociālo slāņu vulgaritāti un amorālismu. Skolotāja tēlā iemiesotais tirāns nogalina visu dzīvo pusaudzī, smagi nomāc brīvas domāšanas izpausmi, audzina paklausīgus izpildītājus bez iniciatīvas. Skola ir sava veida soda instruments, ko valsts izmanto attiecībā uz saviem pilsoņiem. Šīs sadistiskās audzināšanas metodes, kas apveltītas ar neierobežotu varu, ir aprakstītas romānā: tiek rūpīgi atlasīta soda rīkste, klasē meklēts brīvprātīgais, kas ir gatavs turēt savu biedru miesassoda izpildes laikā. Zēni  apvienojas “laupītāju” bandā un romantiski sapņo par lepnajiem indiāņiem, Karla Maja vesternu garā.

Index  mega  yandex

Alberts Ļihanovs. Augstākais sods

Krievu rakstn. Stāsti: Golgāta. ; Maldi. ; Augstākais sods.

Ļihanova varoņi ir nevis notikumu liecinieki, bet gan to dalībnieki. Jaunības maksimālisms, ar kādu viņi cīnās pret jebkuru visniecīgāko neīstumu un melu izpausmi, nepavisam nav naivs, Ļihanova varonis ir gudrs, jo tā tam jābūt, jo nedrīkst būt kompromiss starp labsirdību un mantkārību, starp patiesību un meliem.

Index   Mega  yandex