Pjērs Benuā. Spoku sala. Libānas pils

SpokusalaLibanaspilsPBenuafb2

Romāni: Romānā «Spoku sala» darbība norisinās uz kādas tropiskas Jaunhebridu salas, kur no Sidnejas ierodas daudzsološais zinātnieks Fabrs, lai realizētu savas dzīves mērķi. Taču viņš vēl lāgā nav nokāpis krastā, kad to pārņem līdz šim nepazītas jūtas — bailes …

Romānā «Libānas pils» franču pretizlūkošanas dienesta kapteinis Domevrs ir pārliecināts, ka viņu sagaida spoža karjera un laimīga laulības dzīve. Tā arī būtu noticis, ja vien… ja vien viņš nesatiktu kādas vecas pils burvīgo īpašnieci, kura strādā gan Francijas, gan Anglijas pretizlūkošanas dienestu labā.

indexarhīvs    yandex    mega

Jūlijs Aņņenkovs. Stūrmanītis nosprauž kursu

SturmanitisnosprauzkursuJAnnenkovsfb2

Grāmatā stāstīts par padomju jaunieti, kurš Lielā Tēvijas kara laikā apgūst izlūka meistarību un veic savu karavīra pienākumu, ģērbies gan esesieša, gan vācu flotes virsnieka formas tērpā, darbodamies okupētās Ukrainas teritorijā, Rumānijā un Vācijā, gan uz sauszemes, gan jūrā. Visai grāmatai cauri vijas krievu jaunekļa un vācu meitenes mīlestība, kas saglabāta par spīti gadiem ilgai atšķirtībai un skaudriem pārdzīvojumiem.

indexarhīvs    yandex     mega

Andris Tidriķis. Tālskatī Austrālija

TalskatiAustralijaATidrikisfb2

Latviešu padomju ģeogrāfs Andris Tidriķis pēc brauciena 1971 1975. gadā pa Austrāliju, izstudējis plašu materiālu par tās atklāšanu un apgūšanu, sniedz visai izsmeļošas ziņas un savus iespaidus par tālo kontinentu. Grāmatā stāstīts par spāņiem meklētājiem un holandiešiem atklājējiem, angļu jūrasbraucējiem kopš Dampira un Kuka laikiem lidz pat pēdējiem zemesgājējiem XIX gs. beigas, par aborigēnu, balto katordznieku, zelta meklētāju un līdumnieku likteņiem, par Austrālijas dzīļu bagātībām un unikālo dabu (ar autora fotouzņēmumiem).

indexarhīvs    yandex    mega

Ivans Maiskis. Tuvu un tālu

TuvuuntaluIMaiskisfb2

Kopā ar šī stāsta trim varoņiem lasītāji dosies tālā, bīstamiem piedzīvojumiem pilnā ceļā pa Arābu Austrumu zemēm, pāri visam lielajam Āfrikas kontinentam, Atlantikai un Anglijai. Stāsta pamatā likts īstenībā noticis padomju ļaužu grupas ceļojums no Maskavas uz Stokholmu otrā pasaules kura laikā. Lasītājs iepazīsies ar Mazāzijas un Ēģiptes pilsētām, pirmatnējiem džungļiem un trokšņaino Keiptaunu, ar vientuļu saliņu Atlantikā un milzīgo Londonu

indexarhīvs    yandex    mega

Arkādijs Fīdlers. Ukajali dzelmēs zivis dzied

UkajalidzelmeszivisdziedAFidlersfb2

“Mana zooloģiskā ekspedīcija uz Amazones baseinu 1933. un 1934. gadā. Es turp devos kā aizrautīgs dabas pētnieks, un varenā tropu meža bezgalīgais krāšņums un pasakainā bagātība mani tā apskurbināja un tik dziļi pārsteidza, ka es nekam citam daudz nepievērsu vērību. Cilvēku dzīves apstākļu, to savstarpējo attieksmju vērojums atvirzījās otrajā plānā, bet diemžēl arī dabas aprakstos šajā grāmatā netika iekļauti visi mani novērojumi.” A.Fīdlers

indexarhīvs    yandex    mega

Vils Ļipatovs. Un tas par viņu ir viss

UntasparvinjuirvissVLipatovsfb2

Romāns par septiņdesmito gadu jauniešiem, viņu dzīvi un darbu tālajā Sibīrijā. Darba centrālais tēls ir Žeņa Stoļetovs — mūsdienu jaunietis, kas gājis boja cīņā pret mietpilsonību, pret vieglas, siltas dzīves tīkotājiem. Izmeklētājs Prohorovs, noskaidrojot Žeņas bojāejas cēloņus, iepazīstas ar dažādiem cilvēkiem. Šis psiholoģiskais romāns, parādot cilvēkus asās konfliktsituācijās, atklāj viņu morālās īpašības, nostāju pret raksturīgām mūsdienu parādībām, savstarpējās attiecības.

indexarhīvs    yandex    mega

Arturs Lielais. Uz musonu krastiem

UzmusonukrastiemALielaisfb2

Tematikas un aplūkotā laikmeta ziņā šī grāmata visai cieši piekļaujas darbam «Karavelas iziet okeānā», kas bija veltīts Kristoforam Kolumbam un viņa vēsturiskajiem jūras braucieniem. Arī šoreiz grāmatas temats ir lielie ģeogrāfiskie atklājumi, taču galvenokārt stāstīts par portugāļu jūrasbraucējiem un konkistadoriem — Enriki Jūrasbraucēju, Diogu Kānu, Bartolomeu Diašu, Vasko da Gamu, Kabralu, Almeidu, Albukerki un citiem vairāk vai mazāk pazīstamiem ceļotājiem, jaunu zemju un jūras ceļu atklājējiem, koloniju iekarotājiem un pārvaldītājiem.

indexarhīvs    yandex   mega

Jurijs Senkevičs. Uz Ra pāri Atlantijas okeanam

uzrapariatlantija

Grāmata «Uz «Ra» pāri Atlantijas okeānam» adresēta ļoti plašam lasītāju lokam. Autors Jurijs Senkevičs, kuģa ārsts uz «Ra I» un pēc tam uz «Ra II», grāmatas veidošanā izmantojis braucienos rakstītās dienasgrāmatas. Darbs «Uz «Ra» pāri Atlantijas okeānam» pirmām kārtām ir hronika, kas sīki jo sīki vēstī par ekspedīciju, ko organizēja nenogurdināmais ceļotājs Tūrs Heijerdāls. Ekspedīcijas mērķis bija pierādīt, ka ceļojumi pāri Atlantijas okeānam bijuši iespējami jau senos laikos. Jurijs Senkevičs ne vien dzīvi un valdzinoši apraksta notikumus — viņš spriež par šiem notikumiem, balstoties uz faktiem, izdara vispārinājumus, viņu it sevišķi interesē psiholoģijas problēmas, uzvedības normas un savstarpējās attiecības nelielā internacionālā kolektīvā, kas sarežģītos apstākļos veic kopēju uzdevumu. Jurija Senkeviča novērojumi vērtīgi arī tāpēc, ka, iespējams, drīz vien lidojumos dosies starpplanētu kuģi ar internacionālām komandām. Šajā ziņā «Ra» eksperimenta nozīmi grūti pārvērtēt.

indexarhīvs    yandex     mega

Aleksejs Korobicins. Vaska figūru muzeja noslēpums

VaskafigurumuzejanoslepumsAKorobicinsfb2

“Šajā stāstā es gandrīz vārdu pa vārdam atstāstu to, ko man pavēstīja mans draugs, pazīstams amerikāņu žurnālists. Viņu es nenosaucu to iemeslu dēļ, kas lasītājam kļūs skaidri, kad tas izlasīs šo grāmatu. Ar žurnālistu es iepazinos tūkstoš deviņi simti sešdesmitajā gadā kādā Eiropas valstī, kur viņš, smagi slims, bija sev ieguvis otru dzimteni. Mans amerikāņu draugs lika man apsolīties: ja es, gadījumā, kādreiz gribēšu publicēt to, ko viņš man pastāstīja, tad darīšu to tikai pēc viņa nāves un katrā ziņā parūpēšos, lai dažas personas pasargātu no iespējamām nepatikšanām.” A.Korobicins

indexarhīvs    yandex    mega

Žans Olivjē. Vikingu jūras brauciens

VikingujurasbrauciensZOlivjefb2

Un tā mūsu ēras pirmā gadu tūkstoša beigas bija liecinieces Islandes vikingu brīnišķīgajam atklājumam Atlantijas okeānā. Sākot ar 1000. gadu, šis ceļš uz Rietumiem kļuva par īstu jūras ceļu. ko tagad vienmēr izmantoja Grenlandes stāvsānu kuģi. Pieci simti gadus pirms Kolumba, šī oliciālā atklājēja, vīri no Rietumu un Austrumu apmetnes, no Gardaras spēra kāju uz jauna kontinenta, kam viņi deva Vinelandes vārdu, bet kas vēlāk tika nosaukts par Ameriku … Lai ari cik dīvaini tas šķiet, bet gadsimtiem ilgi pasaule par to nekā nezināja. Šī grāmata nav vēsturisks apraksts, bet romāns, taču notikumu izklāstā mēs esam palikuši uzticīgi vēsturiskajai patiesībai, un tādēļ der Iepazīstināt mūsu lasītājus ar dokumentiem, kas neapstrīdami liecina, ka Amerikas kontinentu ir atklājis Eiriks Rudais un viņa biedri.

indexarhīvs   yandex    mega