Houards Fāsts. Pēdējā robeža

PedejarobezaHFastsfb2

Pēdējā robeža amerikāņu rakstnieks Houards Fāsts (dz. 1914. g.) romānā «Pēdējā robeža» stāsta par kādas indiāņu cilts traģisko likteni. Šaijeni, kas pārvietoti uz tuksnesigu teritoriju, kurā cieš no bada un slimībām, nolēmuši atgriezties savā senču dzimtenē. Lai bēgļus panāktu, tiek mobilizēti armijas spēki, bet indiāņus nespēj pārliecināt ne ieroči, ne sals, ne bads. Cilvēks bez dzimtenes ir tikpat kā miris,— dzīvība nav augstākā vērtība.

indexarhīvs     yandex      mega

Tomass Mains Rīds. Kvarterone jeb piedzīvojumi tālajā Luiziānā

KvarteroneTMainRidsfb2

Romāns «Kvarterone» pieder pie pazīstamā angļu rakstnieka Tomasa Maina Rīda (1818 1883) populārākajiem darbiem. Zināma mērā tas ir romantisks dēku romāns, taču visi neparasti dēkainie un satraucošie notikumi saistās ar morāles problēmām, «jaunās pasaules» cilvēku drosme, nesavtīga mīlestība un draudzība beidzot gūst uzvaru pār vecās vergturu pasaules aizspriedumiem un pāri tās radītiem šķēršļiem tie atrod ceļu uz laimi.

indexarhīvs    yandex     mega

Eduards Kleins. Indiānis

IndianisEKleinsfb2

Divi bālģīmju kontrabandisti slepus ierodas indiāņu apmetnē, atved ugunsieročus un Stipro ūdeni, bet pēc dienas te tiek nogalināta šīs cilts virsaiša Mežonīgā Zirga sieva — slepkavību dzērumā izdarījis kāds jauns indiānis. Tagad virsaitis sauc kopā visus indiāņu karotājus, lai cīnītos pret bālģimjiem. Karš! Araukāņi allaž aizstāvējuši vienīgi to, kas viņiem pieder; un vienmēr tas izraisījis vienas un tās pašas sekas — karu, kas ildzis jau vairāk nekā trīs simtus gadu, karu, kurā viņi zaudējuši novadu pēc novada .

indexarhīvs    yandex    mega

Henrijs Vordsvorts Longfello. Dziesma par Haijavatu

DziesmaparHaijavatuLongfellofb2

Vākdams materiālus savam eposam, Longfello pētīja indiāņu folkloru, taču galvenokārt zināšanas smēlās no tai laikā pazīstamā amerikāņu indianologa Skūlkrafta daudzajiem rakstiem un grāmatām. Lai gan Skūlkrafta pētījumus jau toreiz daļa speciālistu uzskatīja par vairāk nekā apšaubāmiem, Longfello tiem uzticējās, nosaukdams šos sacerējumus par ļoti vērtīgiem. Uzticību laikam gan radīja vienkāršotā indiāņu un balto iekarotāju attiecību nostādne, kas bija pilnīgi pieņemama Longfello humānismam un atbilda tām utopiskajām kategorijām, kādas sarežģītajā sabiedriski politiskajā situācijā vēlējās redzēt un realizēt dzejnieks.

indexarhīvs     yandex    mega

Tomass Mains Rīds. Baltais virsaitis

BaltaisvirsaitisTMainRidsfb2

Ziemeļmeksikas leģenda. Pazīstamā angļu rakstnieka Tomasa Maina Rīda (1818—1883) romāna «Baltais virsaitis» darbība risinās Jaunmeksikā laikā, kad tur sākās spāņu varas noriets. Romāna sižeta pamatā Ir leģenda par kādreizējo Sanildelonsas pilsētu, kas tika iznīcināta indiāņu un citu Meksikā dzīvojošo tautu cīņās pret spāņu konkistadoriem. Cīņu epizodes, varoņu pārdzīvojumi un visa šī apvidus dzīve attēloti romantiskā pacēlumā.

indexarhīvs     yandex     mega

Zena Greijs. Rietumu likums. Arizonas lauva

rietumulikumsarizonaslauvazgrejsfb2

Abos romānos atspoguļoti tie laiki, kad Amerikas rietumus vēl dēvēja par «mežonīgajiem rietumiem», kur visās cilvēku savstarpējās attieksmēs valdīja dažkārt nežēlīgi un netaisnīgi likumi. Galveno varoņu piedzīvojumi ir līdzīgi abos romānos. Te ir cīņas – taisnības, mīlestības un goda dēļ. Sevišķi izceļas romāna «Arizonas Lauva» galvenais varonis Ričs Emss, kas sākumā ir vienkāršs kovbojs, bet, nelaimīgu apstākļu spiests, atstājis savu dzimteni un gadu gaitā kļuvis par tā saukto Arizonas Lauvu, kas visos cīniņos neaizmirst sirdsapziņu un taisnīgumu. Tādēļ viņu bīstas un ciena. Beidzot pēc daudziem grūtiem gadiem liktenis arī viņu atalgo ar laimīgām dienām.

indexarhīvs    yandex     mega