Literatūras hrestomātija 6. klasei 1985

Mācību grāmata. Latviešu tautas dziesmas ; Latviešu tautas pasakas ; No latviešu literatūras vēstures ; Ziņas par Jaunās strāvas darbību un jaunstrāvnieku centieniem  ; K Skalbe ; Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties ; E Veidenbaums ; Mosties, mosties reiz, svabadais gars ; Kā gulbji balti padebeši iet ; R Blaumanis ; Nāves ēnā ; Aspazija  ; Dzimtene ; Ziedoņa rīts ; J Akuraters ; Kalpa zēna vasara ; Ar kaujas saucieniem uz lūpām ; Rainis ; Zelta zirgs ; Lauztās priedes ; E Birznieks-Upītis ; Druviņi ; Džamaledins un ērglis ; V Plūdonis ; Tīreļa noslēpums ; K Paustovskls ; Groziņš ar egļu čiekuriem  Zaglīgais runcis ; A Elksne  ; Dziesma dzimtenei  Skaties uz gaismas pusi ; A Lindgrēna ; Mēs Sālsvārnas salas vasarnieki

Indexfb2 indexpdf   Mega  yandex

Andrejs Breds. Latvijas PSR ģeogrāfija 7 un 8 klasei (1963)

Baltijas republikas, to skaitā Padomju Latvija, nostājās uz sociālisma celtniecības ceļa vēlāk par citām brālīgajām republikām — 1940. gadā. īsā laikā republika guva milzu panākumus visu saimniecības un kultūras dzīves nozaru attīstībā. No lauksaimniecības zemes, kāda tā bija buržuāziskās Latvijas laikā, tā kļuva par sociālistisku republiku ar attīstītu rūpniecību un mehanizētu liela mēroga lauksaimniecību, ar augstu progresīvās zinātnes un sociālistiskās kultūras līmeni. Šos panākumus nodrošināja padomju zemes visu tautu, it sevišķi krievu tautas nesavtīgā palīdzība. Latvijas valsts izdevniecība Rīgā 1963

Index  Mega  yandex indexpdf megapdf  yandexpdf

 Andrejs Breds. Latvijas PSR ģeogrāfija. Mācību līdzeklis 7. Un 8. klasei (1983)

«Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika ir suverēna padomju sociālistiska valsts» (Latvijas PSR Konstitūcija, 68. pants). Padomju varas atjaunošana Latvijā un tās iestāšanās Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā (1940. g.) radīja labvēlīgus apstākļus tautas saimniecības attīstībai, iedzīvotāju materiāla un kultūras dzīves līmeņa paaugstināšanai. Padomju Latvija par sasniegumiem sociālisma un komunisma celtniecībā apbalvota ar Ļeņina ordeni (1965. g.), Tautu Draudzības ordeni (1972. g.) un Oktobra Revolūcijas ordeni (1980. g.).

Ikviena padomju republika var tālāk plaukt un nostiprināties tikai PSRS brālīgo sociālistisko nāciju lielajā saimē. (No PSKP Programmas)

 Otrais, labotais izdevums. Rīga «Zvaigzne» 1983

Index  Mega  yandex  indexpdf megapdf  yandexpdf

Pjotrs Sčastņevs un Pāvels Terehovs. Pasaules daļu un svarīgāko valstu ģeogrāfija 6. un 7. klasei (1962)

Piektās klases fiziskās ģeogrāfijas pamatkurss dod vispārīgu priekšstatu par zemeslodi, tās virsmu un tur notiekošajām dabas parādībām. Sestajā klasē un septītās klases pirmajā pusgadā jāmācās pasaules dalu un svarīgāko valstu ģeogrāfija, kas iepazīstina ar katras pasaules daļas daudzveidīgo dabu, ar ceļotājiem un pētniekiem, kas padarījuši ģeogrāfijas zinātni bagātāku ar jaunām zināšanām par agrāk nepazīstamām zemēm, par to, kā dzīvo un ko dara cilvēki dažādās zemeslodes vietās, un kādas valstis atrodas uz tās. Latvijas Valsts Izdevniecība Rīgā 1962

Index  Mega  yandex indexpdf megapdf  yandexpdf

Veronika Kanāle, Marģeris Stepermanis. Latvijas PSR vēsture 7.-11. klasei. Mācību līdzeklis skolām (1973)

Trešais un arī visprecīzākais un vislabāk noformētais 1973 gada izdevums (salīdzinot ar 1990 gada izdevumu)

Vēstures zinātņu doktora profesora M. Stepermaņa un vēstures zinātņu kandidātes docentes V. Kanāles sarakstītais mācību līdzeklis «Latvijas vēsture» domāts 7.—11. klašu audzēkņiem. Grāmatā netiek atkārtoti PSRS vēsturē aplūkotie vispārējie jautājumi, jo katru Latvijas vēotures tematu mācās saistībā ar attiecīgo PSRS vēstures vielu.

«Latvijas vēstures» grāmatā ietvertā viela pārsniedz skolu vēstures programmā paredzēto apjomu, tādēļ paveras plašas iespējas patstāvīgam darbam ar mācību grāmatu.

Šajā grāmatā ievietotie Latvijas vēstures apraksti un izskaidrojumi, protams, neaptver visu Latvijas vēsturi. Tādēļ pilnīgāku un tēlaināku priekšstatu par Latvijas vēsturi būs iespējams gūt, izlasot grāmatas beigās pievienotajā ieteicamās papildliteratūras sarakstā minētās grāmatas.

Apstiprinājusi Latvijas PSR Izglītības ministrija izdevniecība «Zvaigzne» Rīgā 1973

Index  Mega  yandex indexpdf megapdf  yandexpdf

Indulis Ķēniņš. Latvijas vēsture. Mācību grāmata. 8. un 9. klasei. 1990 gada izdevums

  • Par dzimteni nevaru pastāstīt,
  • Tev pašam tā jāizjūt!
  • Ieklausies vēju šalkās,
  • Ieklausies viļņu, čalās,
  • Ieklausies cīruļa dziesmā,
  • — Tā mūžam skan Dzimtene tava.
  • Kas nezin pagātnes, nezin nākotnes …
  • Apstiprinājusi Latvijas PSR Tautas izglītības ministrija
  • Rīga «Zvaigzne» 1990

Index  Mega  yandex indexpdf megapdf  yandexpdf

PSRS vēsture

Lukians Buščiks. PSRS vēsture. 1 daļa. Mācību grāmata 8. klasei.

Interesantā, raitā, viegli uztveramā valodā aprakstīti un ilustrēti atsevišķi, galvenie Krievijas vēstures posmi no pirmatnējās kopienas laikiem līdz mūsu ēras 17. gs

Mācību grāmata 8. klasei. Akad. A. Pankratovas redakcijā. Apstiprinājusi Latvijas PSR Izglītības ministrija

Latvijas Valsts Izdevniecība Rīgā 1957

Index  Mega  yandex  indpdf  megapdf  yandpdf

Ivans Fedosovs. PSRS vēsture 9. klasei

Visai aizraujoša, skaisti ilustrēta un viegli uztverama mācību grāmata par Krievijas vēstures atsevišķiem posmiem laikā no XVIII līdz XX gadsimtam. Apstiprinājusi PSRS Izglītības ministrija. Ceturtais izdevums. 1990

Indexfb2  indexpdf   Mega   (PDF)  yandex

Padomju Savienības Komunistiskās Partijas vēsture

Mācību grāmatu sagatavojis autoru kolektīvs šādā sastāvā: B. N. Ponomarjovs, PSRS Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis (vadītājs); V. M. Ilvostovs, PSRS Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis; A. P. Kučkins, vēstures zinātņu doktors; I.I. Mincs, akadēmiķis; L. A. Sļepovs, ekonomisko zinātņu kandidāts; A. Soboļevs, filozofisko zinātņu kandidāts; N. Satagins, vēstures zinātņu doktors; A. A. Timofejevskis, vēstures zinātņu kandidāts; M. Volkovs, profesors; M. S. Voļins, vēstures zinātņu kandidāts; V. S. Zaicevs, vēstures zinātņu kandidāts.

 Latvijas Valsts Izdevniecība Rīga 1959

Padomju Savienības Komunistiskā partija, ko nodibinājis un izaudzinājis dižais Ļeņins, nostaigājusi tādu vēsturisku ceļu, kuram līdzīga nezina neviena cita politiska partija pasaulē. Tas ir vairāk nekā pusgadsimtu ilgs strādnieku šķiras varonīgas cīņas, grūtu pārbaudījumu un pasaulvēsturisku uzvaru, sociālisma uzvaru ceļš.

Zlibrary yandex mega

Sobieslavs Zasada. Drošs ātrums

Vadīt automašīnu ir milzīga atbildība. Automobiļa vadīšanas tiesības ir bīstamākas nekā ieroča turēšanas atļauja. Privātu ieroci lieto reti, un vēl retāk – pret cilvēkiem. Automobili toties izmanto katru dienu, un, nemākulīgi vadīts, tas kļūst par draudu pašam īpašniekam un visiem pārējiem. Avots 1992!!! pdf     Index  mega

Jānis Baltvilks. Zeme – maizes devējiņa

«gribu visu zināt». Maizīte. Maize vajadzīga mums visiem — gan tiem, kas paši kopj zemi, gan tiem, kas ceļ mājas un tiltus, izgatavo mašīnas, šuj apģērbus, audzina bērnus, raksta grāmatas, brauc jūrā, ārstē slimos.

Mēs, protams, nedzīvojam tāpēc, lai ēstu. Un tomēr, lai mēs varētu dzīvot un veikt katrs savu darbu, mums visiem ir jāpaēd. Bez pārtikas neiztikt.

Index  yandex pdf  mega

Augusts Melnalksnis. Zelta mājas grāmata

Derīgi padomi katram un visiem. Grāmatā apkopoti ikvienam noderīgi praktiski padomi veselības saglabāšanā, dažādu ārstniecības augu izmantošanā, slimnieku kopšanā un slimnieka uztura pagatavošanā. Tāpat doti padomi mājturībā. lauksaimniecības darbu sadalījumā gada ritējumā, dārzu un tinumi kaitekļu apkarošanā un citi. Tā ir katras freilenes; katras lauku sētas rokasgrāmata.

Indexfb2+pdf  yandexfb2+pdf  megafb2+pdf