Galda klāšana

Autore E. Ērgle

Mācību līdzeklis zemkopības ministrijas izglītības iestāžu audzēkņiem.  Mācību līdzeklis paredzēts Zemkopības ministrijas izglītības iestāžu to specialitāšu audzēkņiem, kuru mācību plānos ietverti mācību priekšmeti, kas paredz apgūt tematus par ēdienu gatavošanu un pasniegšanu, kā arī viesu apkalpošanu pie galda. Ozolnieki 1999

https://yadi.sk/i/hi376EB03RRYxb

https://yadi.sk/i/FldnVgq23LkcyC

download

Kā man izveidot savu saimniecību

111 mazi darbiņi zemnieku bērniem un mazpulcēniem. PDF. Materiālu sagatavoja K. Zariņa. Mākslinieciskais noformējums  E. Zikmane. Materiāls sagatavots un pavairots Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrā

https://yadi.sk/i/uCYhyRY93RRZ3N

https://yadi.sk/i/TN4-DnQE3LkbtY

Augkopība Latvijā

Mācību līdzeklis. Pdf fails

https://yadi.sk/i/twzInWxY3RRZ54

https://yadi.sk/i/LOEZHClr3LkdZ3

download

Jānis Ozoliņš. Automobiļu un traktoru elektroiekārtas II daļa

Mācību palīglīdzeklis.

Mācību palīglīdzeklis paredzēts Zemkopības ministrijas pārziņā esošo izglītības iestāžu audzēkņiem. Ozolnieki 2003. Pdf.

https://yadi.sk/i/NejIYOQ-3RRZNb

https://yadi.sk/i/KxTNIbVJ3Lkdzf

Auto elektroiekārtas.

Mācību palīglīdzeklis paredzēts Zemkopības ministrijas pārziņāesošo izglītības iestāžu audzēkņiem.

https://yadi.sk/i/CXTT0VAB3RRZQ7

https://yadi.sk/i/TooR1pKY3LkdyB

download

Andris Zvejnieks. Sociālās attīstības modeļi

Lekciju konspekts „Sociālās attīstības modeļi” ir autora viedoklis par programmā ietverto tēmu teorētiskajām nostādnēm, paredzot, ka aktuālie un situatīvie jautājumi tiks apskatīti auditorijas lekcijās un risināti praktiskajās nodarbībās. Jāuzsver, ka šajā lekciju konspektā atspoguļoti atšķirīgi, pat pretrunīgi uzskati par vieniem un tiem pašiem jautājumiem. Autors cer, ka tas stimulēs studentus veidot savu ieskatu par sabiedrībā un pasaulē notiekošajiem procesiem un rosinās līdzdarboties sociālās dzīves pilnveidošanā.

Doc: https://yadi.sk/i/F6OJnwPk3RSEM5

https://yadi.sk/i/9rCdCnhcwrWtH

Fb2: https://yadi.sk/i/x2MCJH9x3RSEL5

https://yadi.sk/i/AhiNZtzswrWqg

Konstantīns Ušinskis. Pedagoģisko rakstu izlase

k-usinskis

Izlasē ievietoti ievērojamā krievu pedagoga K. Ušinska svarīgākie darbi par audzināšanas un mācīšanas jautājumiem. Tajos aplūkotas pamat izglītības, satura un metodikas problēmas, audzināšanas teorijas jautājumi, skolotajā personības loma mācīšanas darbā. Izlase domāta skolotājiem, tautas izglītības darbiniekiem, pedagoģisko mācību iestāžu studentiem.

Fb2:https://yadi.sk/i/i7tgAxHC3RSEmx

https://yadi.sk/i/RQ9-NahQwrGwb

Pdf:https://yadi.sk/i/d4ecwpI53RSEoe

https://yadi.sk/i/P9Ki7WPAwrH4m