Džeimss D. Votsons. Dubultspirāle

Subjektīvs atskats uz DNS struktūras atklāšanu.

Grāmatas autors ir izcilais amerikāņu zinātnieks Dž. D. Votsons. Katrs, kas sekojis bioloģijas pēdējiem sasniegumiem, droši vien būs dzirdējis viņa vārdu līdzās angļu Frānsisa Krika un Morisa Vilkinsa vārdiem. Sie trīs zinātnieki, kuri 1962. gada saņēma Nobela prēmiju, veikuši vienu no lielākajiem atklājumiem bioloģijā 20. gadsimta — noskaidrojuši, ka uzbūvēta DNS, organisma ģenētiskais materiāls, kas glabā iedzimtības informāciju.

«Dubultspirale» ir autobiogrāfisks stāsts par to, kā Votsons un viņa līdzautori nonāca pie šā atklājuma. Izklāsta nepiespiestā maniere, spilgtie darbojošos personu raksturojumi un tēlainā valoda ieinteresēs populārzinātniskās literatūras draugus.

Džeimss D. Votsons dzimis 1928. gadā. Mācijās Čikāgas valsts skolās un 1943. gadā iestājās Čikāgas universitātē. Pēc tās absolvēšanas nodarbojās ar ģenētiku Indiānas universitātē un 1950. gadā ieguva doktora grādu. Pēc tam Votsons aizbrauca uz Eiropu, pavadīja vienu gadu Kopenhāgenā un divus — Kembridžas universitātes Kavendiša laboratorijā. Te viņš satikās ar Frānsisu Kriku, un abu sadarbība 1953. gadā vainagojās ar hipotēzi par DNS struktūru. Nostrādājis divus gadus Kalifornijas Tehniskajā institūtā, viņš kļuva par pasniedzēju Ilarvarda universitātē, kur pašlaik ir bioķīmijas un molekulārās bioloģijas profesors. Pirms «Dubultspirales» viņš sarakstījis mācību grāmatu koledžas studentiem «Gēna molekulāra bioloģija», kas izdota 19G5. gadā. Votsona pētnieciskās intereses tagad pievērstas olbaltumvielu sintēzei.

Index  Yandex  Mega

Pasaules vēsture 2. Viduslaiki (300. – 1700,g.)

Mervins Perijs Alans Soils Daniels Deiviss Dženeta Herisa Teodors fon Laue

Eksperimentāla mācību grāmata

Vēsturē ir uzkrāta cilvēku darbības pieredze. Katrs vēsturisks notikums risinās tikai vienu reizi, taču vairākiem vēsturiskiem notikumiem ir daudz kopīga, piemēram, pēc vienām un tām pašām likumsakarībām veidojas valstu pārvaldes. Līdzīgiem likumiem pakļaujas dažādu laikmetu saimniecības. Ieskatoties vēsturē, mēs varam noskaidrot, kas notiek tad, ja, piemēram, valsts stingri nosaka, kādus uzskatus drīkst paust tās pilsoņi, vada valsts saimniecisko dzīvi, vai arī – kas notiek tad, ja valsts atstāj saimniecisko dzīvi dažādu uzņēmēju rokās, bet cilvēkiem – brīvas tiesības paust jebkurus uzskatus. Šāds ieskats mums dod iespējas novērtēt to, kā būtu labāk rīkoties nākotnē. Tas ir ļoti svarīgi tad, kad tev ir jādodas vēlēt un no deputātiem ar daudzveidīgiem uzskatiem jāizvēlas tie, kas, pēc tavām domām, vislabāk apmierinās valsts un tavas vajadzības.

Zlibrary pdf fb2  Yandex  mega

Anatolijs Stankovs, Cilvēka anatomija

PSRS Veselības aizsardzības ministrijas Kadru un mācību iestāžu pārvalde Ieteikusi medicīnas skolām

Latvijas Valsts Izdevniecība Riga 2961

Cilvēka anatomija1 ir zinātne, kas pēti ķermeņa formu un uzbūvi saistībā ar tā funkciju, kā arī ķermeņa attīstības likumsakarības. Tā sniedz daudzas sistemātiski sagrupētas ziņas par cilvēka stāvokli dabā, par vietu, kādu cilvēks ieņem dzīvnieku valsts sislēmā; pielietojot materiālistiskās dialektikas likumus, tā dod iespēju spriest par to organisko saišu raksturu, kuras vieno cilvēku ar citām dzīvām būtnēm, un dod šīs zinātnes pētniekiem visvērtīgāko un pārliecinošāko materiālu cilvēka izcel’šanās problēmas atrisināšanai. Atklājot cilvēka ķermeņa struktūras savdabību, anatomija izskaidro, kāda nozīme ir tai specifiskajai pielāgotībai sabiedriskajam darbam, kura raksturo cilvēku.

Zlibrary   yandex   mega

M. Dobroklonskis, Cittautu mākslas vēsture Pirmais sējums

«Cittautu mākslas vēsture» ir mācību grāmata mākslas augstskolām. Tā ir sakārtota atbilstoši apstiprinātajām lekciju programmām. Tajā pašā laikā šī grāmata noderēs arī plašam padomju lasītāju lokam, kas interesējas par mākslas vēsturi. PSRS Mākslas akadēmijas Zinātniski metodiskā padome ieteic šo grāmata kā mācību līdzekli mākslas augstskolu studentiem

PSRS Mākslas Akadēmija. Repina glezniecības, tēlniecības un arhitektūras institūts

Izdevniecība «Liesma» Rīga  1965

Zlibrary   yandex   mega

Ilgvars Misāns, Velta Pāvulāne, Armands Vijups, Pasaules vēstures hrestomātija-1 vidusskolām

Hrestomātija pirmo reizi latviešu valoda piedāvā iespēju vienkopus iepazīties ar daudzveidīgiem no dažādām valodām tulkotiem vēstures avotiem, sākot ar aizvēsturi un beidzot ar 13. gadsimtu.

Lasot un salīdzinot, pētot un vērtējot hrestomātijā ievietotos vēstures avotus, kā arī fragmentus no vēsturnieku darbiem, ikviens varēs tieši no pirmavotiem iepazīt pagātnes notikumus, veidot savu izpratni par tiem, iejusties pētnieka lomā un, kas zina, pat izdarīt gluži negaidītus atklājumus.

Hrestomātiju var izmantot kopā ar mācību grāmatas “Pasaules vēsture vidusskolai” pirmo sējumu vai arī neatkarīgi no tā. Zlibrary  yandex  mega

Natālija Kotjurgina. Viss par zeķēm

Grāmatā ievietoti adījumu apraksti rakstu tehniskie zīmējumi un krāsu fotogrāfijas. Ar to palīdzību jūs iemācīsieties vienkāršus un sarežģītus rakstus; aprēķināt vadziņu skaitu iecerētajam adījumam izvēlētajā rakstā; adīt cepurītes, čības, īsās un pusgarās zeķes, getras.  PDF fails.

indexarhīvs / yandex / mega / 4shared