Gustavs Lukstiņš. Teiksmainā senatne

TeiksmainasenatneHerodotsfb2

Senie austrumi Herodota skatījumā. Izlase. Šī izlase domāta jaunatnei. Tās nolūks iepazīstināt jauniešus ar vienu no ievērojamākiem sengrieķu rakstniekiem. Senās teikas, kuras stāsta Homērs un citi dzejnieki, Herodotam ir vēsturiska patiesība. Lai padarītu materiālu vieglāk pārskatāmu, tas sadalīts stāstījumos, kuriem doti atbilstoši virsraksti. Kā sadalījums, tā virsraksti nav paša Herodola. Kur tas ir vajadzīgs, stāstījumam dots īss ievadījums. Vajadzīgos paskaidrojumus var atrast grāmatas beigās ievietotajā alfabētiskajā rādītājā. Cerams, ka Herodota izklāsta meistarība, vielas dažādība un nozīmība saistīs lasītājus, radīs tiem interesi gan par seno vēsturi, gan par vēsturi vispār.

indexarhīvs / yandex / mega

Aleksandra Davida Njela. Tibetas mistiķi un magi

TibetasmistikiunmagiADavidaNjelafb2

objektīvs stāstījums par dažādu budistu — lamaistu sektu un Bona samaņu mācību sekotāju reliģiskajiem un mistiskajiem rituāliem, kā arī psihiski ezotēriskajiem treniņiem. Kopumā Austrumos viņa pavada četrdesmit savas dzīves gadus, gadus, kas bijuši vispiesātinātākie un laimīgākie viņas mūžā. Viņas desmit grāmatas ir bagātīgs materiāls ne tikai par dažādiem vēstures un reliģijas aspektiem, bet arī par mistērijām, psiholoģiju un seno buršanas mākslu. “Es centos sistematizēt dažas visspilgtāk izteiktās tibetiešu okultistu un mistiķu teorijas, viņu garīgo treniņu metodes. Katru reizi, kad šai sakarā manu atmiņu bagātīgajā krātuvē atradās kāds fakts, es savā stāstījumā ierādīju tam atbilstošu vietu. Tādēļ nevar būt ne runas par to, ka tā ir ceļojuma dienasgrāmata: tās forma nekādi neatbilst manas grāmatas tēmai.”

indexarhīvs / yandex / mega

Vintens Spaksis. Tiksla tautas teikma

Tiksla tautas teikma(Vintens Spaksis)

Grāmata par Baltijas tautu valodu un kultūras saknēm un saistību ar citām valodām un tautām. Arī par dzīvības izcelšanos, rasēm, ģeogrāfiju, vārdu nozīmi un tulkošanu, reliģiju un daudzām citām zinātnes nozarēm.  Autors, neapšaubāmi, ļoti erudīts zinātnieks, rakstot tekstu, lietojis daudzus arhaismus, arī valoda un izteiksmes veids visai arhaiski, neparasti, tekstā daudz svešvārdu, mūsdienu latviešu valodai neraksturīgu vārdu un izteicienu, (gauduļi, kuksti, burtums, ļaukums, dzīvoņa, vieloņa, gauburaine, saluras, riedas un bezgala daudzi citi. Piem: “dvīņu vija jeb virve: de-oxyribo-nucleic acid jeb DNA” – šeit domāta dezoksiribonukleīnskābe(DNS)). Šis varētu būt interesants izpētes avots valodniekiem un vēsturniekiem. Grāmatā izteiktas interesantas domas un spriedumi, tikai, to lasot, jāpierod pie autora izteiksmes veida. Ļoti daudz tabulu, ievietotas dažādas kartes, tādēļ, pēc atpazīšanas, saglabāts kā pdf formāts. Neskatoties uz dīvaino izteiksmes veidu un stilu, grāmata uzrakstīta samērā nesenā pagātnē un izdota 1992 gadā, kā pats autors raksta: “Šis  pētījums  ir  veltīts  litu  jeb  baltu  sarkani balt sarkanā  karoga  jeb  vēloga  700  gadu  atcerei 18. novembrī  1979.  gadā”

Pdf: indexarhīvs / yandex / mega

Bruss Liptons. Ticības Bioloģija – šūnu pasaules noslēpumi

TicibasbiologijaBLiptonsfb2

Gadu desmitiem tika pieņemts, ka cilvēka smadzenes un DNS ietekmē itin visu, kas saistīts ar personību. Brūsa Liptona sensacionālais darbs sacēla īstu vētru zinātnieku aprindās: tas pierādīja, ka ārējā vide spēj ietekmēt cilvēka šūnu rīcību un fizioloģiju, ieslēdzot un izslēdzot gēnus. Viņa pētījumi kļuva par pamatu vienai no mūsdienu svarīgākajām pētniecības jomām, proti, epiģenētikas zinātnei. Grāmatā “Ticības bioloģija” aprakstīti molekulārie ceļi, kas savieno prātu ar ķermeni, ļaujot mūsu domām un uzskatiem ietekmēt ķermeņa funkcijas un procesus. Šis izdevums sniedz atbildes uz daudziem jautājumiem ne vien par dzīvības rašanos, bet arī tās fizioloģiskajiem procesiem un vietu mūsdienu pasaulē. 2011

indexarhīvs / yandex / mega

Владимир Истархов. Удар Русских Богов

UdarRusskihBogovIstarhovfb2

Книга вскрывает суть всех главных религий. Вскрыты механизмы управления сознанием и поведением людей. Книга написана с позиции язычества – исконной многотысячелетней религии русских и арийских народов. Дана реальная картина мировой истории.

indexarhīvs / yandex / mega

Genādijs Altovs. Un tad atnāca izgudrotājs

UntadatnaacaizgudrotajsGAltovsfb2

Sērija « Atklāsme» ir īpaši izveidola grāmatu sērija vidēja skolas vecuma berniem. Tajā iekļautas saistoši uzrakstītas populārzinātniskās gramatas. kas jauno lasītāju prasmīgi ieved noslēpumainajā zinātnes un tehnikas pasaulē, izskaidro daba un sabiedrība notiekošas paradības. ineklē to cēloņus, atklāj likumsakarības. Pateicoties tematikas daudzpusībai un izklāsta vienkāršībai, šis sērijas grāmatas izraisīs arī citu lasītāju interesi.

indexarhīvs / yandex / mega

pdf   indexarhīvs / yandex / mega

Pēteris Donovs (Beinsa Duno). Veselības avoti

VeselibasavotiPDonavsfb2

veselība, slimību cēloņi, ārstēšana, dzīvesveids. Pētera Donova lekcijas (sējumi). Garīgās pasaules likumus Skolotājs pasniedza, izmantojot zinātni, garīgu mūziku un īpašu muzikālu vingrinājumu sistēmu, ko nosauca par paneuritmiju. Kalnu nometnēs un lejā — pilsētās un laukos — viņš lasīja lekcijas, kurās no Dievišķa, garīga, viedokļa apgaismoja visas cilvēka dzīves sfēras, rādīja ceļus un metodes, kā cilvēkam īstenot Dieva gribu, harmoniju ar saprātīgo Dabu, tuvākajiem un sevi pašu. Parasti lekcija sākās ar kādu Bībeles pantu un tālāk pati attīstījās kā avota plūsma izvēlētajā tēmas gultnē. Daži skolnieki tās stenografēja. Viņš pats teica: «Tas, kas tiek dots lekcijās, nav tikai vārdi. Tajās apslēpts tas, ko nevar iedot ar vārdiem. Tās var uztvert, tikai pārdzīvojot saturu. Evaņģēlija lasīšanai, sarunām un lekcijām jātop izprastām un īstenotām. Par katru lietu, kuru lasi, ir jādomā un tā jāīsteno. Dažas lekcijas ir tīri ķirurģiskas. Tās tīra ievainojumus. Es orientējos uz dzīviem klausītājiem, kas ir manā priekšā. Lekcijās ir tāda pati daudzveidība, kāda ir dabā, un šajā daudzveidībā ir iekšēja likumsakarība. Kā ir dabā, tā ir arī lekcijās. Esmu nācis no pasaules, kur jūs neesat bijuši un kuru neesat redzējuši. Es tulkoju Dabu, pašu oriģinālu.

indexarhīvs / yandex / mega

Ērihs fon Dēnikens. Vēstījumi un zīmes no visuma

VestijumiunzimesnovisumaEfonDenikensfb2

Ērihs fon Dēnikens – astoņpadsmit grāmatu un slaveno filmu “Atmiņas par nākotni”, “Dievu vēstījums” u.c. autors – jau desmitiem gadu pēta aizvēsturiskus un arheoloģiskus faktus. Šī ir pirmā Ēriha fon Dēnikena grāmata latviešu valodā. Tajā apkopoti seši viņa nozīmīgākie darbi, kas liecina, ka ļoti daudzus aizvēsturiskos faktus var izskaidrot ar ārpuszemes astronautu ierašanos uz Zemes pirms tūkstošiem gadu, Vai kosmosā sastopamas cilvēkam līdzīgas būtnes? Augšana bez skābekļa? Dzīvība attīstās visur. Fantastisks ceļojums kosmosā. Dievu vizīte. Pēdas akmenī. 11 000 gadu vecas Zemes kartes. Mīklainais Naskas līdzenums. Zīmes dieviem. Pisko svečturis. Neizprotamā Tiavanaka. Dievu bāzes nometne. Šumeru valdnieki un neiespējamie valdīšanas gadi. Ārprātīgais mistrojums. Iznīcinošās frāzes. Visuma varenie. Un Bībelei ir taisnība. Pilsēta tiek iznīcināta. Dzīvībai bīstamais Derības šķirsts. Noass nebija Zemes cilvēks. Dāvanas debešķīgajiem. Gilgamešs un Enkidu. Cilvēces senākais mīts par lidojumu. Kā ir patiesībā? Debesu rati pār Indiju. Ūdeņraža bumbas eksplozija senatnē. NLO senajā zemē pie Nīlas. Par faraonu nemirstību. Visur sastopamie ugunsrati. Laika kapsula nākotnei.Deju laukums milžiem. Piramīdas un sagadīšanās. Vai Heopss melojis? Dievu apciemojums pirms vienpadsmit gadu tūkstošiem. Mūmiju atdzimšana.Kontakti ar kosmosu. Mīklas atrisinās. Tautu staigāšana dievu dēj. Palenkes fantastiskā kapa plāksne. Tikai aklie neko neredz. Čūskas pie debess juma. Tūkstošiem gadu veca rēķināmā mašīna. Vērtīgās neiespējamības.Vai eksistē atmiņas molekulas? Pravieši ēd grāmatas. Vissenākās atmiņas no kosmosa. Sapņi no pagātnes. Idejas nobriest.Cilvēkdzīvnieki? Grēka izskaidrojums. Kad dievi atnesa ģenētisko kodu. Galvenais liecinieks Mozus. Karantīna izredzētajiem. Vai Dievs var kļūdīties? Dievišķais un pasaulīgais. Dūriens lapseņu midzenī.Kari Visumā. Intelekts nāca no kosmosa. Patvēruma planēta Zeme. Dzīvība visapkārt. Universālais cilvēks. Dogonu cilts zināšanas. Vēstījums no Sīriusa sistēmas. Pierādījumi ir acīmredzami. Pie lietas būtības. Valodas līkloči. Ērglis ir nolaidies. Ugunsspļāvēji dievi. Radīšanas mīts no Japānas. Laika nobīde senos tekstos. Dogu figūras. Profesori pret Dēnikenu. Lodveida kosmiskie kuģi. Aculiecinieki stāsta. Elijas brauciens debesīs. Zinātniski iesaiņotās blēņas.1000 dievu zemē. Uz Zemes nekā jauna. Dievi bija ķermeniski. Kalendārs mūžībai. Vēsture atkārtojas. Mīklainā eksplozija Sibīrijā. Vimānas virs Indijas. Gudrais pērtiķis lidojošajā kastē. Pagātnes briesmīgie ieroči. Debesu iedzīvotāji un viņu braucamrīki. Par mākslīgo apaugļošanu pirms gadu tūkstošiem. Pravieša Enoha slepenā grāmata. Grāmatas rašanās. 200 debesu sargu nolaišanās. Pravietis Enohs kosmiskajā kuģī. Arī Ezra runāja ar ārpuszemes būtnēm. Abraāms orbītā ap Zemi. Jeremija un Abimelehs — sevišķs ceļojums laikā. Nezinošs dievs? Kas bija Bībeles manna? Tehniskas instrukcijas senebreju slepenajā rakstā. Deus cst maehina. Lieta ar diviem galvaskausiem. Mannas mašīna. Pazemes pilsētas. Raķešu starta estakāde pirmatnējā mežā. Akmeņu bibliotēka. Kajapu indiāņu mantojums. Eņģeļa Moronija vēstījums. Grāmata ar metāla folijas lappusēm. Brīnumainais zelta plāksnīšu stāsts. Lamcha rullis. Šalema kļūst par Jeruzalemi. Šķērsām pāri okeānam uz Ameriku. Brauciens pāri Andiem. Čavinā de Vantarā. No kurienes plāni un celtniecības tehnika? Templis, kas radies no nekā. Ķerubi un skaitlis “septiņi”. Neizprotamā Raimondi stēla. Svētceļojumu vieta — bet kam tā domāta? Zālamana templis Dienvidamerikā. Pa pēdām. Dievišķais kompass. Ziņojumi nākotnei.Ecekiēls neredzēja vīzijas. NASA un Bībeles teksti. Bumba ar laika degli. Ecekļēla lidojums uz augstiem kalniem. Celtne tiek izmērīta. Bībeles ekseģētu māņu manevri — “jo tāpēc jau tu esi šurp atvests”. Vīrs, kas izskatījās it kā būtu no vara. Krimināllieta atrisinās. Nejaušības, vai tikai nejaušības? Bet mani kungi!

indexarhīvs / yandex / mega