Ralfs Filips Lī. Roberts Lerners. Stendišs Mičems. Edvars Makneils Berns. Pasaules civilizācijas 1. Sējums Senie laiki

Pasaulescivilizacijas1senielaikifb2

Grāmatā apkopotas pašas jaunākās atziņas par cilvēces attīstību. Šāda veida izdevums pēc mums zināmās informācijas latviešu valodā tiek publicēts pirmoreiz. Lasītājam ir iespēja iepazīties ar sistematizētu pasaules civilizāciju raksturojuma izklāstu no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Grāmata domāta visiem, kas interesējas par vēsturi un kultūrvēsturi. Kā mācību līdzekli to var izmantot gan augstskolu studenti, gao vidusskolu un ģimnāziju audzēkņi, tādējādi gūstot izpratni par pasaules civilizāciju attīstības problēmām. Piedāvājam lasītājiem pirmo no Četriem sējumiem.

indexarhīvs / yandex / mega

Ralfs Filips Lī. Roberts Lerners. Stendišs Mičems. Edvars Makneils Berns. Pasaules civilizācijas to vēsture un kultūra 2. sējums viduslaiki

Pasaulescivilizacijas2senielaikifb2

Grāmatas 2.sējumā “Viduslaiki” interesents var gūt izsmeļošas ziņas par viduslaikiem (apm.600 1500). Dziļai un saistošai analīzei autori pakļauj visus viduslaiku vēstures posmus un tās norises, kas minētajā periodā bija raksturīgas Eiropas, Āzijas, Amerikas un Āfrikas kultūrām. Līdztekus politiskajai un militārajai vēsturei būtiska nozīme piešķirta sabiedrības, reliģijas, mākslas, filosofijas, zinātnes un tehnikas vēstures jautājumiem. Vēstījumu papildina ilustrācijas, hronoloģiskas tabulas, kaites un dažviet pat aculiecinieku komentāri. Grāmata paredzēta plašam interesentu lokam. To var izmantot kā mācību materiālu vidusskolēni, studenti. Augstskolu docētājiem tā noderēs jaunas informācijas ieguvei.

indexarhīvs / yandex / mega

pdf  indexarhīvs / yandex / mega

Ralfs Filips Lī. Roberts Lerners. Stendišs Mičems. Edvars Makneils Berns. Pasaules civilizācijas. To vēsture un kultūra 3. sējums Jaunie laiki 1. daļa

Pasaulescivilizacijas31fb2

  1. sējums sniedz revidētu priekšstatu par pasaules c ivilizāciju likteņiem laikā no XVI gadsimta sākuma līdz XVIII gadsimta nogalei, kad Eiropu satricināja Lielā franču revolūcija. Vēl nesen ar jēdzienu “Rietumu civilizācija” saistījās tikai un vienīgi tā kultūra, ko izauklējusi Eiropa un Ziemeļamerika, taču cilvēka skatījums uz savu vēsturi pēdējā laikā top aizvien globālāks, un nav noliedzams, ka būtiska loma Rietumu civilizācijas attīstībā bijusi kā Dienvidrietumāzijas reģionam, tā ari Ziemeļāfrikai, Indijai un Ķīnai. Jauno laiku periodā šī saikne iemantoji atgriezenisku raksturu – pateicoties Eiropas tautu sasniegumiem zinātnes un tehnoloģijas jomā, tās savu kultūru aizgādāja līdz tālākajiem zemeslodes nostūriem.

indexarhīvs / yandex / mega

Ralfs Filips Lī. Roberts Lerners. Stendišs Mičems. Edvars Makneils Berns. Pasaules civilizācijas to vēsture un kultūra 3. Sējums jaunie laiki 2.daļa

Pasaulescivilizacijas32pdf

tagad lasītājiem ir izdevība iepazīties ar sērijas 4. grāmatu “Jaunie laiki. 2-. daļa”, kur reģistrētas un sakārtotas vēstures liecības par salīdzinoši neilgu, toties piesātinātu periodu, kura sākumu iezīmē Lielā franču revolūcija un noslēgumu – Otrais pasaules karš. Tuvāk mūsdienām laiks sabiezē. Teiksim, XII gadsimtā cilvēks diez vai būtu ticējis, ka nepilnos divos gadsimtos pasaule var tik krasi mainīties. Autori meklē saknes un kopsakarības. Lielā franču revolūcija, industriālā revolūcija, urbanizētas sabiedrības veidošanās, liberālisms, nacionālisms, kapitālisms, sociālisms, Latīņamerika. Ķīna, Japāna. Āfrika. Pirmais pasaules karš, totalitārisma fenomens un cilvēce Otrā pasaules kara krustugunīs – sadaļas nesatur neapšaubāmi pareizas atbildes, bet drīzāk kalpo kā ceļazīmes, kas palīdz ieskicēt totālu, sakārtotu kopainu un rosina pētīt dziļāk un vairāk.

indexarhīvs / yandex / mega

Ralfs Filips Lī. Roberts Lerners. Stendišs Mičems. Edvars Makneils Berns. Pasaules civilizācijas to vēsture un kultūra 4. Sējums Mūsu laikmets

Pasaulescivilizacijas4fb2

pēdējais sējums “Mūsu laikmets” sniedz izsmeļošu pārskatu par norisēm laikā, ko autori dēvē par “pasaules civilizācijas” ēru, kad apvārsnis ir kļuvis plašāks un politiskās varas smaguma centrs no Rietumiem pārvietojies uz citiem pasaules reģioniem. Autori stāsta, kā XX gadsimtā ceļu uz neatkarību mērojušas savulaik tik varenās Britānijas impērijas lielākās kolonijas – Kanāda, Austrālija, Jaunzēlande un Indija. Lasītājs gūs priekšstatu par Tuvo Austrumu, Āfrikas, Ķīnas, Japānas un Latīņamerikas vēsturisko un politisko attīstību nu jau aizvadītajā gadsimtā. Sadaļā “Jauns varas līdzsvars un mainīgā pasaule” apkopotas ziņas par ASV un PSRS sāncensības gadiem un tās sekām, savukārt pēdējā nodaļa veltīta problēmām, ko cilvēce var cerēt atrisināt tikai kopīgiem spēkiem, – cīņai pret karu. badu, dabas piesārņošanu, zinātnes un tehnikas sasniegumu nepārdomātu izmantošanu. Nodaļas nesniedz neapšaubāmi pareizas atbildes, bet drīzāk kalpo kā ceļazīmes, kas palīdz ieskicēt totālu, sakārtotu kopainu un rosina pētīt dziļāk, plašāk un vairāk.

indexarhīvs / yandex / mega

visas 4 daļas vienā mapē  indexarhīvs / yandex / mega