Daņiils Graņins. Sumbrs

Sumbrs(D.Granins)

Sērija Apvārsnis. Garstāsts. Rakstnieks Daniils Graņins (latviešu lasītājiem pazīstams ar darbiem «Meklētāji», «Eju pretī negaisam», «Šī dīvainā dzīve». «Glezna») pievērsies tikpat kā nepazīstamai zinātnes vēstures lappu­sei: grāmatā «Sumbrs» viņš stāsta par zoologu, evolucionistu, hidrofiziķi, radiobiologu, ekologu un ģenētiķi Nikolaju Timofejevu-Resovski (1900—1981), kas pirmais pasaulē pierādīja, ka gēns ir materiāla da­ļiņa, un faktiski noteica gēna lielumu, būtībā aizsākdams molekulāro ģenētiku. Sakarā ar viņa «neērto» biogrāfiju — darbs Vācijā (1925— 1945). ieslodzījums Staļina laika nometnē, trimda —, ko savās insi­nuācijās izmantoja lisenkovieši, viņa darbu nozīme tikusi noklusēta. D. Graņina grāmata ir arī apsūdzība administratīvi birokrātiskajai sistēmai, kas ilgus gadus bremzējusi padomju zinātnes attīstību. Plašam lasītāju lokam.

lejuplādēt

https://yadi.sk/i/dimUOCUW3RSty8

https://yadi.sk/i/ZsCBfpefmmReu

Džeralds Darels. Mana ģimene un citi zvēri

1ManagimeneuncitizveriDzhDarelsfb2

«Mana ģimene un citi zvēri» ir viens no agrīnajiem šī ievērojamā angļu zoologa un rakstnieka animālista darbiem. Tajā stāstīts par autora bērnību, par vairākiem Grieķijā, Korfu salā, pavadītiem gadiem, kad zēnā mostas mīlestība pret dabu, pret visu dzīvo radību, redzams, kā no viņa pamazām veidojas nopietns dabas pētnieks, zinātnieks zoologs. Taču grāmata nav vienkāršs autobiogrāfisks vēstījums. Ļoti liela ir tās izzinošā vērtība. Autors atklāj lasītājam savdabīgu pasauli, kas pavirša vērotāja acīm paslīd garām nepamanīta, un pastāsta par to daudz interesanta. Grāmata uzrakstīta saistoši, ar Džeraldam Darelam raksturīgo brīnišķīgo humoru, un to ar aizrautību lasīs ne tikvien bioloģijas zinātņu speciālisti, bet ikviens dabas draugs.

indexarhīvs / yandex / mega

Džeralds Darels. Zvērudārzs manā bagāžā

6ZverudarzsmanabagazhaDzhDarelsfb2

Angļu zoologa un rakstnieka Džeralda Darela vārds ir pazīstams visā pasaulē. Daudzi viņa darbi tulkoti arī krievu valodā un iemantojuši padomju lasītāju atzinību. «Zvērudārzs manā bagāžā» ir pirmā latviešu valodā izdotā Dž. Darela grāmata. Tajā ietverti divi darbi: «Zvērudārzs manā bagāžā» un «Muiža dzīvniekiem». Autors stāsta par braucienu uz Āfriku, lai tur savāktu izmirstošu dzīvnieku sugu pārstāvjus un izveidotu savu zvērudārzu, stāsta par pašiem zvērudārza iemītniekiem. Tie ir reti sastopami dzīvnieki, galvenokārt sīkie zīdītājdzīvnieki — lemuri, grauzēji, ķirzakas, vardes —, kurus Darels grib saglabāt vismaz zooloģiskajā dārzā, lai tie uz visiem laikiem neizzustu no zemes virsus.

indexarhīvs / yandex / mega

Džeralds Darels. Muiža dzīvniekiem

7MuizadzivniekiemDzhDarelsfb2

Džeralds Darels ir ļoti labs stāstnieks, viņam piemīt brīnišķīgs humors, lieliskas novērotāja un raksturotāja spējas, turklāt viņš ir teicams savas zinātņu nozares speciālists. Tādēļ Darela grāmatas lasītāji vienmēr gaida ar sevišķu nepacietību un lasa ar sevišķu aizrautību.

indexarhīvs / yandex / mega

Džeralds Darels. Pārpildītais šķirsts

12ParpilditaisshkirstsDzhDarelsfb2

Šī būs hronika par sešu mēnešu ilgo ceļojumu, kurā es kopā ar savu biedru devos uz Kamerūnas lielā lietus mežiem Rietumāfrikā. Šim ceļojumam bija divi mērķi: pirmkārt, gribējām sagūstīt un dzīvus aizvest uz mājām interesantos zvērus, putnus un rāpuļus, kas mīt šajā zemes malā; otrkārt, mēs abi sen bijām lolojuši sapni apskatīt Āfriku. Ne baltā cilvēka Āfriku ar autoceļiem, kokteiļu bāriem un ātrvilcieniem, kas dārdot traucas pa apvidiem, kuru floru un faunu noplicinājuši civilizācijas atnestie labumi. Gribējām redzēt vienu no tiem kontinenta apvidiem, kas paglābies no šāda likteņa un vairāk vai mazāk līdzinās Āfrikai, kad tā tikko bija atklāta.

indexarhīvs / yandex / mega

Džeralds Darels. Noķeriet man kolobusu

13NokerietmankolobusuDzhDarelsfb2

Šī būs hronika par sešu mēnešu ilgo ceļojumu, kurā es kopā ar savu biedru devos uz Kamerūnas lielā lietus mežiem Rietumāfrikā. Šim ceļojumam bija divi mērķi: pirmkārt, gribējām sagūstīt un dzīvus aizvest uz mājām interesantos zvērus, putnus un rāpuļus, kas mīt šajā zemes malā; otrkārt, mēs abi sen bijām lolojuši sapni apskatīt Āfriku. Ne baltā cilvēka Āfriku ar autoceļiem, kokteiļu bāriem un ātrvilcieniem, kas dārdot traucas pa apvidiem, kuru floru un faunu noplicinājuši civilizācijas atnestie labumi. Gribējām redzēt vienu no tiem kontinenta apvidiem, kas paglābies no šāda likteņa un vairāk vai mazāk līdzinās Āfrikai, kad tā tikko bija atklāta.

indexarhīvs / yandex / mega

Džeralds Darels. Noenkurotais šķirsts

14NoenkurotaisshkirstsDzhDarelsfb2

Šī būs hronika par sešu mēnešu ilgo ceļojumu, kurā es kopā ar savu biedru devos uz Kamerūnas lielā lietus mežiem Rietumāfrikā. Šim ceļojumam bija divi mērķi: pirmkārt, gribējām sagūstīt un dzīvus aizvest uz mājām interesantos zvērus, putnus un rāpuļus, kas mīt šajā zemes malā; otrkārt, mēs abi sen bijām lolojuši sapni apskatīt Āfriku. Ne baltā cilvēka Āfriku ar autoceļiem, kokteiļu bāriem un ātrvilcieniem, kas dārdot traucas pa apvidiem, kuru floru un faunu noplicinājuši civilizācijas atnestie labumi. Gribējām redzēt vienu no tiem kontinenta apvidiem, kas paglābies no šāda likteņa un vairāk vai mazāk līdzinās Āfrikai, kad tā tikko bija atklāta.

indexarhīvs / yandex / mega

Zenons Kosidovskis. Bībeles stāsti

bibelesstasti

Poļu autora Zenona Kosidovska grāmata «Bībeles stāsti» nav pētījums, kurš pilnībā aptvertu visu Bībeli. Z. Kosidovskis aprobežojas ar Vecās Derības tekstu analīzi, galvenokārt pievērsdamies tām Bībeles nodaļām, kuras nosacīti varētu dēvēt par vēsturiskām. Tās ir piecas Mozus grāmatas, Jozuas un Soģu grāmatas, četras Ķēniņu grāmatas, Ezras, Nehemijas un Ijaba grāmatas, kā arī atsevišķi Bībeles nostāsti, piemēram, par Esteri, Tobiju, Jūdīti un citi. Autors izvirzījis sev lielu un sarežģītu uzdevumu:  pakļaut tās tekstu rūpīgai vēsturiskai analīzei un tādā veidā pierādījis, ka Bībele nav nekas cits kā senu tautas nostāstu un leģendu konglomerāts, kurus sakopojuši un reliģiozā garā pārstrādājuši senebreju teologi. Autors parāda, ka Bībelē atrodams viss, ko vien vēlamies, ieskaitot arī vēstures patiesībai atbilstošus momentus.

indexarhīvs / yandex / mega

Zenons Kosidovskis. Evaņģēlistu stāsti

EvangelistustastiZKosidovskisfb2

Savā grāmata, kas zināmā mērā ir «Bībeles stāstu» turpinājums,  Zenons Kosidovskis  analizē kanoniskos Jaunās derības tekstus, iepazīstina lasītāju ar mūsdienu vēsturzinātnes, lingvistikas un arheoloģijas atziņām. Starp apkārtklaiņojošiem sludinātājiem un praviešiem bija arī kāds Jēzus, «viens no miljoniem vergu»; vēlāk daudzu faktoru ietekmē, starp kuriem ne jau pēdējā vieta bija masu vajadzībai pēc jaunas reliģijas un pašu Jēzus mācekļu reliģiskai eksaltācijai, izveidojās no miroņiem augšāmcēlušās pestītāja tēls. Citiem vārdiem sakot, tika mitoloģizēti kāda reāla sludinātāja dzīves notikumi. Jaunās derības teksti, to skaitā arī evaņģēliji, radās tikai krietnu laiku pēc viņa nāves. Kristietības piekritēji aizpildīja robus Jēzus biogrāfijā ar savu iztēli, dibinādamies galvenokārt uz Vecās derības pravietojumiem (lai apstiprinātu Jēzus mesiānismu). Viņam piedēvēja izteicienus, kuriem vajadzēja attaisnot šādus vai tādus, dažādās kristiešu draudzēs izveidojušos rituālus. Z. Kosidovskis pārliecinoši parāda, ka Jaunās derības sacerējumi radušies, no vienas puses, dibinoties uz mutvārdu tradīciju, kas attīstījās saskaņā ar folkloras tradīcijām, bet, no otras puses, pateicoties evaņģēliju autoru apzināti tendenciozai jaunradei. Lai gan evaņģēlijus nav uzrakstījuši to nosaukumos uzrādītie cilvēki, tiem tomēr ir savi noteikti autori, un Kosidovskis mums atklāj ikviena šāda autora individuālā stila īpatnības.

indexarhīvs / yandex / mega