Jevgenijs Sedovs. Aizraujoši par elektroniku

AizraujosiparelektronikuJSedovsfb2

Pazīstamā kibernētiķa un zinātnes popularizētāja Jevgeņija Sedova (1929) grāmata ir viens no labākajiem plašām lasītāju aprindām domātajiem darbiem par šo svarīgo nozari, kura būtiski ietekmē cilvēku dzīves un darba saturu un stilu. Grāmata izdota arī angļu, spāņu, poļu, bulgāru un serbu valodā. Interesantā formā, bez īpašām priekšzināšanām saprotami tā iepazīstina ar elektroniskās tehnikas (radio, televīzijas, ESA\ utt.) dabzinātniskajiem pamatiem un to izpētes vēsturi. Skaidrojumus ilustrē zīmējumi, «teorētiskā ābece» mijas ar saistošām «novelītēm».

FB2 – indexarhīvs / yandex / mega

PDF –  indexarhīvs / yandex / mega

Aleksandrs Olivjē Ekskvemelins. Amerikas pirāti

AmerikaspiratiAEkskvemelinsfb2

«Amerikas pirāti» ir savdabīgs XVII gs. literatūras piemineklis, kas sniedz daudz vērtīga izziņas materiāla vēsturē un ģeogrāfijā. grāmata ir lietišķa stila paraugs, no kura var mācīties izklāsta koncentrētību, un lasāma ar neizsīkstošu interesi, kā meistarīgi pasniegts dēku stāsts.
A. O. Ekskvemelins savācis interesantas ziņas par Rietumindijas dabu, par vietējo iedzīvotāju dzīvi un paražām. Taču vispilnīgāk viņš aplūkojis pirātu darbību Kārību jūrā un tās piekrastē laikā, kad šīs darbības mērogi bija sevišķi lieli. Grāmata atspoguļo arī angļu, franču un spāņu cīņu par Jaunās Pasaules iekarošanu, jo pirāti bija viens no galvenajiem spēkiem šajā koloniālistisko lielvalstu cīņā.
AMERIKAS PIRĀTI. – Sīks un patiess vēstījums par visām izdaudzinātajām laupīšanām un necilvēciskajiem šaušalu darbiem, ko angļu un franču laupītāji pastrādājuši pie Amerikas spāņu iedzīvotājiem, sastāv no trejām daļām. Pirmā daļa vēstī par franču ienākšanu Espanjolā, salas dabu, tās iemītniekiem un to dzīvošanas veidu. Otrā daļa vēstī par pirātu uzrašanos, viņu nolikto kārtību un darīšanām savā starpā, kā arīdzan par dažādiem sirojumiem pret spāniešiem. Trešā daļa vēstī par to, kā angļu un franču pirāti nodedzināja Panamas pilsētu, kā arīdzan par tiem sirojumiem, kuros autors pats nav ņēmis dalību.
Grāmatai ir pielikums — Spānijas karaļa Kārļa II Amerikas īpašumu, to ienākumu un pārvaldes sistēmas īss apraksts.
Bez tam pievienots īss apraksts par visinteresantākajām vietām, kas atrodas kristiešu varā. Uzrakstījis A. O. Ekskvemelīns, kurš pēc likteņa lēmuma ņēmis dalību visos šajos pirātu reidos.
Grāmatu ilustrē lieliskas gravīras, kartes un portreti.

indexarhīvs / yandex / mega

Moriss Ercogs. Anapurna

AnapurnaMErcogsfb2

Grāmata par kāpienu Anapurnā, kaut arī tajā aprakstītie notikumi stipri atvirzījušies pagātnē, kaut arī drosmīgā alpīnistu cilts pēc tam pakļāvusi daudzas citas spītīgas virsotnes, vēl vienmēr valdzina lasītāju. Spilgtie, aizraujošie kalnu tēlojumi, reljefie, patiesie cilvēku raksturi ir ieguvuši nezūdošu vērtību. Par to liecina arī fakts, ka grāmata tulkota un izdota daudzās valodās.

indexarhīvs / yandex / mega

Juihiro Miura, Ēriks Perlmans. Ar slēpēm no Everesta

ArslepemnoEverestaJMiuraEPelermansfb2

Iespējams, tādēļ, ka visu laiku mitām nāves pavēnī, mēs pieredzējām kaut ko tādu, ar ko nekad nebūtu sastapušies modernajā pasaulē. Es priecājos, ka šī cīņa netika izvērtusies par karu vai kauju starp cilvēkiem. Varbūt tāpēc visas manas atmiņas liekas mazliet par sentimentālu, pat tās, kas skar nāvi. Esmu apskaudis un apbrīnojis tādus cilvēkus, kādi bija Kolumbs un Lindbergs, kuru piedzīvojumi iegājuši vēsturē, bet šķiet, ka tas bija ļoti sen.

indexarhīvs / yandex / mega

Mišels Šifrs. Ārpus laika, zemes dzīlēs

Apvārsnis. Pazīstamais franču ģeologs un speleologs Mišels Šifrs Ir veicis drosmīgu zinātnisku eksperimentu. Viņš nolaidās Skarasona bezdibenī 135 m dziļumā un pilnīgā vientulībā, tumsā un aukstumā nodzīvoja uz pazemes ledāja divus mēnešus. Šifra grāmata ir aizraujošs, pārdomām bagāts un franču humora piestrāvots stāsts par zinātnieka varoņdarbu, viņa ārkārtīgo izturību, gribasspēku un drosmi.

indexarhīvs / yandex / mega

Lorenss Deivids Kuše. Bermudu trijstūra noslēpums atrisināts

BermudutrijsturanopslepumsatrisinatsDKushefb2

Diez vai atradīsies tāds cilvēks, kas nav neko dzirdējis par noslēpumaino Bermudu trijstūri. Grāmatas autors savācis un hronoloģiski apkopojis visus datus par kuģu un lidmašīnu avarijām Atlantijas okeāna rajonā starp Azoru salām, Bermudu salām un ASV austrumu piekrasti. Iegūtais saraksts Ir visai iespaidīgs. Un ko tas galu galā liecina? Autors secina, ka Bermudu trijstūra noslēpums ir tikai leģenda.

indexarhīvs / yandex / mega

Harijs Raits. Burvestību liecinieks

BurvestibuliecinieksHRaitsfb2

Filadelfietis Harijs Raits pēc profesijas ir zobārsts. Viņš ir ASV Ceļotāju kluba biedrs un ziedojis daudz laika un līdzekļu primitīvās medicīnas pētīšanai. Harijs Raits, uzsācis savus ceļojumus jau pirms otra pasaules kara, tos turpināja arī pēckara gados. Viņam izdevies apmeklēt grūti pieejamus zemeslodes rajonus — Amazones baseina džungļus, attālus Āfrikas nostūrus un Okeānijas salas. Visur viņš novērojis tolaik vēl «civilizācijas» neskarto iezemiešu dzīvi. Savus iespaidus Harijs Raits izklāstījis kā ceļotāja piezīmes. Grāmatu papildina pazīstamā psihiatra V. Levi ievads, kurā dots H. Raita veikuma vērtējums un burvestību zinātnisks skaidrojums.

indexarhīvs / yandex / mega

Arčijs Kārs. Ceļš vēja pusē

CelsvejapuseAKarsfb2

Dabaszinātnieka piedzīvojumi vientuļos Karību jūras krastos. Amerikāņu zinātnieks Arčijs Kārs pēta Jūras bruņrupučus, kas mīt Karību jūrā, Autoru satrauc Šo vērtīgo dzīvnieku skaita straujā samazināšanās pasaules jūrās, un viņš apsver Iespējas, kā apturēt šo procesu, kā aizkavēt atsevišķu bruņrupuču sugu pilnīgu iznīcināšanu.

indexarhīvs / yandex / mega

Bernhards Gržimeks. Četrkājainie australieši

Cetrkajainie australiesi(B.Grzimeks)

Piedzīvojumi piektajā kontinentā. Progresīvā vācu zinātniekā profesora Bernharda Gržimeka vārds latviešu lasītājam vairs nav svešs — latviešu valodā jau iznākusi B. Gržimeka un viņa dela Mihaela grāmata «Serengeti nedrīkst mirt». Savā jaunajā darbā autors stāsta par Piekto kontinentu — par Austrālijas unikālo dzīvnieku valsti un tās aizsardzības problēmām, kas ir īpaši aktuālas, jo Austrālijā sastopami tadi dzīvnieki, kadu nav nekur citur visā pasaulē. B. Gržimeks saistoši ataino šī kontinenta atklāšanas un izpētes vēsturi. Atsevišķa nodaļa grāmatā veltīta Jaungvinejai, tās iedzīvotājiem un dzīvnieku valstij.

indexarhīvs / yandex / mega