Džeina van Lavika-Gudola. Cilvēka ēnā

CilvekaenaDLavikaGudolafb2

Apvārsnis. Grāmatas autore angļu pētniece Džeina van Lavika-Gudola ilgu laiku novērojusi cilvēka tuvāko radinieku — šimpanžu dzīvi dabiskos apstākļos. Savus novērojumus viņa attēlo ar lielu iejūtību, ievezdama lasītāju šo augsti organizēto dzīvnieku pasaulē. Autores sniegtā informācija ir ārkārtīgi vērtīga zinātniekiem, bet grāmatu ar lielu interesi izlasīs arī ik­viens, kas mīl dabu un dzīvniekus: Grāmata uzrakstīta dzīvi, aizraujoši, labā valodā.

indexarhīvs / yandex / mega

Konrāds Lorencs. Cilvēks atklāj suni

Cilveks atklaj suni(K.Lorencs)

Apvārsnis. Izcilais dabas pētnieks, dzīvnieku novērotājs un psi­hologs Konrāds Lorencs savās grāmatas dzīvi un saistoši stāsta par cilvēka četrkājainajiem draugiem, modina lasī­tājā mīlestību uz dzīvo dabu, sniedz daudz vērtīgu zinā­šanu. Latviešu lasītājs jau iepazinies ar K. Lorenca grā­matu «Viņš runāja ar zvēriem, putniem un zivīm». Grāmatā «Cilvēks atklāj suni» autors pievērsies cilvēka vis­tuvākajam draugam — sunim — un jautājumiem, kas saistīti ar cilvēka un suņa savstarpējām attiecībām. Grāmatu ar interesi izlasīs katrs, kam tuva daba un kas mīl dzīvniekus.

indexarhīvs / yandex / mega

Kurts Vilhelms Cerams. Dievi, kapenes un zinātnieki

Dievi kapenes un zinatnieki(K.V.Cerams)

Apvārsnis. Romāns par arheoloģiju. Vācijas Federatīvās Republikas rakstnieka K. V. Cerama grā­mata, kas pazīstama visā pasaulē, stāsta par izcilākajiem arheolo­ģiskajiem atklājumiem, kas devusi iespēju restaurēt Grieķijas, Ēgiptes, Babilonijas un Meksikas seno civilizāciju vēsturi. Kaut arī grāmatas pamatā ir autentisks vēstures materiāls, tā lasāma kā aizraujošs daiļdarbs.

indexarhīvs / yandex / mega

Daniils Daņins. Dīvainās pasaules neizbēgamība

Daniils Daņins. Dīvainās pasaules neizbēgamība

Zinātnes rakstnieka Daniila Daņina (dz. 1914. g.) «Dīvainās pasaules neizbēgamība», kas krievu valodā izdota trīs reizes un līdz šim tulkota deviņās pasaules valodās, ir viena no pārliecinošākajām grāmatam par mūsdienu zinātni un tās radītājiem. Autors attēlo sarežģīto «ideju drāmu», kas saistīta ar revolucionārajiem atklājumiem XX gadsimta fizikā, ieved lasītāju «dīvainajā pasaulē», ko apraksta relativitātes teorija un kvantu mehānika, iepazīstina ar gadsimta izcilo fiziķu plejādi (Einšteins, Rezerfords, Bors, Heizenbergs, Borns, Landaus, Kurčatovs u. c.). Autors pēc izglītības ir fiziķis, un par neredzamo atoma un elementārdaļiņu pasauli, kuru grūti iztēloties pat speciālistam, viņam izdevies pastāstīt uzskatāmi un tēlaini. Grāmata rakstīta iespējami vienkāršā valodā un ir saprotama bez īpašām priekšzināšanām. Tā ļauj izjust jaunās fizikas garu, apjaust tās ideju un atziņu būtību. Jaunatni tajā aizraus autora dziļā ticība cilvēka prāta visspēcībai un zinātnes nākotnei.

indexarhīvs / yandex / mega

Nikolajs Amosovs. Divi gadi manā mūžā

DivigadimanamuzaNAmosovsfb2

Grāmatas autors Nikolajs Amosovs — izcils ķirurgs, zinātnieks, rakstnieks — šajā darbā, kas faktiski ir viņa dienasgrāmata, fiksē divos gados sirds operācijām veltītās dienas un stundas. Te kā grēksūdzē atklājas ārsta šaubas, pārdomas, rūgtā savas bezspēcības apziņa neizbēgamā priekšā, izmisums un, protams, arī laime un gandarījums par uzvarām, kas gūtas cīņā ar nāvi.

indexarhīvs / yandex / mega

Džoja Adamsone. Dzimusi brīvībai

dzimusibrivibai

«Dzimusi brīvībai», kurā ietvertas trīs grāmatas: «Dzimusi brīvībā», «Dzīve brīvībā» un «Mūžam brīvībā», ir vēstījums par lauveni Elsu, kas augusi pie cilvēkiem, bet audzināta dzīvei brīvibā. Džoja un Džordžs Adamsoni pašaizliedzīgi rūpējas par mazo lauvēnu, un tas atmaksā viņiem ar mīlestību un pieķeršanos. Kad ceturtajā gadā Adamsoni mēģina pieradināt Elsu savvaļas dzīvei, viņa gan atrod sev draugu, viņai piedzimst mazuļi, bet pieķeršanās audžuvecākiem nebūt nemazinās. Džoja Adamsone ar lielu sirsnību un vienlaikus ari zinātniski precīzi stāsta par augošās lauvenes uzvedību un paradumiem, stāsta arī par citiem Āfrikas savvaļas dzīvniekiem. Grāmata ir ne tikvien interesanta lasāmviela, tā sniedz vērtīgu materiālu jaunajai zinātņu nozarei — etoloģijai — mācībai par dzīvnieku uzvedību.

indexarhīvs / yandex / mega

Jans Lindblāds. «Džungļu grāmatas» pasaule

dzunglugfrasmataspasaule

Populārā zviedru rakstnieka un kinooperatora animālista Jana Lindblāda grāmatas pamatā ir pieredze un iespaidi, ko viņš guvis, trīs gadus stradādams Indijā un Šrilankā. Stāstu par lielo savvaļas zvēru un putnu dzīvi J. Lindblāds ir papildinājis ar krāsainām Āzijas bagātās dzīvnieku pasaules fotogrāfijām.

indexarhīvs / yandex / mega

Sergjušs Navrockis. Es biju pīlēns

EsbijupilensSNavrockisfb2

Septiņpadsmit gadus vecā poļu skolēna Sergjuša Navrocka grāmata «Es biju pīlēns» stāsta par «Skolu zem buram» jeb jūrskolu uz kuģa «Pogorija», kas dodas ceļojumi apkārt zemeslodei. Uz kuģa jaunieši apgūst ne tikai jūrnieka iemaņas, bet arī pabeidz liceja otro klasi. Grāmata uzrakstīta saistoši, tajā daudz izziņas materiāla par dažādām zemēm, tu vēsturiskajiem pieminekļiem, dabu un iedzīvotāju paražām. Tā māca zēniem patstāvību, vīrišķību un biedriskumu, attēlo skarbo un aizraujošo jūrnieku dzīvi.

indexarhīvs / yandex / mega

Vladimirs Levi. Es un mēs

EsunmesVLevifb2

Grāmatā izklāstīta fizionomikas vēsture, pastāstīts par testiem, par raksturiem, psiholoģiskajiem tipiem. Varbūt jūs pratīsit atrast šai kaleidoskopā arī sevi un savus paziņas. Tomēr, lai spētu veidot optimālas savstarpējās attiecības ar līdzcilvēkiem, ar to vien nav diezgan. Jāpārzina savstarpējo sakaru mehānismi, jāprot iedziļināties citu iekšējā pasaulē, noteikt slēptus rīcības motīvus, kurus pats cilvēks ne ikreiz apzinās. Seit stāstīts arī par iedvesmošanu un hipnozi, par to, kādē| nesaprotas cilvēks ar cilvēku.

indexarhīvs / yandex / mega

Duglass Lokvuds. Esmu aborigēns

EsmuaborigensDLokvudsfb2

Kārtējā sērijas «Apvārsnis» grāmata ir austrālieša Vaipuldapjas dzīves stāsts, ko pierakstījis angļu pētnieks Duglass Lokvuds. Stāsta centrā — aborigēns, kas saskarē ar baltajiem cilvēkiem ieguvis zināšanas, specialitāti un tādas pašas tiesības, kādas ir Austrālijas baltajiem iedzīvotājiem. Lasītājs tiek iepazīstināts ar iezemiešu savdabīgajām tradīcijām, paražām un dzīves veidu, un tas, bez šaubām, ir viens no galvenajiem grāmatas pievilcības cēloņiem.

indexarhīvs / yandex / mega