Johans Zolbergs. Vispārīgā elektrotehnika

visparigaelektrotehnika

Otrais pārstrādātais un papildinātais izdevums. Grāmatā iztirzāta līdzstrāvas, magnētisko maiņstrāvas ķēžu teorija un aprēķinu metodes, apskatīti elektriskie mēraparāti, pārveidotāji un elektrisko lielumu mērīšanas metodes, transformatori, maiņstrāvas un līdzstrāvas mašīnas, elektriskās mikromašīnas, kā ari elektropiedziņas teorijas pamati un ektropiedziņas vadības aparatūra.

Grāmata paredzēta augstskolu neelektrotehnisko specialitāšu studentiem kā mācību grāmata. Grāmatā ietvertais materiāls var būt noderīgs ari dažādu nozaru inženiertehniskajiem darbiniekiem. Izdevniecība «Zvaigzne. 1974

indexarhīvs / yandex / mega

Mārtiņš Kalniņš. 1000 vērtīgu padomu

1000-vērtīgu-padomu

Var atrast padomus par to, kā celt, iekārtot un remontēt mājokli, kā sekmīgi veikt mājas darbus, kopt apģērbus, veļu u. c. Autors pēc profesijas ķīmiķis, grāmatā apkopojis savas vairāk nekā 50 gadus ilgas teorētiskās un praktiskās darbības rezultātus. Dotie praktiskie padomi aptver mājokļa celšanu un remontu, daudzus mājsaimniecībā veicamos darbus, kā arī kokapstrādes, metālu un plastmasas apstrādes pamatus, kas jāzina katram amatierim. Grāmata domāta plašam lasītāju lokam. Otrs, pārstrādāts un papildināts izdevums

Viss vienā:(Fb2+Rtf+epub+pdf)  indexarhīvs / yandex / mega

fb2:  yandex

Grigorijs Golovins. Elektrisko sakaru izgudrotāji

ElektriskosakaruizgudrotajiGGolovins1952fb2

Šajā grāmatā aplūkota elektrisko sakaru — telegrāfa, telefona un radio attīstība, to izgudrotāju dzīve un darbība. Autors tajā centies pēc iespējas pilnīgāk pastāstīt par to, kā izgudroti minētie sakaru līdzekļi un kāda šeit bijusi loma ievērojamiem krievu zinātniekiem un inženieriem. Tā kā daudzu mūsu izcilu tautiešu vārdi bija nepelnīti aizmirsti, tad autors grāmatā sevišķu uzmanību vērš uz krievu novatoru prioritāti tajās vai citās sakaru technikas nozarēs. Daudzi dokumenti un materiali, kuru visvairāk ir valsts vēsturiskajos archivos Ļeņingradā, liecina par krievu izgudrotāju patiesiem nopelniem ne tikai elektriskā telegrāfa un radio radīšanā, bet arī telefonijas attīstībā.

indexarhīvs / yandex / mega

http://yadi.sk/d/Xs-TcfClShj7q