Vikentijs Ņikiforovs. Metālu tehnoloģija un konstrukciju materiāli

metalu-tehnologija-un-konstrukciju-materiali

PSRS Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrija atļāvusi lietot par mācību grāmatu vidējo speciālo mācību iestāžu audzēkņiem. Rīga «Zvaigzne» 1984. Grāmatā apskatīti jautājumi par melno un krāsaino metālu ražošanu, metālu un sakausējumu apstrādes paņēmieniem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo izdevumu papildus uzrakstīti iedalījumi par tērauda ražošanu, specmetalurģiju, magnija un titāna metalurģiju. Plašāk izklāstīta daļa «Metālmācības pamati». Sniegtas jaunākās ziņas par reāliem kristāliskiem režģiem, leģēto tēraudu termiskās apstrādes īpatnībām; pārstrādāts un papildināts materiāls par pielaidēm un sēžām, metināšanu, metālgriešanas darbgaldiem un instrumentiem. Grāmata domāta tehnikumu nemašīnbūves specialitāšu audzēkņiem.

indexarhīvs / yandex / mega

V.Aršinovs. G.Aleksejevs. Metālu griešana

metalugries

Grāmatā aplūkoti metālu griešanas mācības pamatatzinumi.  Visām metālu griešanas metodēm iztirzāti jautājumi par instrumentu griezejdaļas ģeometriju, nogriežamās sloksnītes ģeometriju, skaidas veidošanos, par spēkiem, kas darbojas griešanas procesā, par griezējinstrumentu nodilšanu un noturību, kā ari par griešanas režīma elementu noteikšanas metodiku. Šis darbs paredzēts kā mācību grāmata instrumentu, kā ari darbgaldu un mašīnu būvniecības tehnikumos.

djvu: indexarhīvs / yandex / mega

pdf: indexarhīvs / yandex / mega

Aleksejs Kosjačenko, Ivans Molčans. Atslēdznieku darbi

atsledznieku-darbi

Grāmatā sniegtas īsas ziņas par atslēdznieka darba vietas organizāciju, aprakstīti darba rīki un mērrīki, tehnoloģisko procesu operācijas, kuras veic atslēdznieks. Bez tam grāmatā dotas elementāras ziņas par melnajiem un krāsainajiem metāliem. Grāmata domāta 3.-6.kategorijas atslēdzniekiem kvalifikācijas celšanai. Djvu

indexarhīvs / yandex / mega

pdf:    indexarhīvs / yandex / mega

Marks Vigodskis. Augstākās matemātikas rokasgrāmata

augstmatem1968

Rokasgrāmatā var atrast: Analītiskā ģeometrija plaknē un telpā, matemātiskās analīzes pamatjēdzieni, diferenciālrēķini, integrālrēķini, ziņas par plaknes un telpas līnijām, rindas, diferenciālvienādojumi. Šī grāmata ir tā paša autora «Elementārās matemātikas rokasgrāmatas» turpinājums un aptver visu vielu, kas ietilpst augstāko tehnisko (mehanikas-mašīnbūvniecibas, celtniecības, aviācijas, transporta, elektrotehnisko, enerģētisko un metalurģisko) mācību iestāžu matemātikas pamatkursa programma. Grāmatai ir divējāds uzdevums. Pirmkārt, tā dod faktisku izziņu: kas ir vektoriāls reizinājums, kā atrast rotācijas ķermeņa virsmu, kā funkciju izvirzīt trigonometriska rindā utt. Atbilstošas definīcijas, teorēmas, kārtulas un formulas, kurām pievienoti piemēri un praktiski norādījumi, var atrast ātri; šim nolūkam noder detalizēts iedalījums un sīks alfabētisks rādītājs. Otrkārt, grāmata noderīga sistemātiskai lasīšanai. Tā necenšas aizstāt mācību grāmatu, un tāpēc pilnīgi pierādījumi šeit doti tikai retos gadījumos. Tomēr tā var noderēt, lai vispārīgos vilcienos iepazītos ar priekšmetu. Sai nolūkā šeit sīki iztirzāti pamatjēdzieni, piemēram, skalārais reizinājums (104. §.), robeža (203.—206. §.), diferenciālis (228.—235. §.), bezgalīga rinda (270., 366.—370. §.)._Tai pašā nolūkā visas kārtulas ilustrētas ar daudziem piemēriem, Teorēmām un kārtulām pievienoti dažādi paskaidrojumi. Dažkārt to uzdevums ir uzskatāmi parādīt teorēmas saturu, lai lasītājs varētu pamatīgi apgūt pierādījumu. Dažkārt paskaidrojumam pievienots atsevišķs piemērs, un tas satur tādus spriedumus, kas dotu pilnīgu teorēmas pierādījumu, ja tos pielietotu vispārīgajam gadījumam (sk. 148., 149., 369., …

djvu: indexarhīvs / yandex / mega

pdf: indexarhīvs / yandex / mega

Hotte O. Atvaļ. karasp. inž. tehnologs. Automobīlis, viņa uzbūve, regulēšana un kopšana 1938 g

automobilis_transmisija

Šī grāmata uzskatama kā turpinājums grāmatai „Automobilis, viņa uzbūve, regulēšana un kopšana. — Motors, karburacija, eļļošana, dzesēšana, elektrība un aizdedzināšana”. Šai grāmatā aprakstīti: 1) apakšbūve jeb šasija, kurā ietilpst rāmis, atsperes, amortizatori, asis, stūre, sajūgs, pārnesumu kārba, kardana vārpsta, diferenciāls, bremzes, riteņi, liepas un trokšņa slāpētājs; 2) virsbūve jeb karoserija līdz ar palīga ierīcēm, kas stāv tieši sakarā ar auto vadīšanu un braukšanu, kā signāli, vējstikla tīrītājs, dažādi pedāļi un sviras. Sastādot grāmatas otro izdevumu, ievēroti visjaunākās konstrukcijas un papildinājumi, izmantojot tieši no automobiļu fabrikām saņemtos norādijumus un technisko literaturu. Grāmata sastādīta tā, lai to varētu lietderīgi izmantot automobiļu īpašnieki, autoniechaniķi, montieri un šoferi, kā ari šoferu kursu apmeklētāji.

djvu: indexarhīvs / yandex / mega

pdf: indexarhīvs / yandex / mega

Aleksandrs Ribovskis, Roberts Vilciņš. Automobiļu tehniskās apkalpes un tekošais remonts

automobilu-tehniskas-apkalpes-un-tekosais-remonts

Grāmatā  aplūkotas  padomju  automobiļu  tehniskās apkalpes  un  tekošais  remonts.  Sevišķa  vērība  veltīta visizplatītāko  kravas  un  vieglo  automobiļu  tehniskajām  apkalpēm,  regulēšanas  darbiem  un  tekošajam  remontam. Grāmata  sniegtas  ziņas  arī  par  šo  automobiļu galveno  mezglu remonta  īpatnībām  un  attiecīgajam remontam  nepieciešamām  ierīcēm  un  iekārtu. Grāmata  domāta  autoremontdarbnīcu  un  autosaimniecību  meistariem  un  mehāniķiem,  kā  arī  mācību iestāžu  audzēkņiem  un  individuālo  automobiļu  īpaš­niekiem.

indexarhīvs / yandex / mega

P. Šulcs.Elektromotoriņi 1949.g

elektromotor

Viens no grūtākiem uzdevumiem, ko nākas atrisināt skolēniem jaunajiem techniķiem, ir modeļa sirds — dzinēja — izgatavošana. Vislabāk izgatavotais tramvaja, trolejbusa, laivas vai cits kāds modelis daudz zaudē, ja tas nevar kustēties — darboties.  Dzinēji mēdz būt daudzi un dažādi, piemēram: tvaika mašīnas, iekšdedzes motori, elektromotori u. c.  Sekojošie būvju apraksti iepazīstinās lasītāju ar to, kā paša spēkiem bez speciāliem darba rīkiem katrs jaunais techniķis var uzbūvēt elektromotoru. Pareizi un precizi izgatavots, tas ļoti labi noder par dzinēju.

djvu: indexarhīvs / yandex / mega

pdf: indexarhīvs / yandex / mega