Vils Ļipatovs Dēls, vīrs, znots… (Igors Savovičs)

Šis romāns, tāpat kā V. Ļipatova (1927—1979) iepriekšējie darbi, varētu būt aktuāls un asi polemisks. Galvenais varonis trīsdesmit gadus vecais Igors Savovičs pārstāv to pēckara paaudzi, kas stājas vadošos posteņos dažādās tautsaimniecības nozarēs un kam nepieciešama liela patstāvība un atbildības sajūta. Romānā cieši savijušās darba un ģimenes attiecības, risināti to radītie konflikti. Darbība notiek PSRS, kādā Sibīrijas pilsētā.

Index   Mega   Yandex

Kristina Sabaļauskaite. Silva Rerum IV

Matemātikas profesors, jezuīts Prancišks Ksavers Norvaiša no Milkantiem, ir ne tikai Lietuvas dižkunigaitijas, bet arī pasaules pilsonis, brīvmūrnieks un filosofs. Nansī, Vīne, Krakova, Varšava, Amsterdama, Parīze, Londona – tādas ir viņa ceļojumu trajektorijas, kurās viņš iepazīstas ar pasaules valdniekiem, asākajiem zinātnes prātiem un intelektuālām sievietēm, vēro mūzikas un teātra brīnumus, kas maina priekšstatus par mākslu, pieredz aizliegtu mīlestību, pārved uz Viļņu jaunākos zinātnes sasniegumus un spirdzinošus Apgaismības vējus. Kas patiesībā satrauc profesora dvēseli, kādu šaubu grauzts viņš raugās melnajās, zvaigžņotajās Viļņas debesīs, ko atceroties, viņa sirds allaž izlaiž vienu sitienu un kāpēc viņam šķiet, ka no fanātisma, domu tumsas un sirdsapziņas netīrumiem pārtiekošais Viļņas ba-zilisks, kurš jau sen pasludināts par mirušu, atkal ir atdzīvojies un pielāgojies jauno laiku garam? “Silva rerum IV” turpina Norvaišu ģimenes stāstu un pabeidz lielo Viļņas sāgu. Romāns vēsta par XVIII gs. otro pusi – par laiku, kad notiek straujas pārmaiņas politikā, ekonomikā un kultūrā, par Baroka un Apgaismības laikmetu lūzuma punktu, kad Lietuvas dižkunigaitija pieredz politisku dekadenci un vienlaikus progresīvu ideju uzplūdus, bet tās bajāri sašķeļas divās nesamierināmās nometnēs: vieni iestājas par veco, bet otri par jaunu pasaules kārtību, kuru ir gatavi aizstāvēt ar savas dzīves izvēlēm. Zvabz 2018

Index  Mega  Yandex

Žanis Grīva. Stāsti par Spāniju:

Estremaduras avju gans ; Kalējs Deviņvīruspēks ; Maksiļo ; Dieva tā kunga kalps ; Mazais vīna pārdevējs ; Brīvprātīgie ; Zēns ar stiklu ; Palamosas ciema zvejnieki ; Marks Santjago meklē šauteni ; Don Kichota dzimtenē ; Asturijas kalnrači ; Cilvēki aiz dzeloņstiepļu žogiem ; Uguns lokā ; Slepenais brauciens ; Pie Baltās akas ; Viņpus Pirenejiem

Index  mega  yandex

Vera Volkeviča. Pļauka

Romāns 1 grāmata, 2 grāmata, 3 grāmata, 4. grāmata. Vai kāds varēja iedomāties, ka sētnieces dzīvoklī uz balkona noslēpts romāns, kurš paceļas pāri visiem laikiem un nav nostājies ne vācu, ne krievu pusē? Tikai rakstāmmašīnas mūžīgā klaboņa darījusi uzmanīgus dažus modros kaimiņus. Dažādu darbu strādnieces mūžs palicis latviešu tautas vēsturē un latviešu literatūrā.

Index  mega  yandex

Ervīds Grinovskis. Lai nenosarkst dzimtenes smilts

Atmiņas. Pārdomas. LLU lauksaimniecības ekonomikas profesors Ervīds Grinovskis pirmajā atmiņu un pārdomu grāmatā «Lai nenosarkst dzimtenes smilts» stāsta par savu bērnību, jaunību un studiju gadiem līdz brīdim, kad viņš iegūst zinātnisko grādu un tiek norīkots darbā uz toreizējo Lauksaimniecības akadēmiju. Vēstījumā personiskie pārdzīvojumi rādīti ciešā kontekstā ar laikmeta vēsturiskajiem notikumiem, minot daudzu labi pazīstamu personu vārdus un uzvārdus.

Index  mega  yandex

Leonhards Franks. Laupītāju banda. Oksenfurtas vīru kvartets. No trim miljoniem trīs.

Pirmais lielākais Franka autobiogrāfiskais romāns “Laupītāju banda” («Die Räuberbande») iznāca pirmā pasaules kara priekšvakarā un saņēmis Fontāne prēmiju. Paaudžu konflikts, kas ir romāna pamatā, izceļ sabiedrības sociālo slāņu vulgaritāti un amorālismu. Skolotāja tēlā iemiesotais tirāns nogalina visu dzīvo pusaudzī, smagi nomāc brīvas domāšanas izpausmi, audzina paklausīgus izpildītājus bez iniciatīvas. Skola ir sava veida soda instruments, ko valsts izmanto attiecībā uz saviem pilsoņiem. Šīs sadistiskās audzināšanas metodes, kas apveltītas ar neierobežotu varu, ir aprakstītas romānā: tiek rūpīgi atlasīta soda rīkste, klasē meklēts brīvprātīgais, kas ir gatavs turēt savu biedru miesassoda izpildes laikā. Zēni  apvienojas “laupītāju” bandā un romantiski sapņo par lepnajiem indiāņiem, Karla Maja vesternu garā.

Index  mega  yandex

Vjačeslavs Kondratjevs. Pasērst pēc ievainojuma

Stāsti: Seļižarovas lielceļš ; Ovsjaņņikovas grava ; Saša ; Pasērst pēc ievainojuma ; Uzvaras diena Černovā

Vēl pēda zemes, vēl daļa frontes notikumu izrauta no aizmirstības: ar savu kara gadu pieredzi literatūrā ienāca bijušais vada komandieris leitnants Vjačeslavs Kondratjevs, kura stāsti uzreiz piesaistīja lasītāju uzmanību. Kara ikdiena, cilvēki, kas pārvar grūtības pienākuma vārdā, kas pārbaudījumu brīžos nepazaudē cilvēcību un seko sirdsapziņas balsij, — tāds ir V. Kondratjeva stāstu saturs. Tikai pēda frontes zemes, bet tā pauž cilvēka vienotību ar savu tautu, šīs jutās piemīt arī V. Kondratjeva visjaunākajiem varoņiem — stāstos «Saša», «Pasērst pēc ievainojuma» un citos.

Index  mega  yandex