Aleksandrs Čakovskis. Nepabeigtais portrets

Romāns. Pazīstamā padomju rakstnieka, Sociālistiskā Darba Varoņa, Ļeņina un PSRS Valsts prēmijas laureāta(dz. 1913. g.) jaunais romāns vēsta par ASV prezidentu F.Rūzveltu, kas 1945. gada aprīlī pozēja māksliniecei Šumatovai. Attēlodams šo epizodi no amerikāņu valsts galvas dzīves, autors iekļauj stāstījumā Rūzvelta atmiņas, rāda šī izcilā valsts darbinieka personiskās un sabiedriskās dzīves ainas.

Index  Mega  yandex

Harolds Laksness. Neatkarīgie

Varoņteika. Par zemnieku neizbēgamo traģēdiju kapitālistiskajā sabiedrībā sarakstīts daudz spilgtu grāmatu. «Neatkarīgie» ir liels sociāls romāns un cienīgs atrasties grāmatu plauktā starp labākajiem tāda veida sacerējumiem.

 Ar drošu un sulīgu otu gleznojot nabadzīgā zemnieka Bjartura — ar izcilu prātu, milzu gribu un neizsīkstošu darba mīlestību apveltīta cilvēka dzīvi, tēlojot viņa fanātisko tiekšanos pēc patstāvīgas, no tirgoņiem, budžiem un citiem apspiedējiem neatkarīgas dzīves, rakstnieks šai darbā ir sasniedzis lielu sociālā vispārinājuma spēku.

Viņš parādījis, ka kapitālistiskajā pasaulē godīgam darba rūķim, lai cik talantigs un neatlaidīgs viņš būtu, ir tikai divi ceļi — vai nu mēģināt kļūt par vilku starp vilkiem, vai arī galu galā tikt saplosītam alkatīgajā vilku barā. Lūk, kādēļ Bjartura tēls ir cilvēcisks un pilnasinīgs. Ar dedzību un rūpību zīmēts visās viņa iekšējās pretrunās, viņš tai pašā laikā šķiet vispārināts kapitālisma jūgā smokoša zemnieka tēls. Bet pārvaldnieks, šis briesmīgais un nežēlīgais plēsoņa, kas tur savās rokās visu apkaimi, viņa sieva dzejniece, kas ir buržuāziskās svētulības pretīgs paraugs, kā ari tirgonis Jounsons — visas šis spilgti izzīmētās figūras šķiet tipiski kapitālistisko plēsoņu portreti.

Bjartura gadiem ilgā un veltīgā ciņa par neatkarību, par savu stūrīti skopās zemes, par to, lai ar pārcilvēcisku darbu iegūtu kaut jel kādu iztiku savai ģimenei, attēlota ar tādu patiesības spēku, ka mums, sociālistiskās pasaules cilvēkiem, kļūst baigi. Stāsts aizrauj, saista. Lasītājs nevar palikt vienaldzīgs par likteni, kāds piemeklē zem-nieku-skaldu, kas dzivo savā mājiņā tāpat, kā dzīvojuši viņa senči pirms vairākiem gadsimtiem, un kas atrod laiku sacerēt dzejoļus; ir jāuztraucas par visu iemītnieku nākotni, kuri dzīvo mazajā lauku sēta ar dzejisko nosaukumu «Vasaras»; jāpārdzīvo viņu nebeidzamās bēdas un retie mazie prieki, kā ari kopā ar Bjarturu dziļi jāienīst pārvaldnieks un viņa sieva, tirgoņi, veiklie kapitālistiskās kooperācijas šeplmaņi un visi, kuri cenšas atņemt lepnajam darba rūķim pēdējo, kas viņam vēi palicis, — sapni par neatkarību.

Lasītājam no jauna paveras nabadzīgā zemnieka traģēdija kapitālistiskajā sabiedrībā, par kuru jau tik daudz stāstījuši lielie rakstnieki humānisti. Šoreiz tas notiek tālajā, vulkāniskajā salā, mazā, savdabīgā zemē. Bet nevis Islandes savdabīgajā kolorītā, nevis ziemeļu eksotikā ir meklējamas vērtības, kas izceļ šo grāmatu citu vidū. Rakstnieks stāsta par mūžseno nabadzīgā arāja un gana traģēdiju, bruņojies ar progresīvu pasaules uzskatu kā cilvēks, kurš bijis zemē, kur pirmo reizi kopš tā laika, kad pirmais sējējs meta zemē graudu sauju, zemniecība ir izgājusi uz gaišā kolektīvā darba ceļa, bet tie, kas kopš seniem laikiem atklāti vai slepeni izspieduši un piesavinājušies viņu darba augļus, likvidēti kā šķira galigi un uz visiem laikiem.

Un, kaut arī Islandes viensētnieks Bjarturs pagurst nevienlīdzīgajā cīņā pret varenajiem tajā zvēru pasaulē, kurā viņš dzīvo, zaudē savus ietaupijumus, zaudē tuviniekus, grimst nabadzībā, kaut ari šajā nemitīgajā cīņā viņa sirds kļūst salta, pagurst viņa stūrgalvīgais, atjautīgais prāts neauglīgos mēģinājumos atrisināt neatrisināmo, kaut ari, zaudējis visus savus tuviniekus, visu savu mantu, viņš beigās paliek vientuļš, — šis cilvēks nepadodas ienaidniekiem un neatdod tiem to, kas viņam ir pats dārgākais, — sapni par neatkarīgu dzīvi.

Starp citiem šā romāna meistariski izzīmētajiem tēliem lasītāja priekšā nostājas ari pats autors — rakstnieks humānists, kas prot attēlot ne vien pašu sociālo parādību, bet ari tās dziļās saknes, rakstnieks cīnītājs, kas tic savas tautas radošajiem spēkiem un tās uzvarai, kas ar savu literāro darbu cenšas aktīvi iejaukties mūsdienu notikumos, piedalīties progresa un miera spēku cīņā pret reakciju un kara draudiem.

Index  Mega  yandex

PSRS vēsture

Lukians Buščiks. PSRS vēsture. 1 daļa. Mācību grāmata 8. klasei.

Interesantā, raitā, viegli uztveramā valodā aprakstīti un ilustrēti atsevišķi, galvenie Krievijas vēstures posmi no pirmatnējās kopienas laikiem līdz mūsu ēras 17. gs

Mācību grāmata 8. klasei. Akad. A. Pankratovas redakcijā. Apstiprinājusi Latvijas PSR Izglītības ministrija

Latvijas Valsts Izdevniecība Rīgā 1957

Index  Mega  yandex  indpdf  megapdf  yandpdf

Ivans Fedosovs. PSRS vēsture 9. klasei

Visai aizraujoša, skaisti ilustrēta un viegli uztverama mācību grāmata par Krievijas vēstures atsevišķiem posmiem laikā no XVIII līdz XX gadsimtam. Apstiprinājusi PSRS Izglītības ministrija. Ceturtais izdevums. 1990

Indexfb2  indexpdf   Mega   (PDF)  yandex

Padomju Savienības Komunistiskās Partijas vēsture

Mācību grāmatu sagatavojis autoru kolektīvs šādā sastāvā: B. N. Ponomarjovs, PSRS Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis (vadītājs); V. M. Ilvostovs, PSRS Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis; A. P. Kučkins, vēstures zinātņu doktors; I.I. Mincs, akadēmiķis; L. A. Sļepovs, ekonomisko zinātņu kandidāts; A. Soboļevs, filozofisko zinātņu kandidāts; N. Satagins, vēstures zinātņu doktors; A. A. Timofejevskis, vēstures zinātņu kandidāts; M. Volkovs, profesors; M. S. Voļins, vēstures zinātņu kandidāts; V. S. Zaicevs, vēstures zinātņu kandidāts.

 Latvijas Valsts Izdevniecība Rīga 1959

Padomju Savienības Komunistiskā partija, ko nodibinājis un izaudzinājis dižais Ļeņins, nostaigājusi tādu vēsturisku ceļu, kuram līdzīga nezina neviena cita politiska partija pasaulē. Tas ir vairāk nekā pusgadsimtu ilgs strādnieku šķiras varonīgas cīņas, grūtu pārbaudījumu un pasaulvēsturisku uzvaru, sociālisma uzvaru ceļš.

Zlibrary yandex mega

Aleho Karpentjers. Šīszemes valstība. Apgaismības gadsimts

Izcilā kubiešu rakstnieka (1904—1980) romāni patiesīgi, pat dokumentāli attēlo ar Lielo franču buržuāzisko revolūciju saistītos notikumus Parīzē, Karību jūras baseina zemēs un pat Madridē. Atspoguļodams pagātni, autors risina svarīgas divdesmitā gadsimta problēmas, kas sevišķi aktuālu nozīmi guvušas pēdējos gados, notiekot straujiem vērtību pārvērtēšanas procesiem pasaules vēstures arēnā.

Index   Mega  yandex

Lajošs Mešterhāzi. Prometeja mīkla

Romāns. Ungāru mūsdienu rakstnieka Lajoša Mešterhāzi (1916— 1979) darbs «Prometeja mīkla» (1973) uzrakstīts romāna-esejas formā. Grāmatas sižetisko pamatu veido leģenda par Prometeju un bagātīgs vēstures un mitoloģijas materiāls. Šajā darbā vērojam sarežģītas dažādu laikmetu un literatūru attiecības, kad mūsdienu autors pēta pagātni, vienlaikus strīdas ar to, radoši pārveido pagātnes mantojumu, pārtulko to jaunā mākslinieciskā sistēmā.

Index   Mega  yandex

Indriķis Lēmanis. Izlase-2

 Stāsti: I Rūgtais biķeris ; Cīņas solī ; Anniņas gājiens uz Skudru purvu  ; II  Cietās rokas ; Pastalas ; Notikums ar kucēniem ; III  Māte ; Nākotnes vārdā  ; Nomales vējos ; Kalpones stāsts ; Savādais pasažieris ; Kungiem un dāmām ; Zāģis ; Kaujas baterija ; Rīta apskate ; Vakars kazarmā ; Upe ir neizbēgama ; Trīs platformas ; IV  Lielais loms  ; Ozolu Anna ; Uz rītiem ; Traktoriste Kristīne  ; Ar maija vējiem ; Audēja ; V  Vīrs trin cirvi ; Viņš krita par Dzimteni  ; Jaungada nakts ; Dziesma ; Lakstīgala ; Stārķi un zvirbuļi  ; Mārīte  ; Kurš trāpīja?  ; Saule lec ; Ceļš uz mājām ; Bērna mati ; Trīs sastapšanās 

Index   Mega   Yandex

Indriķis Lēmanis. Izlase-1. Pa dzīves ceļiem

Romāns. Vispirms stāsti par 1905. gadu — par muižas kalpiem, kas saceļas pret saviem paverdzinātājiem, par revolūcijas vilni, kas rada bailes un nemieru pasaules varenajos — un par mazu meitēnu Anniņu, kas agri iesaistījusies revolucionārajā cīņā.

Tieši ar 1905. gada kaujiniekiem aizsākas tā cīnītāju plejāde, kas iet tautas priekšgalā padomju varas mēnešos Latvijā 1919. gadā, cīnās Krievijas plašumos par Lielā Oktobra ideāliem un komunistiskajā pagrīdē par padomju varas atjaunošanu, bet vēlāk izcīna uzvaru Tēvijas karā. Ļoti zīmīgs ir stāsts «Trīs sastapšanās». Tā varonis nemaz nav saukts vārdā, viņš ir tikai Draugs un laikam arī tāpēc it kā simbolizē to nenogurstošo cīnītāju, kurš, nežēlodams sevi, svarīgos vēstures brīžos vienmēr atrodas pašās priekšējās līnijās kaujā par tautas laimi.

No kurienes nāk šie cīnītāji, kas viņus mudina stāties ierindā un kādi viņi paši? Uz šiem jautājumiem atbild visa Lēmaņa daiļrade, kuru kopumā var īsi nosaukt par tautas cīņu vēstures māksliniecisku atspoguļojumu

Index   Mega  yandex

Stеndāls. Sarkanais un melnais

Jau romāna simboliskais nosaukums izceļ kontrastu starp sarkano republikāņu armijas karavīra mēteli un melno garīdznieka sutanu jeb, plašāk tverot, pretstatu starp iepriekšējā laikmeta liesmainajiem revolūcijas spēkiem, kas cīnījās par tautu demokrātiskajām tiesībām un Restaurācijas laikmeta (1815.—1830.) drūmo feodālo reakciju, kad pēc Napoleona krišanas Francijā atgriezās revolūcijas aukas aiztrenktie Burboni, bet sevišķu varu un ietekmi ieguva garīdzniecība.

Romānā «Sarkanais un melnais» sižetu Stendals aizguvis no 1828. gada Grenobles tiesas chronikas par nabadzīga amatnieka dēla Antuana Bertē lietu. Bertē mācījies garīgajā seminārā, pēc tam iestājies par audzinātāju Mišū ģimenē, bet iemīlējies Mišū kundzē, kādēļ ticis padzīts. Tā kā Antuans Bertē izcēlies ar savām spējām, viņš drīz dabūjis vietu bagātnieka Kardona ģimenē, un izskatīgajā jauneklī iemīlējusies Kardona meita; taču viņu atkal atlaiž no darba, turklāt galvenā vaininiece šoreiz izrādās Mišū kundze. Sašutis par neveiksmi, Bertē baznīcā šauj uz Mišū kundzi; viņu apcietina, nodod tiesai un soda ar nāvi.

Index   Mega  yandex

Ričards Oldingtons. Visi cilvēki ir ienaidnieki

Romāns ir nozīmīgs tāpēc, ka autors vēršas pret buržuāziju, militārismu un šovinismu, pārliecinoši kritizē buržuāzisko sabiedrību un patiesi attēlo «zudušās paaudzes» traģēdiju. Romānā reālistiski atspoguļojas daudzas laikmeta pazīmes, kā tautas neapmierinātība ar pastāvošiem apstākļiem (Entonija saruna ar dzelzceļnieku). Oktobra revolūcijas ietekme, angļu varas orgānu mežonīgā izrēķināšanās ar saviem pretiniekiem (Flečera stāsts par spīdzināšanām cietumā), aktīvā šķiru cīņa (lielais 1926. gada streiks) utt. Latvijas valsts izdevniecība Rīgā 1964

Index   Mega  yandex