Petrs Dirgēla. Slēptais brasls

sleptaisbrasls

Baltijas triloģijas pirmā grāmata. Darbība triloģijas pirmajā romānā “Slēptais brasls” aizsākas 15. gadsimtā. Uz senās Līvzemes un Lietuvas fona notiek cīņa ar Livonijas ordeni par izeju pie Baltijas jūras. Nākamās triloģijas grāmatas turpina šajā romānā izvirzīto ideju un notikumu attīstību. “Valsts—cilvēka—tautas atsvešināšanās problēma ir ne tikai moderna, bet arī ārkārtīgi aktuāla, jo valsts pastāv tādēļ, lai radītu vislabvēlīgākos apstākļu tautas kultūrai. Ar Petra Dirģēlas romāniem mēs iegūstam absolūti jaunu kvalitāti šo attiecību analīzei.”

indexarhīvs / yandex / mega

Petrs Dirgēla. Joldijas jūra-1

2Joldijasjura1dalaPDirgelafb2

Baltijas triloģijas otrā grāmata. Pirmā daļa. lietuviešu mūsdienu rakstnieka Petra Dirģēlas (1947) “Baltijas triloģija” — romāni “Slēptais brasls”, “Joldijas jūra” un “Ancilus ezers” — nebūt nav naiva tīksmināšanās par Lietuvas dižo pagātni. Šajos romānos tiek skatīta visa 15.—17. gs. Baltijas vēsture. Katrs triloģijas romāns ir lasāms ari kā patstāvīgs vēstījums, un visu triloģijas grāmatu kopums dod lasītājam papildu dimensiju aizraujošā vēstures “izdzīvošanā”. Darbība triloģijas otrās grāmatas “Joldijas jūra” pirmajā daļā risinās 16. gadsimtā Latvijā, Līvzeme — “skaistā lībieša” zemē. Pār Livonijas ordeni savelkas arvien tumšāki nedienu mākoņi. Starptautiskās politiskās intrigas — Dānijas, Zviedrijas, Somijas hercogistes, Krievijas, Itālijas un Anglijas savstarpējā politiskā, tirgošanās un krāpšanās — “Joldijas jūras” galveno varoni Tvirbutu padara par viru bez savas zemes, ģimenes un pat vārda, tomēr Tvirbuts izrādās pārāk sīksts, lai, pasludināts par mirušu, arī ļautos tāds palikt… “Visskaistākais personāžs — lībietis, izzudis, bet ļoti skaists cilvēks. Aprakstīju, kā viņš piebraucis laivu krastā, izkāpa, nogrima un pazuda vēstures ūdeņos, atstājis par sevi ļoti skaistas atminas. Par mīlestību-nemīlestību, dzīvi-nedzīvi lasiet “Joldijas jūrā

indexarhīvs / yandex / mega

Petrs Dirgēla. Joldijas jūra-2

3Joldijasjura2dalaPDirgelafb2

Baltijas triloģijas otrā grāmata. Otrā daļa. Lietuviešu mūsdienu rakstnieka Petra Dirģēlas (1947) “Baltijas triloģijā” — romānos “Slēptais brasls”, “Joldijas jūra. Pirmā daļa”, “Joldijas jūra. Otrā daļa” un “Ancilus ezers” tiek skatīta visa 15.—17. gs. Baltijas vēsture visplašākajā tā laika Eiropas vēstures kontekstā. Kā cūkas pie siles dižie lielvaru kungi grūstās un plēšas, lai valdītu Baltijas ūdeņos, — cilvēku likteņi viņiem nav no svara. Tvirbuta dēli un Ieva joprojām gaida Kiprijonu atgriežamies, — vai mīlestība būs pietiekams pretspēks alkatības apmātajiem valdniekiem?

indexarhīvs / yandex / mega

Petrs Dirgēla. Ancilus ezers

4AncilusezersPDirgelafb2

Baltijas triloģijas trešā grāmata. “Ancilus ezers” ir mūsdienu lietuviešu rakstnieka Petra Dirģēlas Baltijas triloģijas pēdējā grāmata. Šeit noslēdzas “Slēptajā braslā” un abās “Joldijas jūrās” vadītais ceļojums Baltijas 15.—17. gadsimta vēsturē. Kiprijona Tvirbuta jaunākie dēli Jons un Petrs iet katrs savi ceļu pie patiesības, — vai vienas saknes, viena zeme, arī lielzemju karaļu un karalīšu samīdīta, viņus novedīs vienuviet.

indexarhīvs / yandex / mega