Grigorijs Golovins. Elektrisko sakaru izgudrotāji

Šajā grāmatā aplūkota elektrisko sakaru — telegrāfa, telefona un radio attīstība, to izgudrotāju dzīve un darbība. Autors tajā centies pēc iespējas pilnīgāk pastāstīt par to, kā izgudroti minētie sakaru līdzekļi un kāda šeit bijusi loma ievērojamiem krievu zinātniekiem un inženieriem. Tā kā daudzu mūsu izcilu tautiešu vārdi bija nepelnīti aizmirsti, tad autors grāmatā sevišķu uzmanību …

Hugo Bruno Šterns. Krāsns un pavards ģimenes mājā

Sakarā ar to, ka Latvijā kurināmā iegāde kļūst arvien problemātiskāka, mājas apsildei vairs nevaram atļauties pirkt šķidro vai gāzes kurināmo, kā ari akmeņogles par nesamērīgi augstajām, mūsu algām un pensiju pabalstiem nekādi neatbilstošajām cenām, tāpēc jāsāk atkal domāt par vietējā kurināmā — malkas un kūdras lietošanu krāšņu kurināšanai. Grāmatā aplūkota siltuma iegūšana, izplatīšana, siltuma zudumi …

Boriss Pavlovičs Rjabikins. Stāsti par elektrību

Populāri Zinātniskā Bibliotēka. Autors populārā veidā stāsta par to, kas ir elektrība, kā iegūst elektroenerģiju, kā un kur to izmanto. Grāmatā pastāstīts par elektrības lietošanu tuvākā nā­kotnē, par izredzēm enerģiju pārvadīt bez vadiem, par paisumu hidroelektrostacijām un par jauniem elektriskās strāvas avotiem. Grāmata uzrakstīta vienkārši un dzīvi. Tā paredzēta jaunatnei un plašām lasītāju aprindām. indexarhīvs …

Andrejs Rauhvargers. Vispārīgā ķīmija. 1996

Grāmata, kuru ar Sorosa fonda atbalstu nododu lasītāju vērtējumam, ir paredzēta vispārīgās ķīmijas padziļinātai apguvei. Tās saturs pārsniedz Latvijas  vidusskolas  ķīmijas  profilkursa  apjomu  un  ir  orientēts  uz ķīmijas  eksāmena prasībām  Eiropā  pazīstamajās  padziļinātās vidējās izglītības programmās.Šī grāmata noderēs gan vidusskolēniem, kas apgūst ķīmijas profilkursu, gan skolotājiem, gan augstskolu neķīmijas specialitāšu studentiem, gan arī tiem, kas …

Nikolajs Leonīda d.Gļinka. Vispārīgā ķīmija

Viena no labākajām pagājušā gadsimta ķīmijas rokasgrāmatām. Šī  grāmata  ir  vispārīgas  ķīmijas  mācību  grāmata  augstāko  mācību  iestāžu  studentiem,  kas  neapgūst  ķimiķa  specialitāti.  Tā  var  noderēt  ari  par rokasgrāmatu  tehnikumu  ķīmijas  noda|u  audzēkņiemun  tiem,  kas  patstāvīgi  studē  ķimijas  pamatus.Grāmatā  dots  vispārīgā  ķīmijas  kursa  teorētiskā  un  faktiskā  materiāla  sistemātisks  izklāsts. Liela  uzmanība  veltīta  ķīmijas  tehnoloģijai  un ķīmiskajai  …

Saimniece. Garšīgas biezputras

Mūsu žurnāla numura tēma ir biezputras. Šo ēdienu ir viegli un vienkārši pagatavot. Nav nemaz tik viegli to sabojāt, taču biezputra bieži vien nav garšīga. Kāpēc? Laikam jau tāpēc, ka vienkāršība mudina paļauties uz veiksmi, nevis ievērot noteikumus. Lai cik tas savādi liktos, šie noteikumi ir ļoti līdzīgi matemātikas likumiem: precīzi, skaidri, īsi, un tos …

O’Henrijs. Gausīgie ierāvēji

O’Henrijs īstajā vārdā Viljams Sidnijs Porters amerikāņu stāstu meistars. Viņa novelēm raksturīgs smalks humors un negaidīti atrisinājumi. stāsti: Džefs Pīters personiska magnēta lomā . Astoņkājis sēklī . Izpriecas mūsdienu laukos . Filantromatemātikas katedra . Roka, kas vanda pasauli . Laulība — eksaktā zinātne . Apcirptais vilks . Sirdsapziņa mākslā . Augstākais amats . Cūcīgā ētika . Mērens …