Zinātne un tehnika 1976 gads 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12. Interesantākie raksti

Vai psihe ir vadāma? Kirils Ivanovs-Muromskis, ; Vai kosmions ir salikta daļiņa? ; Spožāka par Polārzvaigzni  ; Sibīrija un Amerika. Seni sakari. ; Kā padarīt betonējumu ūdensnecaurlaidīgu ; No sporām izaudzēti ziedaugi Bioloģijas zinātņu kandidāts Guntis Kavacs  ; Ģenētiskā pārkombinēšanās Natālija Matjuskova  ; Vai pastāv dzīvība uz Zemes? ; Pats pētītājs, pats informācijas meklētājs ; …

Zinātne un tehnika 1975 numuri 1.2.5.7.9.11.12. Interesantākie raksti:

Apdāvinātība un ģenētika. Aleksandrs Lūks.; Kāpēc liecas rīkstīte? Māra Blaumane ; Kāds izskatās Merkurs? ; Slepenais kods. Zinātniski fantastisks stāsts. Jānis Mauliņš ; Slaukšanas modernizēšana. Sigizmunds Timsāns ; Lēni griezās dzirnakmeņi Gunārs Beikerts ; pētī sarkanos milžus ;  Simetriska, simetriska mikropasaule. Vera Černogorova ; Ko un kā mēs dzirdam? Medicīnas zinātņu kandidāts Ernests Gaudiņš ; …

Apostolos Doksiadis. Tēvocis Petross un Goldbaha hipotēze

viens no autora labākajiem darbiem. Romāna galvenais varonis tēvocis Petross ir vientuļnieks gados, kurš dzīvo Atēnu nomalē, spēlē šahu un kopj savu dārzu. Viņu varētu uzskatīt par neveiksminieku, ja vien brāļadēls nesāktu interesēties, kāda bijusi tēvoča dzīve. Viņš drīz vien atklāj, ka tēvocis Petross kādreiz ir bijis slavens matemātiķis, kurš riskējis ar visu, lai atrisinātu …

Jānis Ozoliņš. Automobiļu un traktoru elektroiekārtas II daļa

Mācību palīglīdzeklis. Mācību palīglīdzeklis paredzēts Zemkopības ministrijas pārziņā esošo izglītības iestāžu audzēkņiem. Ozolnieki 2003. Pdf. indexarhīvs / yandex / mega / 4shared Auto elektroiekārtas. Mācību palīglīdzeklis paredzēts Zemkopības ministrijas pārziņāesošo izglītības iestāžu audzēkņiem. \ indexarhīvs / yandex / mega / 4shared  

Valdis Drinks. 360. eksperimenti ķīmijā

Grāmatā apkopoti 360 eksperimenti par vidusskolu un tehnikumu ķīmijas kursā ietilpstošās vielas galvenajiem jautājumiem. Daudziem eksperimentiem doti arī vairāki varianti. Sajā grāmatā ietilpst eksperimenti, kas izmantojami, apgūstot ķīmijas pro­grammās paredzēto vielu, kā arī eksperimenti, kurus var veikt ārpusklases darbā, pulciņu nodarbībās, ķīmijas vakaros, olimpiādēs u. c. Grāmatu varēs izmantot vidusskolu un tehnikumu audzēkņi, kā arī …

Matvejs Kancenelenbogens. Nikolajs Lebedinskis. Mehāniskā ceha darbinieka rokasgrāmata (1964)

Rokasgrāmata satur ziņas par metālu un sa­kausējumu sastāvu un īpašībām, par to apstrādes metodēm. Sistematizēts izziņu materiāls par ražo­šanas organizāciju un tehnoloģiju, tehnoloģisko procesu tipizāciju, mehāniskās apstrādes precīzitāti un gludumu, dažādiem metināšanas, lodēšanas un līmēšanas veidiem. Dotas praktiskas re­komendācijas par metālapstrādāšanas darbgaldu darbu, konusu apstrādi, vītņu griešanu, dalīšanas galvu izmantošanu. Ir dati par ierīču, instrumentu …

Jānis Ulpe, Lūcija Kupče. Koka un plastmasu konstrukcijas

Grāmatā aplūkota koka un plastmasu konstrukciju vēsturiskā attīs­tība, sniegtas ziņas par koka, saplākšņa un plastmasu fizikālajām un mehāniskajām īpašībām. Doti norādījumi, kā pasargāt koksni no trupēšanas un degšanas. Izklāstīti pamatprincipi koka un plastmasu kon­strukciju projektēšanā, aprēķinos un izgatavošanā saskaņā ar pastāvo­šajiem celtniecības normatīvajiem dokumentiem. Raksturotas plaknisku pilnsieniņas, režģotu un telpisku koka un plastmasu konstrukciju projek­tēšanas …