Erihs Solovjovs. Neuzvarētais ķeceris. Mārtiņš Luters un viņa laiks

Pirmais Mārtiņa Lutera (1483—1546) biogrāfiskais apraksts padomju literatūrā. Viņš parādīts kā viduslaiku katoļu baznīcas reformators, augošās buržuāzijas šķiras filozofijas un ētikas pamatprincipu paudējs, viens no vācu literārās valodas veidotājiem. Viņa Bībeles tulkojums vācu valodā izmantots arī tās latviskojumā. Lutera sasprindzināto reliģisko meklējumu loģika iezīmējas uz Vācijas XVI gs. pretrunīgās sabiedriskās dzīves fona, sasaucas ar Renesanses …

Pēteris Laķis. Ievads socioloģijā

Lekciju kurss. Pēteris Laķis (1952-2003) Profesors, filozofijas doktors, habilitētais mākslas doktors Latvijas ZA korespondētājloceklis Latvijas Kultūras akadēmijas rektors (1991-2003) Socioloģijas priekšmets. Vara. Sociālā stratifikācija. Nabadzība. Sociālā mobilitāte. Sabiedrības sociāli demogrāfiskā diferenciācija. Ģimene. Izglītība. Darbs deviantā. Uzvedība un sociālā kontrole. Izmaiņas sabiedrībā 21. gadsimta sākumā zvabc2005 indexarhīvs    yandex    mega  

Žans Pols Sartrs. Nelabums

Romāns. 1938. gadā Francijā publicētais Žana Pola Sartra “Nelabums”, kurā eksistenciālisma filozofija atklājas gluži fascinējošos tēlos, ir viens no iz­cilākajiem darbiem ne tikai franču, bet visā pasaules literatūrā. Tajā ro­dama loti spilgta pasaules izjūta, kas arī katram no mums ļauj citādi paskatīties uz sevi un apkārtni. indexarhīvs / yandex / mega  

Jānis Mauliņš. Kājāmgājējs. Pelēkie zīmējumi

Romāni «Kājāmgājējā» attēlotas trīs dienas fabrikas juriskonsulta Svārupa — četru bērnu tēva dzīvē, viņa darba Ikdiena. Centrā izvirzīta Svārupa mierīguma, taupības un godīguma filozofija un saticīgās ģimenes atmosfēra. Romānā «Pelēkie zīmējumi» jaunā divu bērnu ģimene Ir pretstats Svārupa ģimenei. Ik lappuse te vēstī par strīdiem, to atskaņām apkārtējo ļaužu runās un domās. Grāmatas beigās sarežģno …

Aleksandrs Grīns. Pasaules vēsture. Senie laiki

Daiļdarbi un raksti 20 sējumos Ilgoņa Bersona sakopojumā. Jānis Kalniņš. Vīrišķības dziesminieks  ; Ilgonis Bērsons. Karavīra liktenis ; Pasaules vēsture ; Priekšvārds ; Ievads ; Senie laiki ; I.  Aizvēsture ; Paleolītiskais laikmets ; Neolītiskais laikmets ; II.  Amerika ; Maiji ; Meksika ; Cibčas ; Peru ; III.  Austrumāzija ; Ķīna ; Japāna ; …

Andris Kolbergs. Naktī, lietū…, Automobilī rīta pusē

Piedzīvojumi, fantastika, ceļojumi. Romāni. Abos romānos pazīstamais latviešu prozaiķis paliek uzticīgs savam radošajam aicinajumam. Viņš atklāj krimināl­meklēšanas darbinieku saspringto, bieži vien nebūt ne romantisko, taču sabiedrībai ārkārtīgi nepieciešamo darbu. Asās sociālpsiholoģisku konfliktu situācijās risinās cīņa starp likumu un noziedzību, starp godīgumu un nelietību. Autors meistariski atmasko patērētāju filozofijas sociālo bīstamību, parādot, cik tālu spēj nonākt …

Rainis. Kaijs Grakhs

Rainis bija plaša vēriena rakstnieks, domāja nākotnē, dzīvoja nākotnē ar savu darbu starpniecību. Viņa papīros atrasti uzmetumi ļoti daudziem darbiem, vēl vairāk ieceru un ideju, tā saucamo tēmas nominatīvu. Raini nodarbināja lugu cikli, kas saistīti tematiskajā ziņā. Sākotnēji arī luga par romieti Kaju Grakhu bija iecerēta kā romiešu traģēdiju cikla Cēzars sastāvdaļa un Raiņa piezīmēs …

Rainis. Uguns un nakts

Sižets un tēlu sistēma ir pārņemti no Pumpura “Lāčplēsis”, papildinot pamatlīniju ar jaunām epizodēm, kas padziļina idejisko dimensiju. No vienas puses – Lāčplēsis (Latvijas tautas spēks un brīvības aizstāvis), Laimdota (kuru var uztvert kā Latvijas simbolu), Spīdola (varoņa iedvesmotāja). No otras – tumsas spēki: Melnais bruņinieks, vācu iekarotāji, tautas nodevēji Kangars un Līkcepure. Uguns un …

Žurnāls “Avots” 1988.01-12

Avots 1988.01 Rakstniecība ; Andris Kolbergs, «Nekas nav noticis» (1. Lpp.). Olga Nikolajeva, dzejoļi (12. Lpp.). Arvis Grods, stāsti (14. Lpp.). «jauno dzejas antoloģija», Juris Alunans, Andrejs Pumpurs, Auseklis (16. Lpp.). Boriss Viāns, stāsti (18. Lpp.. Klāvs Elsbergs, dzejoļi, stāsti, atdzejojumi, tulkojumi, vēstules (20. Lpp.). ; Kultūra ; Guntis Eninš, «ko slēpj raksti?» (32. Lpp.). ; Normunds Lācis, …

Žurnāls „Avots” 1989.01-12

Avots 1989.01 Rakstniecība ; Jurga Ivanauskaite. «Es mirstu, tu mirsti, Viņš (viņa) mirst» (1. Ipp.) Jānis Rokpelnis. Dzeja (10. Ipp.) Makss Frišs. «Kādas nelaimes skice» (12. Ipp.)  Māra Grudule. «Indivīda un pasaules attiecības Friča Bārdas darbos» (17. Ipp.) Fricis Bārda. «Kā laime nāca» (19. Ipp.) Gatis Līdums, Edvīns Raups, Ingus Josts. ; Dzeja (20. Ipp.)  Aivars …