Saulcerīte Viese. Aspazija

AspazijaSViesefb2

Aspazijas daiļrade atstājusi dziļas pēdas latviešu demokrātiskās mākslas un sabiedriskās domas attīstībā. «Zaudētas tiesības», «Vaidelote», «Sarkanās puķes», «Sidraba šķidr­auts», «Saulains stūrītis» — tās ir grāmatas, ku­ras nosaucot vien latviešu lasītājam atdzīvojas priekšstats par daudzpusīgu, temperamentīgu mākslinieces personību un skarbu, lieliem vēsturiskiem notikumiem piesātinātu laikmetu, kurā darbojusies dzejniece. Aspazijas vārds nesarau­jami saistīts ar Jaunās strāvas trauksmainajām dienām. Spēcīgi tas skan 1905. gada vētrā. Un tam nevar paiet garām, runājot par Tautas dzej­nieka Raiņa likteni: būdama viņa dzīvesbiedre, Aspazija pavadījusi Raini trimdā, emigrācijas vientulībā, atbalstījusi viņa radošo darbu.

indexarhīvs     yandex   mega

Anna Skaidrīte Gailīte. Augšzemē dzirdētais

AugszemedzirdetaisASGailitefb2

Stāsti: Ceļš uz mājām , Izvēle . Nenotikušais notikums. Sargeņģelis , Nenosūtītās vēstules . Elzas monologs . Ak tu nejauceni! . Kolekcionārs  Anna Skaidrīte Gailīte vielu stāstiem ir smēlusies savā bagātajā dzīves pieredzē. Stāstu krājumā Augšzemē dzirdētais lasītājus aizraus nesadomātās situācijas, — spilgtie raksturi un dažādie likteņi, kas šķitīs labi saprotami gan pazīstamas vides, gan dzīvesveida, gan ētisko vērtību ziņā. Annas Skaidrītes Gailītes stāstos, gluži kā dzīvē, no traģiskā līdz komiskajam ir viens solis. “Tāda ir dzīve,” mums it kā saka rakstniece, un atbalsi viņas teiktajam savā pieredzē un dvēselē saklausīs daudzi jo daudzi lasītāji. zvabc 2006

indexarhīvs    yandex     mega

Jānis Grants. Ausma ceļā

janisgrantsstasti

Izlase: Aiz mums Maskava. Romāns. Frontes stāsti: Pa zvēru taku ; Automātista Puteņa pēdējais šāviens ; Negaidīta satikšanās ; Pēdējā piestātnē ; Mazās upes sākums ; Kalna sādžas aizstāvēšana ; Jāņu naktī ; Zaļā zara noslēpums. A.Griguļa pēcvārds

indexarhīvs    yandex    mega

Austra Skujiņa. Dzejas izlase

austrskuj

Rīts – Der Morgen (von Austra Skujiņa) ; Tu vari raudāt ; Ierēdnis. ; Meitenei kafejnīcā. ; Tukšums ; Sapņi ; Mīlestības dziesma. ; Roka ar puķi ; Brīdinājums. ; Dzīru naktī ; Agrais rudens. ; Pagrabā ; Nost ; Austrumu ekspresis ; Klusums ; Vēstule uz cietumu ; Mašīnrakstītāja ; Tik pāri palika Zvaigznes ; Skumju vīns ; Sestdienas vakars ; Kādēļ ; Fantazija ; Dzīvības dzēriens ; Vējš ; Ostā ; Viens ; Utopija ; Uz tilta ; Atmoda ; Ierēdnis ; Paklupis ; Cilvēks ; Bulvāru madonna ; Šuvējas dziesma ; Skumja romantika ; Skumjā dienā;  Neskaidrība ; Sudrabkalna dzejas Tautas nama kafejnīcā ; Bērnam ; Dzīve ; Klaidonis ; Dziesma lokomotīves vadītājam ; Dezertieris ; Ielās ; Atvainojos ; Kauns ; Stāsts par Diogenu ; 49 ; Sniegs ; Pavasaris ziemeļu zemē ; Naktī ; Izpostītā dārzā ; Vakars ; Upe ; Jāņtārpiņš ; Rīts ; Lietus ; Vasara un rudens ; Mātes dziesma radiofonā ; Ceriņzars ; Solījums ; Marta rīts ; Gājēji pusnaktī ; Sapņi ; Dziesma ; Praktiķis ; Kad tu atkal būsi džungļos svešos ; Atteikšanās ; Meitenei kafejnīcā ; Tukšums ; Naivajam draugam ; Tie. kam nav vairs pavasaga ; Brīdinājums ; Novēlots apciemojums ; Bēgu nakts ; Dzīgu nakti ; Tad ; Negaidītā ; Tik vien ; Vārdi ; Tulpe ; Katedrālē ; Vieglprātīga sirds ; Mīlestības dziesma ; Sveiciens ; Roka ar puķi ; Telefonogramma cilvēkam, kas mīlēja sapņotāju meiteni ; Ielas meitas saruna ar Leonardo da Vinči gleznu ; Vientulis ; Rožu kronis ; Nelabojamais ; Agrais rudens ; Ēna uz kapa ; Maza dzeja ; Atstātā ostas meitene ; Siks notikums ; Satikšanās ; Mīlestība ; Sentimentāla dzeja Kaps jūgas krastā Nojautas ; Solveigas dziesma Sarma ; Dziesma rakstāmmašīnai ; Pēdējā dziesma ; Diena ; Elēģija ; Apātija ; Velēšanās ; Pēc bezmiega nakts ; Tu vari raudāt ; Gājiens naktī ; Dziesma lietainā vakarā ; Kapsētā ; Nāvei nolemtais ; Gļēvulis ; Trimdā ; Pēdējais vakars ; Saruna ar miroņa galvas kausu ; Rietošas zvaigznes stāsts ; Vienalga ; Augšāmcēlies ; Jūrā ; Spoku kuģī Lieldienu nakts Balāde par zvejnieku Pārejošs sīkums Mierīga nakts ; Gaisā mazliet jūt pavasari ; 145 ; bende. ; Dziesma par grimušiem kuģiem ; Pieveikts

indexarhīvs    yandex    mega

Austrenī – noveļu izlase

austreni

sakārtojis Edgars Damburs. Latviešu stāsti un noveles. Apsīšu Jēkabs “Bagāti radi“. Apsīšu Jēkabs “Pie pagasta tiesas”. Doku Atis “Vectēvs“. Pērsietis –Acīs krītoši burti. Jēkabs Janševskis – Robs. Jēkabs Janševskis – Bez padoma. Jēkabs Janševskis – Pludmalī.  Ezerietis – Stīpu lāsts. Ezerietis – Pēc Graviņietes. Zeiboltu Jēkabs-Godības skudrājos(Novele). Juris Kosa-Rīta krēsla

indexarhīvs    yandex     mega

Viesturs Rudzītis. Bendes meitiņa un viņas tēvs

BendesmeitinaunvinastevsVRudzitisfb2

Atkarības psihodrāma 8 cēlienos ar sākumu un beigām, pasakām un mītiem, ar dzeju un eksistenciālismu, zinātni un mākslu. Psihodrāma par izvēli starp nāvi un piedzimšanu atpakaļ. Katrs otrais cilvēks Latvijā uzdod savā vai savas ģimenes pieredzē sakņotus jautājumus par alkoholu vai narkotikām. Tikai sākotnēji tie šķiet vienkārši. Ir svarīgi tos uzdot, jo atkarība ir vārti ceļā pie sevis. Šajā ceļā ir daudzas krustceles pa tām var nonākt gan debesīs, gan ellē.

indexarhīvs    yandex     mega

Ēriks Hānbergs. Biķu аlus

BikualusEHanbergsfb2

stāsti: Kviešu magones . Tauru svētki . Baļķu ragaviņas  . Trešais kartupeļu mazums . Plūdi . Ārpusarkla prieks . Ceturtā partera loža, piektā un sestā vieta . Biķu alus . Atvaļinājums pie skursteņa . Kondīcijas buļļi .  Es nevarēju nošaut govi . Irbite . Klanītāji . Sētas suņa dēļ . Miltu mūris . Ozolam vēl nebija piecdesmit gadu . Paulis ar visu gultu karājas striķos . Reksis pumpuros . Gluži vienkārši — par mēsliem . Nakts pagultē kopā ar litra burku . Maikls . Naktssarga pēdējais piedzīvojums . Piektais zārks . Stāstu krājumā «Biķu alus» Ēriks Hānbergs ne soli neatiet no laukiem. Tātad — kārtējā prozas grāmata ir sarunas turpinājums. Bet padziļinātāks. Vairāki darbi jau nosaucami par novelēm. Taču neizzūd arī autoram raksturīgais omulīgais humors. Stāstu varoņi nav atrauti no laika un telpas. Jūtami mūsdienu lauki mainībā un pretrunās. sastopam cilvēkus, kuri meklē, kā sevi izpaust agrorūpnieciskajā kompleksā.

indexarhīvs    yandex     mega

Didzis Sedlenieks. Bohēmijas zaglis

BohemijaszaglisDSedlenieksfb22

Zinātniskās fantastikas žanra stāstu krājums: Galapunkta nav ; Amulets ; Bohēmijas zaglis (Amulets II) ; Pasaka par Edžiņu ; Gadsimta izgudrojums ; Lietišķā sarakste ; Mēs akmens ; Jērikas bazūne ; Pēdējā pajumte ; Modelis ; Kad aizlido dzērves ; Slimība ; …uz ceļa satikās un brīnījās ; Nepareizā planēta ; Fantastika. 

Par kosmosa dzīlēm un Zemes pagātnes noslēpumiem, par zināmām un nezināmām civilizācijām un par svešo, kas mīt katrā no mums, lasiet grāmatā Bohēmijas zaglis latviešu literatūrā pirmajā zinātniskās fantastikas žanra stāstu krājumā. “Fantastika ir mums visapkārt. Ikdienas gaitās pietiek tikai pacelt galvu, lai ieraudzītu neparasto. Šajā grāmatā ietvertie stāsti gan aizvedīs lasītāju uz svešām pasaulēm, gan pavērs citādu skatu uz vēstures un mūsdienu notikumiem tepat uz planētas Zeme.”zvabc(2011)

indexarhīvs   yandex    mega

Jānis Dreslers. Burbuļmātes prieki un bēdas

BurbulmatespriekiunbedasJDreslersfb2

No jauna ir izdota grafiķa, stāstnieka, dzejnieka un humorista Jāņa Dreslera (1896–1971) grāmata “Burbuļmātes prieki un bēdas”. “Dreslers tiešām ir varens savā naivajā trāpīgumā (kā lubiņa), savā sižeta lakonismā (kā komikss) un – bez pārspīlējuma var teikt – savā šekspīriskajā klišejprasmē, prasmē veidot traģikomiskus cilvēcīgo attiecību modeļus… ” (I. Ziedonis). 2006. gadā apritēja 110 gadskārta kopš Jāņa Dreslera dzimšanas. Nesen izdotā viņa komiksu izlase “Kā santīms ķešā…” (ar satīriskajām četrrindēm) jau kļuvusi par ļoti pieprasītu grāmatu. Nu kārta pienākusi stāstu grāmatai “Burbuļmātes prieki un bēdas”tapals2006

indexarhīvs     yandex     mega

Andris Jakubāns. Burves aiziešana

BurvesaiziesanaAJakubansfb2

Stāsti: Astoņpadsmit mežonīgi kaķi . Zem šīm brīnišķīgajam zvaigznēm . Sestdien 17.45 pirms hokeja . Eņģelis un Ričards . Salavecis un Sniegbaltīte . Romeo . Tonakt uzziedēja paparde . Tautietis Jāņu naktī . Sniegbaltais Parīzes čemodāns . Dziesmas Emī, mīļdārgajai Emī . Maigonis — Magdalēnas un Mārča Mīlīšu dēls . Tango . Andris Jakubāns šā krājuma divpadsmit stāstos ar viņam raksturīgo humora, vieglas ironijas, brīžiem pat neģēlīgas satīras un cerīgas lirikas palīdzību gan sadzīves situācijās, gan arī pilnīgi neticamos saietos centies tuvoties nopietnākām mūsdienu problēmām, kas rodas zinātnes, tehnikas un dzīves straujas attīstības rezultātā. Rakstnieku satrauc, ka šīs nenovēršamās steigas dē| piemirstam sen pārbaudītas morāles, ētikas un estētikas vērtības.

indexarhīvs    yandex     mega