Augusts Milts. Morāles struktūra

MoralesstrukturaAMiltsfb2

Morāles struktūra Ir mācību līdzeklis ētikā filozofijas specialitātes studentiem, kā arī visiem, kas studē marksistisko ētiku fakultatīvi. Tajā dots pārskats par galvenajiem morāles struktūras elementiem, par to savstarpējo hierarhiju, Ietekmēm, mijiedarbību. Autors skar arī vairākas aktuālas mūsdienu ētikas problēmas, kas saistītas ar morāles kā sistēmas vietu sabiedrībā, kā arī tās atsevišķu elementu attīstības likumsakarībām.

indexarhīvs     yandex     mega

Roberts Mūks. Dieva pērtiķa zīmē

dievapertikazime

Domas par “pasaules galu”. Vārdi “pasaules gals” norāda nevis uz absolūtu galu, bet tikai uz kādas noteiktas pasaules vai zināmas lietu kārtības izbeigšanos. Protams, tā kā šeit ir runa par Rietumu civilizācijas pašreizējās formas tuvošanos galam, tad nav grūti saprast, ka tie cilvēki, kas šo civilizāciju identificē ar civilizāciju kā tādu, iedomājas, ka itin “viss iet uz beigām”. Taču faktiski mēs tuvojamies noteikta laikmeta vai vēsturiska cikla galam, kas savukārt var atbilst zināma kosmiska cikla noslēgumam.

indexarhīvs     yandex    mega

Roberts Mūks. Latvju velis Junga un arhetipiskās psiholoģijas skatījumā

latvjuvelis

Roberts Mūks ir rets putns starp filozofiem tai ziņā, ka raksta skaidrā latviešu valodā. Dziļās un šobrīd Latvijā īsti neapjaustās gudrības pasaules reliģiju vēsturē viņš klāsta loģiskā pēctecībā un lasītājam saprotami. Tā, lai Austrumu dažādās sistēmas, to atšķirības un kopējā pārveidojumi konkretizētos pat profānu prātos.

indexarhīvs    yandex     mega

Roberts Mūks. Mīts un iztēle

mitsuniztele

Roberta Muka eseju krājums “Mīts un iztēle” ietver sevī aktuālas modernās filozofijas, psiholoģijas un literatūras teorijas problēmas. Augsts teorētiskais līmenis šeit lieliski kombinējas ar saistošu un populāru problēmu izklāstu, tādēļ grāmata ieteicama ne tikai speciālistiem, studentiem un skolotājiem, bet arī visiem, kam interesē cilvēka eksistences pamatjautājumi.

indexarhīvs      yandex      mega

Roberts Mūks. Paradīzes mīts

paradizesmits

Visu dzīvo un nedzīvo būtņu vidū cilvēks, šķiet, ir vienīgais radījums, kam nepietiek ar to, kas viņš ir. Tikai cilvēkā iemājo neapslāpējamā faustiskā dziņa atklāt arvien jaunus kontinentus ne tikai “ārpasaulē”, bet ari sevī pašā, savas personīgās esnies apslēptajos slāņos, eventuāli nonākot pie atziņas, ka viņš glabā sevī visa neizmērojamā makrokosma noslēpumus.

indexarhīvs       yandex      mega

Roberts Mūks. Reliģija un misticisms

religijaunmisticisms

«Reliģija un misticisms» ir saistošā, populārā valodā uzrakstīts zinātnisks apcerējums par cilvēku mūžseno vēlmi izzināt neizzināmo, par šķēršļiem, kuri jāpārvar šī izziņas procesa gaitā, kā arī par maldiem un šķietamās patiesības meklējumiem. Autors izseko dažādu reliģiju rašanās cēloņiem un attīstības posmiem un objektīvi vērtē to pozitīvo, kā ari negatīvo lomu personības izveidē.

indexarhīvs     yandex     mega

Maikls Mūrs. Stulbie baltie vīrieši

stulbiebaltieviriesimmurs

Politika. nikna un nesaudzīga grāmata par prezidentu Džordžu Bušu un viņa valdību, dabas piesārņošanu, vienas sabiedrības daļas nabadzību, melnādaino diskrimināciju, iedzīvotāju zemo izglītības līmeni u. c. Žurnālistiski smalka ironija, iespējams, ne tikai sajūsminās, bet arī šokēs lasītājus, kurus saista sabiedriski politiskie procesi pasaules vadošajā lielvalstī. Asprātīgi izvēlēti salīdzinājumi, reizēm it kā naivs stāstījuma stils, kas spilgti pauž autora sāpi par negācijām viņa valstī un mudina cīnīties pret tām, padara šo grāmatu par izsmalcināti aizraujošu lasāmvielu arī ikvienam eiropietim. “Tev pienākas kaut kas labāks,” Maikls Mūrs saka mums visiem.

indexarhīvs    yandex     mega

Maikls Mūrs. Vecīt; kas notiek ar manu valsti?

veciitkasnotiekarmanuvalstimmurs

Politika. Jo niknāks kļūst Mūrs, jo vairāk ironijas ir viņā. Sensacionāli! Grāmatā “Vecīt, kas notiek ar manu valsti?” Maikls Mūrs ieskatās ASV politiskās elites darbības aizkulisēs, lai meklētu atbildes uz būtiskiem jautājumiem. Vai ASV prezidenta Džordža Vokera Buša ģimenei ir bijušas biznesa attiecības ar bin Ladenu ģimeni? Kādas attiecības pastāv starp Buša ģimeni un Saūda Arābijas karalisko ģimeni? Kas faktiski uzbruka Amerikas Savienotajām Valstīm 2001. gada 11. septembrī? Kāpēc tika dota atļauja bin Ladenu ģimenes locekļiem izbraukt no ASV drīz pēc uzbrukuma Pasaules Tirdzniecības centram? Vai Talibana pārstāvji viesojās Teksasā tolaik, kad Džordžs Bušs bija Teksasas gubernators? Ko pauda Džordža Buša seja brīdī, kad viņam pateica, ka “Amerikai uzbrūk”? Pamatojoties uz dokumentiem, arhīvu un preses materiāliem, autors atklāj satriecošus faktus un izvirza sensacionālus pieņēmumus. Viņa spriedumi ir nesaudzīgi, sarkastiski un mulsinoši. Kaut arī izdevumā analizētā situācija jau pieder vēsturei, daudzi aplūkotie jautājumi (cīņa pret terorismu un personiskā brīvība, vara un bizness, līderis un tauta, vēlēšanu cīņa un izvēles iespēja u. c.) joprojām ir aktuāli.

indexarhīvs      yandex      mega