Romēns Rolāns. Apburtā dvēsele

ApburtadveseleRRolansfb2

Nemeklējiet šajā grāmatā nekādas tēzes, nedz arī teorijas. Uzskatiet, ka tā ir stāsts par kādas sievietes garīgo pasauli, par viņas ilgo, patieso, priekiem un bēdām bagāto mūžu, kurš nav brīvs no pretrunām, taču pārpilns maldiem un mūžīgām alkām gan ne pēc patiesības, — jo tā ir neaizsniedzama, — bet pēc iekšējas saskaņas, kas ir mūsu visaugstākā patiesība.

indexarhīvs     yandex      mega

Jevģenijs Čirikovs. Asiņainās dzīres

AsinainasdziresJCirikovsfb2

Ievīdams savā mākslas darbā patiesīgu stāstu par to, kā ļaudis dzīvoja, ienīda un mīlēja mūsu šausmu gados, es viscaur cenšos būt tagadnes liecinieks. Visu, kas šeit aprakstīts, esmu vai nu redzējis, vai pats piedzīvojis. Mans romāns ir pati dzīve. Ne visi cilvēki sabiedrības lūzuma periodos spēj palikt civilizācijas augstumos. Tiek pārvērtētas morāles vērtības: zemiskums, cietsirdība ieņem dominējošo stāvokli. Un šo dzīves iedragāto cilvēku vidū autors kā spožu, neaptraipītu tēlu sniedz mums Veroniku, kuru nekādas likstas nespēj salauzt, toties viņas klātbūtne ikvienā modina atziņu par godīguma, labestības un mīlestības esamību. Arī Lada, vecākā brāļa sieva, cīnās par cilvēcīgu laimi, bet vai var mīlēt abus brāļus vienlaicīgi.. .? Arī mūsdienu pārvērtību norises sasaucas ar romānā atspoguļoto laiku, kurā cilvēciskums un garīgums «neatmaksājas». Laiki sasaucas, un tas, šo grāmatu izlasot, liek mums labak izprast gan mūsu vectēvu un vecvectēvu laiku, gan arī šodienu, gan kaimiņu zemē, gan pie mums.

indexarhīvs    yandex     mega

Sērens Kirkegors. Bailes un trīsas

BailesuntrisasSKirkegorsfb2

Reiz, kad garšvielu cenas Holandē bija visai nokritušās, tirgotāji pāris kravu noslīcināja jūrā, lai uzskrūvētu cenu. Tā bija piedodama, varbūt pat nepieciešama krāpšanās. Vai mums kas tamlīdzīgs ir vajadzīgs gara pasaulē, vai mēs esam tādā mērā pārliecināti, ka esam nonākuši līdz pašam augstākajam un mums neatliek vairs nekas cits, kā vien svētulīgi iegalvot sev, ka neesam tikuši tik tālu, lai būtu vismaz kaut kas, ar ko aizpildīt laiku? Vai šāds pašapmāns vajadzīgs tagadējai paaudzei? Vai tai būtu jāapgūst tāda virtuozitāte? Vai gan drīzāk nav tā, ka māku mānīt sevi tā jau izkopusi līdz pilnībai? Vai arī tas, kas tai vajadzīgs, drīzāk ir godīga nopietnība, kas bezbailīgi un neuzpērkami norāda uz uzdevumiem, godīga nopietnība, kas sirsnīgi glabā uzdevumus, kas nebaida cilvēkus, lai tie steigšus sasniegtu pašu augstāko, bet glabā šos uzdevumus jaunus un daiļus, un patīkamus uzlūkot, un vilinošus visiem, un tomēr arī grūtus un iedvesmojošus cēlajiem; jo cēlu dabu iedvesmo vienīgi grūtais? Lai ko ari viena paaudze mācītos no otras, īsteni humāno neviena paaudze nemācās no iepriekšējās.

indexarhīvs    yandex    mega

Jāzeps Juzefs. Bēdīgie vaļasprieki

BedigievaljaspriekiJJuzefsfb2

humors – latviešu satīra (humoreskas). Autors krājumu iedalījis trīs daļās: pirmajā – “Savas centības upuri” viņš apkopo daudzveidīgas humoreskas, otrā daļa – “Vētra kafijas tasē” ir stilistiski vienādu dialogu cikls, bet trešajā – “Zaķīša darbi un nedarbi” Juzefs par galvenajiem varoņiem izvēlējies populāro Vilku un Zaķīti

indexarhīvs    yandex    mega

Anna Ēbenšteina. Brandenfelsas pils noslēpumi

Brandenfelsaspilsnoslepumi12AEbensteinafb2

Abas grāmatas. Romāna galvenā sižeta līnija saistās ar mīklaino grāfienes Brandenfelsas noslepkavošanas mēģinājumu, testamentu pazušanu un vērtīgu dārglietu nolaupīšanu. Sākas izmeklēšana, kuras procesā daudz samezglojumu un pārsteidzošu atklājumu. Ar šiem notikumiem cieši savijas romāna varoņu likteņi. Šī grāmata būs interesanta lasāmviela ikvienam vieglas piedzīvojumu literatūras cienītājam.

indexarhīvs     yandex     mega

Tomass Manns. Burvju kalns

Burvjukalns12TMannsfb2

Abas grāmatas. Traģisma, filozofijas un cilvēcības piesātinātais pasaulslavenā Vācu rakstnieka Tomasa Manna romāns „Burvju kalns” vēsta par dzīvi kādā sanatorijā Alpu kalnos neilgi pirms Pirmā pasaules kara. Hanss Kastorps – jauns, topošais kuģubūves inženieris apciemojot savu brālēnu sanatorijā negaidītu iemeslu dēļ ir spiests palikt tajā ilgāk nekā iecerēts, rezultātā jaunietis kļūst par mazās, no pasaules nošķirtās sabiedrības locekli. Apjomīgajā, stāstā sāta sajūta bagātinās gan ar autora paša uzdoto filozofisko jautājumu iztirzāšanu, kas meistarīgi nodoti mums dialogu formā, gan sadzīvisko ainu attēlošanu, mīlestību un dažādo raksturu mozaīku. Par šo darbu gribētos teikt, ka tas noteikti ir pārāk nopietns un intelektuāls, lai pie tā neatgrieztos pat pēc rūpīgas izlasīšanas. Nešaubos, ka daudziem šis darbs tāpat kā Džoisa „Uliss” ir nepieciešamais ķeksītis ar ko izcelt sava intelekta un gaumes izjūtas literatūrā izsmalcinātību, tomēr tā ir tāda kā spēlēšanās uz naža asmens, jo brīdī, kad kāds pajautās kas tad tur īsti ir tajā izslavētajā darbā, attiecīgais lasītājs var neprast tā sakarīgi atbildēt. Tāpēc, noteikti nevajadzētu žēlot laiku un spēkus un lasīt šo darbu atkārtoti. Par ļaunu nenāktu arī veikt dažādas atzīmes un pierakstus, jo darba saturs nereti pārtop par filozofiskiem traktātiem un intelektuālām diskusijām, kas spēj radīt pat 200 miligramīgā Ibumetīna neuzvaramas galvassāpes

indexarhīvs    yandex     mega

Martins Nekse. Cilvēka bērns Dite

CilvekabernsDiteMANeksefb2

Vienmēr ir pastāvējis uzskats — ja kāds var uzrādīt savus senčus tālā pagātnē, tad viņš ir no labas dzimtas. Un tādā ziņā cilvēka bērna Dites dzimta būtu visai ievērojama. Viņa pieder pie pašas vecākās un lielākās cilts zemē, pie Mannu cilts. Ciltskoka gan viņai nav, un to nemaz nebūtu iespējams izveidot, jo tās locekļi ir neskaitāmi kā smiltis jūrmalā. Šajā ciltī varētu ietilpināt daudzas citas ciltis; visas tās laika ritumā gan parādījās un izzuda, kad to spēki bija izsīkuši un sūtība beigusies. Mannu cilts savā ziņā ir gluži kā liela jūra, no kuras ūdeņi kāpj uz debesīm gaisīgā lidojumā un kurā tie, smagām lāsēm pilot, atkal atgriežas.

indexarhīvs    yandex      mega