Aleksandrs Ivins. Pareizas domāšanas māksla

Filozofijas zinātņu dokfors Aleksandrs Ivins (dz. 1939. cj.), kura pētījumi vērtējumu, normu, laika un cēlonības loģikā pazīstami visi pasaulē, šajā grāmatā izskaidro, kā mēs domājam, kad savā prātā pareizi atspoguļojam esošo, bijušo un iespējamo. Viņš ataino, kā mūsu apziņā veidojas jēdzieni, spriedumi un slēdzieni, ar piemēriem no daiļliteratūras un vēstures parada, kā izvairīties no kļūdām, …

Renē Dekarts. Pārruna par metodi

Izcilā franču zinātnieka Renē Dekarta apcere «Pārruna par metodi» pirmo reizi tika izdota 1637. gadā; tā ir viena no tām grāmatām, kurā formulēti jauno laiku filozofijas pamatprincipi. Dekarts šeit uzstājas kā racionālisma pamatlicējs izziņas teorijā. Vienlaikus «Pārrunā par metodi» rodamas nepretenciozas un dziļas pārdomas par īsta domātāja tapšanu, par visas cilvēces kultūras mantojuma vietu savdabīgās …

Džons Beins. Slepenā Zinātne cilvēka fiziskai un garīgai pārveidošanai

Hermētisma filozofija. Slepenā zinātne…ir veltīta visiem, kam ir acis, lai redzētu, un ausis, lai dzirdētu; tiem, kas nepiekrīt zinātniskiem, filozofiskiem un sabiedriskiem aizspriedumiem; tiem, kas,jūt, ka ar cilvēci “kaut kas nav kartībā”; tiem, kas cieš un nespēj izskaidrot savu sāpju cēloni; tiem, kas jūt īpašu tieksmi lasīt šo grāmatu; tiem, kas vēlas izzināt dzīves patiesību …

Tomass Manns. Burvju kalns

Abas grāmatas. Traģisma, filozofijas un cilvēcības piesātinātais pasaulslavenā Vācu rakstnieka Tomasa Manna romāns „Burvju kalns” vēsta par dzīvi kādā sanatorijā Alpu kalnos neilgi pirms Pirmā pasaules kara. Hanss Kastorps – jauns, topošais kuģubūves inženieris apciemojot savu brālēnu sanatorijā negaidītu iemeslu dēļ ir spiests palikt tajā ilgāk nekā iecerēts, rezultātā jaunietis kļūst par mazās, no pasaules …

Lukiāns. Dievu, hetēru un mirušo sarunas

Lukiāns (ap 120.g.m.ē.- 180), «klasiskās senatnes Vollērs» (F. Engelss), ir viens no izcilākajiem Romas laikmeta grieķu rakstniekiem, kura darbi raduši plašu atbalsi pasaules literatūrā, īpaši renesanses un apgaismības periodā. Lukiāns kaismīgi vēršas pret sava laika reliģiskajam strāvām, pret tumsonību un māņticību, pret Izkurtējušajām filozofijas skolām. Pie Lukiāna populārākajiem darbiem pieder dzirkstoši asprātīgās Dievu, mirušo un …

Dino Buzati. Tatāru tuksnesis

Rakstnieka pasaulslavenais romāns „Tatāru tuksnesis” ir neizsmeļama poētikas, filozofijas un izsmalcinātas estētikas bagātība, ko rada ģeniālas personības skatījums uz dzīves neatturamo gaitu, uz cilvēka mūžīgo tiekšanos pēc ilgu piepildījuma un viņa pašcieņu nepielūdzamā Likteņa priekšā. 2002 indexarhīvs    yandex     mega

Viljams Šekspīrs. Venēcijas tirgotājs

Ģeniāls sacerējums no parasta rakstu darba atšķiras ar to, ka tas ar laiku nezaudē savu aktualitāti. Viens no šādiem darbiem ir Viljama Šekspīra „Venēcijas tirgonis”. Notikumu darbība risinās Venēcijā. Bagāts un cienījams tirgotājs, izpalīdzot savam draugam, aizņemas no ebreju augļotāja (mūsdienu terminoloģijā – baņķiera) ievērojamu naudas summu. Par cik baņķierim ir naids uz tirgotāju, kurš …