Aleksandrs Olivjē Ekskvemelins. Amerikas pirāti

AmerikaspiratiAEkskvemelinsfb2

«Amerikas pirāti» ir savdabīgs XVII gs. literatūras piemineklis, kas sniedz daudz vērtīga izziņas materiāla vēsturē un ģeogrāfijā. grāmata ir lietišķa stila paraugs, no kura var mācīties izklāsta koncentrētību, un lasāma ar neizsīkstošu interesi, kā meistarīgi pasniegts dēku stāsts.
A. O. Ekskvemelins savācis interesantas ziņas par Rietumindijas dabu, par vietējo iedzīvotāju dzīvi un paražām. Taču vispilnīgāk viņš aplūkojis pirātu darbību Kārību jūrā un tās piekrastē laikā, kad šīs darbības mērogi bija sevišķi lieli. Grāmata atspoguļo arī angļu, franču un spāņu cīņu par Jaunās Pasaules iekarošanu, jo pirāti bija viens no galvenajiem spēkiem šajā koloniālistisko lielvalstu cīņā.
AMERIKAS PIRĀTI. – Sīks un patiess vēstījums par visām izdaudzinātajām laupīšanām un necilvēciskajiem šaušalu darbiem, ko angļu un franču laupītāji pastrādājuši pie Amerikas spāņu iedzīvotājiem, sastāv no trejām daļām. Pirmā daļa vēstī par franču ienākšanu Espanjolā, salas dabu, tās iemītniekiem un to dzīvošanas veidu. Otrā daļa vēstī par pirātu uzrašanos, viņu nolikto kārtību un darīšanām savā starpā, kā arīdzan par dažādiem sirojumiem pret spāniešiem. Trešā daļa vēstī par to, kā angļu un franču pirāti nodedzināja Panamas pilsētu, kā arīdzan par tiem sirojumiem, kuros autors pats nav ņēmis dalību.
Grāmatai ir pielikums — Spānijas karaļa Kārļa II Amerikas īpašumu, to ienākumu un pārvaldes sistēmas īss apraksts.
Bez tam pievienots īss apraksts par visinteresantākajām vietām, kas atrodas kristiešu varā. Uzrakstījis A. O. Ekskvemelīns, kurš pēc likteņa lēmuma ņēmis dalību visos šajos pirātu reidos.
Grāmatu ilustrē lieliskas gravīras, kartes un portreti.

indexarhīvs / yandex / mega