Alberts Bels. Slēptuve

Romāns. Zane drīz beigs vidusskolu. Viņa cerību pilna lūkojas nākotnē. Taču Zanes kaimiņš Voldemārs negaidīti un rupji iejaucas viņas dzīvē. Nē, skaidrā prātā Voldemārs tā nebūtu rīkojies. Grāmata nav tikai apsūdzība alkoholam, tā uzdod arī citus jautājumus. Kā Zane tiks galā ar savu sapostīto dzīvi? Kas notiks ar Voldemāru? Un kā mēs varam palīdzēt?

Index  mega  yandex

Alberts Bels. Cilvēki laivās

Romāni: Cilvēki laivās ; Sitiens ar teļādu ; Bezmiegs

Grāmatā apkopoti trīs romāni. Publicējot līdzās «Sitienu ar teļādu» un «Bezmiegu», autora nolūks nav bijis pretstatīt centrālos tēlus, drīzāk gan parādīt pasaules ainas dažādību gan pilsētas, gan lauku vidē. Rakstnieks uzdod nopietnus jautājumus, bet nesniedz pamācošas atbildes. Darbības laiks — 60. gadu sākums. Romāna «Cilvēki laivās» darbība risinās Kuršu kāpās pagājušā gadsimta vidū. Galvenā ideja — lielu grūtību priekšā cilvēkiem jāaizmirst savstarpējās ķildas un interešu pretišķības, tikai kopīgiem spēkiem var saglabāt dzīvību un pavardu.

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Alberts Bels. Latviešu labirints

Latviešu labirints”, līdzīgi kā R. Blaumaņa „Indrāni”, ir laikmeta griežu romāns.

Tas tēlo laiku pēc totalitārisma būra sabrukšanas, kad irdenas ir kļuvušas tradicionālās vispārcilvēciskās vērtības. Kad irst ģimenes, kad bērni nespēj un negrib saprast vecākus, kad arvien asāk atklājas egoisms un atsvešinātība un kad viss ir atkarīgs no cilvēka spējas neapjukt demokrātijas labirintā un saglabāt savu „es”… ,Latviešu labirints” vienlaikus ir intīms mīlas stāsts un psiholoģiski smalks, analītiski tiešs pagātnes un tagadnes tēlojums.

indexarhīvs / yandex / mega

 

Alberts Bels. Uguns atspīdumi uz olu čaumalām

Romāns. Cilvēki piedzimst savās tiesībās vienlīdzīgi. Kas to pierādīs? Visbiežākais variants pasaulē tomēr ir cits – cilvēki nomirst, zaudējuši jebkādas tiesības. No tiesībām viņus atbrīvo citi cilvēki. Pagātnē ir vajātājs, šodienā ir bēglis. Iespējams, ka cilvēks ir vidutājs starp vajātāju un bēgli.

indexarhīvs / yandex / mega

 

Alberts Bels. Vientulība masu sarīkojumos

“Vientulība masu sarīkojumos” ir noslēdzošais triloģijas romāns (“Latviešu labirints”(1998) un “Uguns atspīdumi uz olu čaumalām” (2000)).

“Alekša Mūrlauka likteņa kūleņi nesenajos pārmaiņu laikos rāda trauslo robežu starp divām sabiedriskajām iekārtām, dažādiem sociālajiem slāņiem un vērtību sistēmām. Vai cilvēce ir Dieva iedegts zvaigznājs vai tikai bioloģiska masa? Cilvēka doma, vārds un rīcība ir atbilde uz jautājumu. Atbildēm summējoties, veidojas mūsu dzīve. Cilvēks var kļūt gan par pelniem, gan par zvaigzni. Izvēli Dievs ir atstājis cilvēka ziņā.” Alberts Bels

indexarhīvs / yandex / mega

triloģija:  indexarhīvs / yandex / mega 

 

Alberts Bels. Izmeklētājs

Romāns. Romānā A. Bels sevi piesaka kā sociālo no­rišu asu atklājēju. Melu un liekulības sabiedrībai, kāda bija padomju sabiedrība, jaunais rakstnieks mēģina atsegt pa kroplam vaibstam. Sociālo kroplību ilustrācijai A. Bels izvēlas viena cilvēka – Jura Rigera – dzīves drāmu.

Romāna virsraksts – «Izmeklētājs» – var mal­dināt. Romāna centrā nav ne kriminālintrigas, ne izmeklētāja dzīves stāsta vai tml. Tas ir iekšējais monologs jeb personāža (tēlnieka Jura Rigera) dialogs ar savu sirdsbalsi. Romāns ir varoņa sa­runa pašam ar sevi par principiāliem esamības jautājumiem, par patiesas, godīgas bezkompro­misa dzīves iespēju. Jāatgādina, ka padomju laikā cilvēkiem visgrūtāk bija izturēt dubulto mo­rāli – domāt vienu un runāt citu.

indexarhīvs / yandex / mega