Guntis Bojārs. Zīda čūska

ZidacuskaGBojarsfb2

Zīda čūska. Šis ir stāsts par sievietēm, par bērniem, par atkarībām un par alkām pēc absolūtas mīlestības. Šis ir arī stāsts par vīrieša spēcīgāko enerģiju pasaulē – viņa seksuālo dziņu. Tā ir iedziļināšanās jauna vīrieša emocijās un skatījumā uz mūsdienu pasauli.nord 2008

indexarhīvs    yandex    mega

Juris Bojārs. Starptautiskās tiesības

starpttautties

Šī darba autors ir profesors, habilitētais tiesību zinātņu doktors, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, LU Starptautisko attiecību un diplomātijas katedras vadītājs Juris Bojārs. Izdevumos analizēti dažādi starptautiskie dokumenti, kas pētīti Dāga Hammeršelda bibliotēkā, ANO literatūras un dokumentu depozitārijā, Upsalas Universitātē, Starptautisko tiesību unifikācijas institūtā Romā, Salīdzināmo tiesību institūtā Lozannā un Hāgas Miera pils bibliotēkā. Izdevumu tekstu interesantāku padara autora personiskās pārdomas par daudziem pasaulē notiekošajiem procesiem.(Fb2)

indexarhīvs     yandex    mega

Juris Bojārs. Starptautiskās privāttiesības

Juris-Bojārs-Starptautiskās-privāttiesības

Jura Bojāra monogrāfija “Starptautiskās privāttiesības” ir mācību grāmatajuridisko fakultāšu studentiem, maģistrantiem un doktorandiem un arī izziņas līdzeklis zinātniekiem, praktizējošajiem diplomātiem un juristiem, īpaši tiesnešiem, arbitriem, advokātiem un juriskonsultiem. Šis starptautisko privāttiesību kurss ir pirmā viena autora sacerēta monogrāfija Latvijas vēsturē, pirmskara periodu ieskaitot, kura aptver minētās juridiskās disciplīnas visas galvenās pamattēmas. Darbs sagatavots ar domu, ka tā lasītāji būs jau iepriekš izstudējuši šā paša autora izdoto starptautiskajām publiskajām tiesībām veltīto pamatkursu “Starptautiskās tiesības”. (Fb2) 1998

indexarhīvs     yandex    mega